Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden Elevassistent - Hällsboskolan Mälarhöjden, Stockholm
Hos oss på Hällsboskolan Mälarhöjden ansvarar elevassistenten för att stödja elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling i nära samverkan och dialog med elever och ansvarig pedagog samt även i fritidsverksamhet. Du ska som elevassistent ha nära samarbete med läraren och EHT, säkerställa att eleven når kunskapskraven samt att elevens fritidstid innehåller kreativa aktiviteter som gynnar elevens utveckling. Vi söker en person som ska kunna stödja elevens delaktighet i kamratlivet och skolans övriga verksamhet med såväl självständighet som in...
2022-05-06 2022-05-20
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden Lågstadielärare - Hällsboskolan Mälarhöjden, Stockholm
Hällsboskolan Mälarhöjden söker nu en lågstadielärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Som lärare är du en viktig del i att skapa en trygg lärandemiljö som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. I arbetet hos oss ingår nära samverkan med elevens vårdnadshavare, elevens hemkommun och nätverk kring eleven är viktigt. Du kommer också ha ett nära samarbete med specialpedagog och övrig elevhälsa. Som lärare, leder och organiserar du arbetet för att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. ...
2022-05-04 2022-05-18
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden Förstelärare till Hällsboskolan Mälarhöjden, Stockholm
Arbete som förstelärare är en del av befintlig lärartjänst. Som förstelärare rapporterar du till Hällsboskolans rektor som också ger förutsättningar och stöd i uppdraget. En särskild uppdragshandling kommer att upprättas som är både individuellt och generellt anpassad. Försteläraren ska undervisa minst 50 % av den reglerade arbetstiden och grunduppdraget är det som beskrivs för grundlärare respektive ämneslärare. Arbetsuppgifterna för en förstelärare varierar beroende på det lokala behovet. Försteläraren har en tydlig koppling till skolutveckli...
2022-05-04 2022-05-18
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden Timvikarier till Hällsboskolan Mälarhöjden
Nu söker vi på Hällsboskolan Mälarhöjden timvikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro. Som timvikarie på Hällsboskolan Mälarhöjden hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. Arbetet pågår under hela skoldagen samt fritids och utgår från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Som timvikarie står du till förfogande när det uppstår behov med kort varsel...
2022-01-18 2022-05-31