Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Spol- och slambilschaufför
Du kommer att arbeta med spol- och slambilstransporter. Några exempel på dina arbetsuppgifter är underhållsspolning och avhjälpande av avloppsstopp i kommunens ledningsnät samt tömning av reningsverk och trekammarbrunnar. Vi fungerar som entreprenör till kommunens förvaltningar och bolag. Tillsammans och i samarbete med alla berörda kunder ska vi utföra och utveckla kommunens transporter. I denna tjänst ingår schemalagd beredskap.
2022-12-07 2022-12-27
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Sommarjobb Parkarbetare
Arbeta med drift och underhåll av parker, anläggningar och grönområden med mera. Exempel på arbetsuppgifter är gräsklippning, ogräsrensning, plantering och vattning.
2022-12-06 2023-03-31
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Enhetschef Teknik
Som Enhetschef för enheten Teknik har du det övergripande ansvaret för att utveckla verksamhet, ekonomi och dina medarbetare genom ett tillitsbaserat ledarskap. Där ingår även att bygga samarbeten med övriga enheter och stab inom verksamhet VA för att nå verksamhetens gemensamma mål. Du kommer att arbeta tillsammans med och ingå i verksamhetens ledningsgrupp.
2022-12-01 2023-01-08
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Produktionsledare, Gata och Väg
Som produktionsledare är dina huvuduppdrag att beställa och kontrollera alla våra interna beläggningsarbeten. Du arbetar med långsiktig planering utifrån en 5-årsplan och är ansvarig för underhållsbeläggningar samt gör beställningar utifrån gatuinventering. Du samordnar med kommunens egna förvaltningar och bolag samt externa entreprenörer och verksamheter. I dina arbetsuppgifter ingår även handläggning av kommunens grävtillstånd.
2022-11-25 2022-12-11
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Brandmän till flera orter i kommunen
Att vara brandman innebär att du anställs vid räddningstjänsten i Skellefteå. Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning. En RIB-styrka har omkring 40-50 larm per år. I genomsnitt tar varje larm en timme i anspråk. Hur din beredskapstid är upplagd varierar. Helst ser vi att du har beredskap under hela veckor, men beroende på var du bor och jobbar kan det också vara möjligt att ha beredskap kvällar, nätter eller dagtid.
2022-08-23 2023-02-27