Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Kumla kommun Socionom till skolsocialt team
Vi söker en ny medarbetare som kommer arbeta operativt på skolorna, både på individ- och gruppnivå. Målet med arbetet är att öka barns närvaro i skolan eftersom vi vet att det är en viktig skyddsfaktor för barnens framtid. Ett annat mål är att sänka trösklarna till socialtjänsten och kunna lotsa vårdnadshavare till socialtjänstens och andra aktörers utbud av stödinsatser. Du kommer bedriva ditt arbete i samarbete med såväl barn och vårdnadshavare som skolpersonal och socialtjänst. Uppdraget kommer att innefatta att vara med och bidra till utve...
2024-05-23 2024-06-03
Socialförvaltningen, Kumla kommun Familjebehandlare till öppenvården
Tjänsten som familjebehandlare innebär att främst utföra behandlande insatser på uppdrag av socialsekreterare. Vi erbjuder också råd- och stödsamtal samt samarbetssamtal via öppet intag, vilket blir en del av dina uppgifter. I Kumla kommun har vi en nära samverkan med förskolor, skolor och deras elevhälsa i syfte att komma in tidigt i familjer som är i behov av stöd. I samverkan har vi skapat olika samverkansmodeller där du som familjebehandlare kommer att ingå. Vi på familjeenheten tror på familjers inneboende resurser och arbetar så långt de...
2024-05-20 2024-05-27
Socialförvaltningen, Kumla kommun Försörjningsstödshandläggare sökes!
Ditt arbete blir att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöds primära uppdrag är att verka för att den enskilde så snart som möjligt når egen försörjning. Som handläggare på försörjningsstöd ansvarar du för att tillsammans med den enskilde gemensamt jobba för att nå detta mål. Du kommer ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom kommunens arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen, sjukvården och andra samverkansparters. I uppdraget ingår även att bedriva omvärl...
2024-05-10 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till gruppboende inom LSS!
Som stödassistent blir din huvudplacering på Dykarens gruppbostad, men även arbeta på andra gruppbostäder kan bli aktuellt. Din främsta arbetsuppgift kommer att vara att stötta våra hyresgäster i att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras behov och förmågor. Stödet kan handla om allt från att stötta i vardagssysslor, nära vård, aktiviteter och kontakt med olika myndigheter. Stöd ges även för att komma ut på både individuella-och gemensamma fritidsaktiviteter. Du och dina kollegor har ett nära arbete. Tillsammans utformar ni e...
2024-05-03 2024-05-26
Socialförvaltningen, Kumla kommun Söker du sommarjobb? Se hit!
Vårt uppdrag handlar om att utgå från individens behov och önskemål och ge en trygg och meningsfull vardag. Arbetet handlar främst om att ge vård, omsorg och service till våra brukare. Det kan bland annat vara att hjälpa till med mat och enklare städning men det ingår också att stötta vid omvårdnad, hygiensituationer, dusch och kroppsvård. Inom vissa verksamheter får du även hjälpa till vid promenader, träning och fritidsaktiviteter. Utöver det är de vardagliga samtalen viktiga och väldigt uppskattade. Du kommer att få en grundlig introduktion ...
2024-05-01 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarjobb på korttidsboende för barn och unga enligt LSS!
Uppdraget som stödassistent innebär att arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). Du ger god omvårdnad och tillsyn och det innebär att du behöver anpassa ditt bemötande till varje unik situation. Det förekommer även omfattande omvårdnadsarbete. Bland våra brukare förekommer utåtagerande beteende. För att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket innebär att du snabbt behöver ...
2024-02-21 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarvikarier till LSS specialboende Stenebrunn!
Som stödassistent på Stenebrunn är din viktigaste uppgift att ge våra hyresgäster det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med insatser utifrån bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS. Det innebär att vi arbetar både dagtid, kvällstid, natt samt helg. På Stenebrunn fokuserar vi på hyresgästens delaktighet och självständighet i sitt liv genom att skapa tydliga och individanpassade rutiner och strukturer. För att du ska kunna arbeta efter våra rutiner, kommer vi ge ...
2024-02-02 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kumla kommun söker sjuksköterskor till sommaren 2024
Vi ser gärna att du har erfarenhet av professionen och ett genuint intresse av att arbeta med kommunal hälso- och sjukvård. Du är en trygg och lojal person som inte räds utmaningar. Ditt arbete präglas av flexibilitet och engagemang och du ser teamarbete som en självklarhet. Teamet kring varje enskild patient består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, omvårdnadspersonal och enhetschef där syftet är att ombesörja och verka för en god och säker vård och omsorg. Vi arbetar personcentrerat där målet är att stärka och tillvarata patienten...
2024-01-12 2024-05-31