Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödassistent/stödpersonal till Bemanningsteam, Daglig verksamhet
Som Stödassistent i bemanningsteamet utför du sedvanliga arbetsuppgifter vid ordinarie personals frånvaro eller vid behov av personalförstärkning. Merparten av arbetstiden bokas av Bemanningscenter. I Stöd och Service har vi ett salutogent förhållnings- och arbetssätt för att möjliggöra personernas egen kompetensutveckling. Vi har brukarens fokus i fokus där delaktighet i samhället, självständighet i vardagen och valmöjligheter i livet är vår vision. För att uppnå detta arbetar du med ett pedagogiskt förhållningsätt samt tillämpar ett tydliggö...
2024-05-23 2024-06-06
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödassistent till daglig verksamhet, Fritidsbanken
Arbetet har sin skärningspunkt i att både möta -och bemöta externa kunder samt personer med olika funktionsvariationer där du ska ska kunna fatta beslut i aktivt moment, reflektera över olika situationer -och tillsammans med övriga kollegor applicera relevant arbetssätt kring metod och strategier. En viktig del i arbetet är att händelser, kommunikation samt miljön ska göras meningsfull, begriplig och hanterbar för stödanvändaren.
2024-05-23 2024-06-06
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpedagog- LSS boende, Ursviken
Som stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har, arbetar du som stödpedagog systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv. Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov....
2024-05-22 2024-06-02
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpedagoger, Barn och Unga SSF
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Stödpedagogen ska inom ramen för lagstiftning, avdelningens vision och individens beslut bidra i arbetet med att säkerställa god kvalitet i verksamheten. Det sker genom att tillföra fördjupad kunskap gällande lagstiftning, bemötande, omvärldsperspektiv och att stödja kollegor i att omsätta aktuella och forskningsbaserade metoder i praktiskt arbete. Utö...
2024-05-13 2024-05-26
Skellefteå kommun, Stöd och service Specialistundersköterska, gruppbostad, Melodivägen
Som specialistundersköterska har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har, arbetar du som specialistundersköterska systematiskt med att säkerställa kvalitén och utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv. Tillsammans med chef och andra yrkesprofessioner reflekterar du kontinuerligt över yrkesetiska förhållningssätt och metodik för att utveckla och förbättra ar...
2024-05-08 2024-05-26
Skellefteå kommun, Stöd och service Vill du arbeta i Burträsk?
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. Som personlig assistent förekommer samarbete med individens nätverk och kontakt med andra myndigheter och funktioner. Verksamheten är förlagd under dygnets alla timmar.
2024-04-19 2024-05-27