Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Har du jobbat inom el och energi och vill prova något nytt?
Du kommer att ingå i ett arbetslag där det är naturligt att samarbeta och hjälpas åt. Även samarbete med elever och föräldrar är en viktig del av uppdraget, liksom kontakt och samverkan med branschen. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta aktivt med verksamhetens utvecklingsarbete och värdegrund. Som yrkeslärare kommer du att bedriva undervisning i karaktärsämnen inom El- och energiprogrammet. I det ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen så att eleverna når sina mål. I uppdraget kan det också ingå att var...
2022-12-06 2023-01-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Pedagogisk assistent, Yttre Ursviksskolan
Ditt huvuduppdrag är att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera skolans pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper eller i klass samt handleda och stödja elever med olika behov så att de når utbildningsmålen. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, skapar struktur för elevens skoldag samt är ett personligt stöd och före...
2022-12-06 2022-12-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skoladministratör, Byskeskolan
Som administratör inom grundskola är du vårt nav i verksamheten, det innebär att du behöver ha möjlighet att arbeta på plats för att dagligen stötta rektor, lärare/pedagoger och andra inom verksamheten i olika frågor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är administrativa och en viktig del av arbetet är att delta i samt bidra till verksamhetens administrativa utvecklingsarbete. Många av arbetsuppgifterna hanteras i olika datasystem och samarbete sker över verksamhetsgränserna. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande uppdrag som är i ständig u...
2022-12-05 2022-12-14
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Gymnasielärare i design, Baldergymnasiet
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Du kommer att ingå i ett arbetslag där vi samarbetar och hjälps åt. Även samarbete med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2022-12-02 2022-12-16
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare i särskild undervisningsgrupp, Bureskolan åk 6-9
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen för elever i åk 6-9. Ditt uppdrag är att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.
2022-12-01 2022-12-18
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare matematik/annat ämne, Baldergymnasiet
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt. Under vårterminen 2023 kommer du att undervisa i matematik på två av Introduktionsprogrammen och inför läsåret 23/24 kommer du att ingå i ordinarie tjänsteplanering för gymnasiet. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på...
2022-11-30 2022-12-14
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Pedagogisk assistent, Ursviksskolan F-6 och fritidshem
Som pedagogisk assistent kommer du att arbeta i både skol- och fritidsverksamhet. Ditt uppdrag är att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper, klass och på fritidshemmet. Du samverkar med övrig personal och elever, andra viktiga kontaktytor samt tar ansvar för ett nära samarbete med vårdnadshavare.
2022-11-29 2022-12-14
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Elevassistent, Lövångerskolan åk 4-6
Som elevassistent hos oss är ditt uppdrag att handleda och stödja elever på individ- och gruppnivå att nå utbildningsmålen. Du arbetar samtidigt med att komplettera skolans pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, för anteckningar och gör veckoscheman samt är ett personligt stöd och en förebild. Du samverkar med övrig personal, elever och andra viktiga kontaktytor samt tar ansvar för ett nära samarbete med vårdnadshavare.
2022-11-25 2022-12-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Specialpedagog till Furuskolan i Jörn
Som specialpedagog ger du råd och stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda individer. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.
2022-11-24 2022-12-18
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare och på väg att flytta till Skellefteå?
--
2022-11-22 2022-12-18
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Lärare eller specialpedagog och på väg att flytta till Skellefteå?
.
2022-11-21 2022-12-18
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Vikariat Rektor OB- verksamhet och öppen förskola
Ditt uppdrag i denna roll som rektor tillika chef blir att ansvara över förskolans utbildning vid våra två OB-verksamheter och den öppna förskolan i våra familjecentraler. Som rektor ansvarar du för enheternas barn, personal och ekonomi samt för att verksamhet följs upp och utvärderas. Resultaten ska ge underlag för förnyelse och förbättringar i syfte att öka måluppfyllelse. Som rektor ansvarar du även för att undersöka och följa upp i vilken grad barnen/eleverna når målen och vid behov göra verksamhetsförändringar. Rektor är alltid ansvar...
2022-11-21 2022-12-12
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skolpsykolog
Som skolpsykolog är du en del av kompetenscentrum hälsa och stöd och arbetar i team med övriga kompetenser med handledning och konsultation. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande samt skapar goda relationer. Att ge stöd till pedagoger och rektorer ingår även i ditt uppdrag, liksom att genomföra utbildningsinsatser, utvecklingsarbete och utredningar. Det är en bred roll där du får arbeta inom olika delar av psykologkompetensen och har stora möjligheter att lägga upp ditt eget arbete. Det finns möjlighet att få handledning eller att fördju...
2022-11-16 2022-12-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Yrkeslärare Fordons- och transportprogrammet
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen på Fordons- och transportprogrammet, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Du kommer att ingå i ett arbetslag där vi samarbetar och hjälps åt. Även samarbete med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.
2022-11-15 2022-12-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Specialpedagog till Byskeskolan åk 7-9
Som specialpedagog ger du råd och stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda individer. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.
2022-10-10 2022-12-18