Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kommunikatör - samhällsomvandlingen
Som kommunikatör med fokus på samhällsomvandlingsfrågor har du en nyckelroll i Skellefteås utveckling. Du kommer ingå i ett team av kommunikatörer som jobbar med olika områden kopplat till samhällsomvandlingen. En del i uppdraget är att ingå som kommunikatör i projektgruppen för Norrbotniabanan och att jobba med kommunikation kring tillhörande infrastrukturfrågor och byggandet av banan. Uppdraget kommer också att innefatta kommunikation om byggandet av flera resecentrum, trafik- och mark och exploateringsfrågor samt förändrade resvanor. Du u...
2024-05-17 2024-06-09
Skellefteå kommun, Support och lokaler Lönekonsult
Som Lönekonsult arbetar du med registrering och kontroll av anställnings- och löneuppgifter i lönesystemet. Dina kunder är chefer och medarbetare i kommunen och du agerar stödfunktion i frågor som avser bland annat löner, ledigheter och olika typer av utbetalningar. Du samarbetar också mycket med andra stödfunktioner inom kommunen för att få hela kedjan inför löneutbetalning att fungera. Som Lönekonsult besitter du en viktig spetskompetens, vilket innebär att du förväntas kunskapshöja och skickliggöra kunderna genom att bland annat hålla utbild...
2024-05-14 2024-05-28
Skellefteå kommun, Support och lokaler Verksamhetsutvecklare, ledningssystem
Som verksamhetsutvecklare spelar du en avgörande roll i att förena ledningssystemet med de specifika behoven och kraven från kommunens olika verksamheter. Du arbetar nära processägarna för att säkerställa att systemet stödjer deras arbete på bästa möjliga sätt och löser eventuella utmaningar effektivt. Dina arbetsuppgifter inkluderar även att arrangera och facilitera workshops tillsammans med slutanvändarna för att utmana befintliga arbetssätt och hitta mer effektiva lösningar. Det är viktigt att du är lyhörd för användarnas feedback och att ...
2024-05-10 2024-05-23