Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Säkerhetssamordnare
Som säkerhetssamordnare kommer du att ha en viktig roll i institutionens systematiska säkerhetsarbete. Du kommer att arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor t.ex. risk- och säkerhetsbedömningar. I arbetsuppgifterna ingår bl a att samordna planering, genomförande och uppföljning av säkerhetsarbetet på institutionen. Du kommer även att ansvara för att samordna implementeringen av rutiner, anvisningar och åtgärdsplaner inom säkerhetsområdet. En av dina viktigare uppgifter kommer att bli att samordna institutionens händelserapportering (ISA...
2021-04-07 2021-04-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Vikarierande Idrottslärare i grundskolans 4-9
Folåsa har en ny skolbyggnad med fräscha lokaler. Under 2021 kommer institutionen ställa om till att bara ha skolpliktiga flickor. Ditt arbete innebär undervisning i mindre grupper eller individuellt av de ungdomar som vistas på Folåsa. Antalet elever och lärartätheten möjliggör skiftande undervisningsformer. De flesta av ungdomarna har sedan tidigare varit föremål för extra insatser i skolan. En ungdoms placering på Folåsa innebär en tid med möjlighet till förändring. Utrymme finns för flexibla lösningar mellan teoretisk undervisning och mer ...
2021-03-31 2021-04-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Projektsamordnare - Case manager
• Som samordnare Case manager ansvarar du för att initiera och samordna bedömningen av behandlingsbehovet hos de barn som placeras på Folåsa som kan vara aktuella för insatser inom ramarna för Integrerad vård. Du samordnar, fördelar och följer arbetet kring de aktuella barnen. Du ser till att formella samtycken till vården inhämtas hos den unge och dennes vårdnadshavare. Du koordinerar kontakterna mellan BUP, placerande socialtjänst, Folåsas personal, vårdnadshavare, den unge och ev andra inblandade och har i detta barnets perspektiv. Projekt...
2021-03-31 2021-04-19
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Grundskollärare 4-9 med inriktning mot NO-ämnen
Folåsa har en ny skolbyggnad med fräscha lokaler. Under våren 2021 kommer institutionen ställa om till att bara ha skolpliktiga flickor. Ditt arbete innebär undervisning i mindre grupper eller individuellt av de ungdomar som vistas på Folåsa. Antalet elever och lärartätheten möjliggör skiftande undervisningsformer. De flesta av ungdomarna har sedan tidigare varit föremål för extra insatser i skolan. En ungdoms placering på Folåsa innebär en tid med möjlighet till förändring. Utrymme finns för flexibla lösningar mellan teoretisk undervisning oc...
2021-03-30 2021-04-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad BEHANDLINGSASSISTENTER SEMESTERVIKARIER
All personal, behandlingssekreterare, behandlingsassistenter och avdelningsföreståndare ansvarar för avdelningen gemensamt. I detta ligger avdelningens skötsel såväl som delaktighet och ansvar för alla förekommande rutiner i förhållande till ungdomarna. Vikarier ersätter ordinarie personal under semesterledighet. Behandlingsassistenter deltar i olika fritidsaktiviteter med ungdomarna, i gränssättning, i social träning mm. Under skoltid fungerar behandlingsassistenter som elevassistenter då de följer ungdomarna till Folåsas skola. Vikarier han...
2021-02-11 2021-04-25
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistent, Tim-vikarie
Arbetsgruppen på varje avdelning består av Avdelningsföreståndare, biträdande avdelningsföreståndare, behandlingsassistenter, behandlingssekreterare, och psykolog. Totalt på institutionen är det efter senaste expansionen totalt en bit över 110 tjänster + ett antal vikarier. De fyra behandlingsavdelningarna kommer nu att ta emot endast flickor. Som Behandlingsassistent arbetar Du med ungdomarna individuellt och i grupp med motivationsarbete och daglig sysselsättning, Du deltar med ungdomarna i skolan, står för gränssättning och aktiviteter, gör...
2021-01-27 2021-05-02