Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, IFO Socialsekreterare till Vuxen IFO
Vi söker en socialsekreterare till Vuxenenheten. Som socialsekreterare inom enheten kommer du att utreda, bedöma, besluta och följa upp olika insatser för personer som är 18 år och äldre enligt lagstiftningarna SoL, LVU och LVM. Vi dokumenterar i Lifecare IFO. Vi jobbar med kontinuerlig ärendehandledning i grupp. Du har ett nära samarbete med den enskilde, anhöriga, utförare, kollegor samt andra professioner och myndigheter. I tjänsten ingår beredskap vid några tillfällen per år efter ett års tjänstgöring.
2022-11-21 2022-12-30
Sollefteå kommun, IFO Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorg
• Barn, unga och familj Som socialsekreterare inom enheten kommer du att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt SoL och LVU. Enheten är organiserad så att vi har en mottagning/familjerättsgrupp bestående av fem handläggare, en utredargrupp bestående av sju handläggare, en insatsgrupp bestående av sju handläggare och en grupp på tre handläggare som arbetar med att utreda/handleda familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Vi har också en administratör som stöttar handläggarna med arbetsuppgifter. På enheten finns två ärend...
2022-10-18 2022-12-31