Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare åk 4-6 till Nipanskolan
Nu söker vi två lärare till åk 4-6. I denna roll kommer du att undervisa i något/några av ämnena sv, en, NO, SO, ma, beroende på din behörighet och kompetens. Företrädesvis undervisar du i en av årskurserna 4, 5 eller 6, men det kan också förekomma undervisning i två årskurser. I tjänsterna ingår även mentorsskap för en klass.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i hem- & konsumentkunskap åk 6-9 till Nipanskolan
Du undervisar i ämnet hem- och konsumentkunskap i årskurserna 6-9. Tjänsten kan komma att innehålla undervisning i annat ämne I tjänsten ingår även mentorsskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i idrott & hälsa åk 7-9 till Nipanskolan
Du undervisar i ämnet idrott och hälsa i årskurserna 7-9, i tjänsten ingår även mentorsskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i matematik åk 7-9 till Nipanskolan
Nu söker vi två lärare till Nipanskolan som företrädesvis undervisar i matematik i årskurserna 7-9. Tjänsterna innebär en kombination av egen planerad undervisning, likväl som att jobba tillsammans med en kollega i en klass, dubbelbemanning. Delar av tjänsten kan också komma att innehålla undervisning i annat ämne I tjänsten ingår även mentorskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt so...
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i musik till Nipanskolan
Du undervisar i musikämnet, klassundervisning enligt Lgr 11. Du kommer att undervisa i alla årskurser, 4-9, men schemat är lagt på ett sådant sätt att du inte har alla klasser varje termin. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i spanska åk 6-9 till Nipanskolan
Du undervisar i ämnet spanska i årskurserna 6-9. Tjänsten kan eventuellt komma att kombineras medundervisning i annat ämne alternativt undervisning i spanska modersmål. Vid det senare innebär tjänsten undervisning vid fler enheter. I tjänsten ingår även mentorskap. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i teknik åk 5-9 till Nipanskolan
Du undervisar i ämnet teknik från åk 5 till åk 9, med huvuddelen av tjänsten förlagd till högstadiet. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass i årskurs 8. Undervisningen i teknik kan komma att kombineras med fler ämnen. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta våra elever att nå så långt som möjligt.
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i textilslöjd till Nipanskolan
Du undervisar i textilslöjd, klassundervisning enligt Lgr 11. Du kommer att undervisa i alla årskurser, 3-9 tillsammans med en kollega i samma slöjdart liksom två kollegor i träslöjd. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Tjänsten kan komma att innehålla undervisning på annan skola, enligt överenskommelse vid tillträde. Tjänsten kan också komma att kombineras med annat ämne Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av e...
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i trä- & metallslöjd till Nipanskolan
Du undervisar i trä- och metallslöjd, klassundervisning enligt Lgr 11. Du kommer att undervisa i alla årskurser, 3-9 tillsammans med en kollega i samma slöjdart liksom två kollegor i textilslöjd. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Tjänsten kan komma att innebära del av undervisningen på annan skola, enligt överenskommelse vid tillträde. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan stötta ...
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i åk 4-6 till Vallaskolan
Nu söker vi två lärare till åk 4-6 för undervisning i ämnena ma/no/tk, engelska samt svenska/SvA (olika kombinationer är möjliga). Du undervisar i något/några av ovanstående ämnen, beroende på din behörighet och kompetens. Företrädesvis undervisar du i en av årskurserna 4, 5 eller 6, men det kan också förekomma undervisning i två eller tre årskurser. I tjänsterna ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Hos oss arbetar du i ämnes- och årskursarbetslag tillsammans med dina kollegor. I ämneslaget diskuterar vi gemensamt ...
2021-04-08 2021-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till Centrala elevhälsan. I denna roll ska du, tillsammans med dina kollegor, ansvara för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan i Sollefteå kommun. Du kommer att ha kontakt med elever, föräldrar, lärare och övrig skolpersonal samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn. Du samarbetar nära skolledning och arbetslag och du ingår i skolans elevhälsoteam. Du vägleder elever enskilt och i grupp inför kommande studie- och yrkesval samt informerar om olika alternativ inom utbildningsväsendet oc...
2021-04-07 2021-05-10
Sollefteå kommun, För- och grundskola Fritidslärare/fritidspedagog till Helgums skola
I rollen som fritidslärare/fritidspedagog hos oss på Helgums skola utvecklar och driver du pedagogiskt arbete i vår fritidsverksamhet och vi ser att du har vana att leda grupper i olika aktiviteter. Du ser som en stryka att arbeta i arbetslag och lockas av tanken att få arbeta tillsammans med andra pedagoger. Att arbeta målinriktat och ha en god struktur i ditt arbete är en självklarhet för dig, du är lösningsfokuserad och har en positiv syn på uppdraget
2021-03-31 2021-04-18
Sollefteå kommun, För- och grundskola Grundskollärare åk 1-3 till Helgums skola
Lärarna arbetar som klasslärare eller ämneslärare. Mentorskap ingår i tjänsten. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan.
2021-03-31 2021-04-25
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare förskoleklass till Långsele skola
Undervisning och delat mentorskap i en stor Förskoleklass som kommer delas i två grupper. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom Förskoleklassen i skolans läroplan för grundskolan och i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan.
2021-03-31 2021-04-18
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Långsele förskola
Arbetet som förskollärare innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt har ansvar för undervisning i verksamheten. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i förekommande utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.
2021-03-30 2021-04-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Helgums förskola
Arbetet som förskollärare innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt har ansvar för undervisning i verksamheten. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i förekommande utbildningar och möten som till viss del kan ligga på kvällstid.
2021-03-30 2021-04-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Svenska som andraspråk till Vallaskolan åk 4-9
Undervisning i förberedande verksamhet för nyanlända elever i stadierna 4-9 (Språkstudio). Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i idrott och hälsa till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i idrott och hälsa . Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Matematik/Naturorienterande ämnen/ Teknik till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i kemi, biologi, fysik, teknik och matematik i grundskolans senare år. Vissa av tjänsterna kan komma att renodlas till Ma, No och Tk-tjänster. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp tillsammans med andra lärare med kompetens inom Ma/No/Tk med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Samhällsorienterande ämnen till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i samhällskunskap, historia, religion och geografi . Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i Hem- och konsumentkunskap till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i hem- och konsumentkunskap . Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i trä- och metallslöjd till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i trä- och metall slöjd. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i textilslöjd till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i textilslöjd. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Lärare i spanska till Vallaskolan åk 7-9
Undervisning i spanska . Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling.
2021-03-29 2021-04-26
Sollefteå kommun, För- och grundskola Skolsköterska till Centrala elevhälsan
Nu söker vi en skolsköterska till Centrala elevhälsan, med placering inom grundskolan. Som skolsköterska i centrala elevhälsan har du en anställning i kommunen, med egen mottagning på de skolor du ansvarar för. Du ingår som en del av det lokala elevhälsoteamet i dina skolor och arbetar där förebyggande, hälsofrämjande samt åtgärdande utifrån ett hälsoperspektiv. Arbetet innebär att samarbeta med övriga professioner inom elevhälsan; kuratorer, specialpedagoger, logoped och skolpsykolog, samt genomföra insatser på uppdrag av rektor. Du kommer ...
2021-03-24 2021-04-18
1 2 >