Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Sjuksköterska vikariat, som kan bidra till livsviktig förändring
SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund är ett behandlingshem inom Statens institutionsstyrelse och bedriver tvångsvård av kvinnor med missbruksproblem. Vi söker nu en Sjuksköterska till ett vikariat för vår enhet Ekebylund i Rosersberg. Du får en givande anställning med trevliga kollegor och bra arbetstider, då våra sjuksköterskor arbetar måndag till fredag. Enhet Ekebylund har två sjuksköterskor som har ett gott samarbete med de team som finns kring våra klienter samt hälso och sjukvårdspersonal på vår enhet Rebecka. Teamen består bl.a. av behandlings...
2022-04-27 2022-05-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Administratör som kan skapa förutsättning för ett bättre liv
Vi söker nu en Administratör på SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund, enhet Rebecka. Du kommer som administratör att vara delaktig i arbetet med de kvinnor som är placerade på avdelningen. Du kommer även vara delaktighet i arbetet med rekrytering, introduktion och kompetensutveckling. I arbetet ingår också kortidsbemanning samt posthanteringen till våra klienter. Du behöver ha en god samarbetsförmåga med både interna och externa parter, med institutionens övriga avdelningar, andra institutioner inom myndigheten samt externa kontakter. Du ingår i ins...
2022-04-25 2022-06-05
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Bitr.avdelningsföreståndare som kan skapa förutsättning för ett bättre liv
Vi söker nu en Bitr.avdelningsföreståndare (BAF) som biträder avdelningsföreståndaren med att leda och fördela arbetet på enhet Rebeckas avdelning Eira. Du kommer som BAF att vara delaktig i ansvaret för de kvinnor som är placerade på avdelningen. Som BAF träder du även in i Avdelningsföreståndarens ställe vid frånvaro enligt delegationsordning. I arbetet ingår ledning av personal och delaktighet i ansvaret för arbetsgruppens kompetensutveckling samt dokumentation, behandlingsplanering, metodutveckling och uppföljning. I arbetet ingår även att...
2022-04-25 2022-06-05
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Behandlingsassistenter sommarvikariat som kan bidra till livsviktig förändring
Vi söker nu behandlingsassistenter till sommarvikariat men även timanställda till SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund på enhet Rebecka på Ekerö. Enhet Rebecka tar emot kvinnor, ofta unga vuxna med en missbruksproblematik där även samsjukligheten kan vara hög. På avdelningen deltar du i den dagliga verksamheten med allt vad innebär. Där är du med och skapar en stabil, trygg och omvårdande miljö genom att vara en bra och trygg förebild för våra klienter. I vårt uppdrag ligger att ge klienterna drogfri tid samt att motivera kvinnorna till vidare vård. ...
2022-04-20 2022-05-22
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Behandlingsassistenter sommarvikariat som kan bidra till livsviktig förändring
Vi söker nu behandlingsassistenter till sommarvikariat men även timanställda till SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund på enhet Ekebylund i Rosersberg. Enhet Ekebylund har vi två avdelningar en låsbar och en öppen där vi tar emot vuxna kvinnor med en missbruksproblematik. Bland våra klienter kan samsjukligheten vara hög samt att det kan finnas behov av viss omsorg. På avdelningarna deltar du i den dagliga verksamheten med allt vad det innebär. Där är du med och skapar en stabil, trygg och omvårdande miljö genom att vara en bra och trygg förebild för v...
2022-04-20 2022-05-22