Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skoladministratör, Byskeskolan
Som administratör inom grundskola är du vårt nav i verksamheten, det innebär att du behöver ha möjlighet att arbeta på plats för att dagligen stötta rektor, lärare/pedagoger och andra inom verksamheten i olika frågor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är administrativa och en viktig del av arbetet är att delta i samt bidra till verksamhetens administrativa utvecklingsarbete. Många av arbetsuppgifterna hanteras i olika datasystem och samarbete sker över verksamhetsgränserna. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande uppdrag som är i ständig u...
2023-09-29 2023-10-13
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skolsköterska, Bureskolan
I uppdraget som skolsköterska ingår hälsofrämjande och förebyggande arbete, bland annat hälsosamtal och vaccinationer. Tillsammans med rektor, lärare och elevhälsateam arbetar du förebyggande, stödjande och uppsökande i elevhälsaarbetet. Arbetet är i stor utsträckning självständigt och du har många externa kontakter. Du kommer att samarbeta med elevhälsateam, lärare, övrig personal, andra institutioner och organisationer samt med elever och föräldrar.
2023-09-27 2023-10-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Gymnasielärare i matematik, Kanalskolan
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du din undervisning inom dina ämnesområden. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Du kommer att ingå i ett arbetslag där vi samarbetar och hjälps åt. Även samarbete med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2023-09-26 2023-10-08
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare eller specialpedagog och på väg att flytta till Skellefteå?
.
2023-09-11 2023-10-01
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Resurspersonal inom förskola, fritidshem, lokalvård och måltid
Som resurspersonal kan du välja mellan två olika inriktningar: -Inriktning ett är för dig som är intresserad av att arbeta inom åtminstone två av avdelningarna förskola, grundskola, måltid eller städ. -Inriktning två är en kombinerad roll som kan liknas vid ett värdskap på förskola/grundskola med varierande arbetsuppgifter. Rollen är professionskompletterande, vilket innebär ett nära samarbete med olika professioner från flera avdelningar. I den kombinerade rollen innebär värdskapet att ha en helhetssyn, där du bland annat är den som förber...
2023-09-04 2023-10-01