Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Undersköterskor
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner. * Skellefteå Korttidscentra arbetar med ett stort inflöde av nya vårdtagare där vi får många akuta placeringar med kort varsel. Arbetet består, utöver vanligt omvårdnadsarbete, av utredningar, växelvård ...
2021-01-18 2021-01-31
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Specialistundersköterskor
I din roll som specialistundersköterska ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Tillsammans med chef och multiprofessionella teamet ska du kontinuerligt reflektera över eget och kollegors yrkesetiska förhållningssätt och metodik för att utveckla och förbättra arbetssätt. I jobbet ingår att stödja, inspirera och coacha kollegor i det dagliga arbetet och i kontaktpersonsrollen. Du kommer att ta...
2021-01-18 2021-01-31
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterskor, korttidscentra och Klockarhöjden
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring, patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget.
2021-01-15 2021-01-31
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterskor, möjlighet till introduktionsanställning
Du ansvarar för att planera, leda och utföra hälso-och sjukvårdsinsatser utifrån fastställda mål och riktlinjer samt att delta i verksamhetens ständiga förbättringsarbete. Förebyggande och personcentrerad vård samt teamarbete är grundläggande arbetssätt i verksamheten. Dagtid arbetar du som fast vårdkontakt för ett antal patienter i deras hem eller i särskilt boende. Kväll och helg arbetar du i kvälls- och helgorganisationen. Det innebär planerade och oplanerade hembesök i hemmet, särskilt boende samt boenden inom stöd och service.
2020-09-25 2021-02-28
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterskor
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring, patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget.
2020-08-07 2021-01-31