Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens museer för världskultur Praktikant till bildarkivet vid Världskulturmuseerna till hösten 2024
Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär. Samlingsavdelningen ansvarar för tillgängliggörande, bevarande, dokumentation och utveckling av samlingen. Till vår verksamhet i Stockholm erbjuder vi nu en praktikplats kopplad till vårt bildarkiv. Förekommande arbetsuppgifter blir arkivering, uppordning, placering, inventering och allmän fö...
2024-03-19 2024-06-20