Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Sommarjobb Biståndshandläggare
Som Biståndshandläggare kommer du att utreda och handlägga ansökningar enligt Socialtjänstlagen. Arbetet innebär även samarbete med andra funktioner inom socialtjänsten samt med myndigheter och annan huvudman.
2022-12-08 2023-01-31
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut arbetar du med personens förmåga att utföra, eller vara delaktig i, meningsfulla aktiviteter, med målet att få en fungerande vardag trots sin funktionsvariation. Du utreder faktorer i omgivningen, hos personen och i aktiviteten. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring patienten. Bedömningar gör du både själv och i dialog med teamet. Åtgärder planeras tillsammans med patienten och personer som finns runt patienten. Det kan exempelvis vara rådgivning kring att hantera sin vardag, träning i att utfö...
2022-11-18 2022-12-11
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Sommarjobb, sjuksköterskestudenter
Som sjuksköterskestudent i hemvård och på vård- och omsorgsboende gör du hembesök hos patienter. Du är våra sjuksköterskors förlängda arm och underlättar bedömning och planering. Arbetsuppgifterna utförs oftast självständig men även i samarbete med sjuksköterska. Några exempel på arbetsuppgifter: - viss läkemedelshantering - riskbedömningar av exempelvis fall, tryckskada, undernäring - uppföljning av hälsotillstånd - ge insulin/fragmin - ven och kapillärprovtagning - blodtryckskontroll - såromläggning - kateterbyte och kateterspolning - sköts...
2022-11-08 2023-05-31
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Specialistundersköterskor
I din roll som specialistundersköterska ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat. Tillsammans med chef och multiprofessionella teamet ska du kontinuerligt reflektera över eget och kollegors yrkesetiska förhållningssätt och metodik för att utveckla och förbättra arbetssätt. I jobbet ingår att stödja, inspirera och coacha kollegor i det dagliga arbetet och i kontaktpersonsrollen. Du kommer att ta...
2022-11-07 2022-12-11
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterskor till resursteamet
Arbetet är handlar i huvudsak om att självständigt möta våra patienter för att bedöma, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget. Du är delaktig i utvecklingen av professionen och verksamheten. Andra exempel på utvecklingsområden är digitala verktyg och system. Regionen är en viktig samarbetspart. Arbetet är rörligt och föränderligt med...
2022-09-23 2023-01-29
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterskor
Arbetet är uppdragsstyrt och handlar i huvudsak om att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget. Arbetet är rörligt och föränderligt med många olika kontakter med patienter och anhöriga, kollegor och andra inom och utanför organisationen.
2022-08-26 2023-01-29