Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skövde kommun, Avdelning grundskola Studiehandledare samt modersmålslärare i somaliska 60%
Modersmålsläraren ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål utifrån gällande styrdokument. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. Uppdraget som studiehandledare på modersmål innebär att stötta eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolorna. Arbetet innebär placering på flera olika skolor under en arbetsvecka och resor mellan skolor inom kommunen. Uppdraget kräver samarbete med rektor och personal på skolorna...
2023-09-19 2023-10-01
Skövde kommun, Avdelning grundskola Administratör grundskola 50%, vikariat Sventorp och Värsås skolor
I rollen som verksamhetsadministratör är du ett viktigt stöd för rektor och hela skolan i arbetet mot uppsatta mål, i syfte att skapa en stark organisation som ger eleverna allra bästa förutsättningar för en god måluppfyllelse. Arbetsuppgifterna består till stor del av vanligt förekommande administrativa uppgifter inom grundskola som elevregistrering, HR-administration, diarieföring, ekonomihantering. I tjänsten ingår att vara ett aktivt stöd i administrativa och ekonomiska frågor. Hantering och planering av vikariebemanning på skolenheterna ...
2023-09-19 2023-10-02
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare i fritidshem 100% TV Värsås skola
Vi söker dig som vill ha ett spännande arbete präglat av mycket samarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och ansvara för verksamheten på fritidshemmet utifrån gällande läroplan och kursplan. Under skoltid kommer du att arbeta i skolan. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av sektor barn och utbildnings fortsatta utveckling. Du ingår i ett arbetslag med övrig personal på fritidshemmet.
2023-09-19 2023-10-02
Skövde kommun, Avdelning grundskola Specialpedagog/Speciallärare åk 7-9, Eriksdalskolan
Du ansvarar för pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram och andra vanligt förekommande uppgifter som specialpedagog. Du har särskilt ansvar för särskild undervisningsgrupp, Flexen. Konsultation, handledning och anpassade fortbildningsinsatser ingår även det i ditt uppdrag. I rollen som speciallärare arbetar du med särskilt stöd i språk-, läs- och skrivutveckling genom enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum. Du är en aktiv del av skolans elevhälsoteam där du tillsammans med ledningen driver skolans arbete framåt. Vårt EHT arbete...
2023-09-19 2023-10-02
Skövde kommun, Avdelning grundskola Musiklärare till Frösve skola, 55% tv
Undervisning i musik, årskurs 1-6.
2023-09-18 2023-10-01
Skövde kommun, Avdelning grundskola Underlag annons studiehandledare samt modersmålslärare i somaliska 60%
Modersmålsläraren ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål utifrån gällande styrdokument. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. Uppdraget som studiehandledare på modersmål innebär att stötta eleverna i deras ut-veckling och lärande i nära samarbete med övrig personal på skolorna. Arbetet innebär placering på flera olika skolor under en arbetsvecka och resor mellan skolor inom kommunen. Uppdraget kräver samarbete med rektor och personal på skolorn...
2023-09-18 2023-10-01
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare i fritidshem till Rydskolan 100%
Vi söker lärare i fritidshem till vår interkulturella Rydskolan. Vi ser att du har utbildning motsvarande lärare i fritidshem alternativt fritidspedagog. Idag har vi åtta tjänster som fritidspedagog/lärare i fritidshem. Årets systematiska kvalitetsarbete visar att vi behöver utveckla vårt språk- och kunskapsutvecklande arbete på Rydskolan. Under år 2024 går vi in i en ny stor spännande kompetenshöjande satsning och vi hoppas att just du vill vara delaktig och drivande i den. Vi erbjuder ett trevligt och samarbetsinriktat gäng på Rydskolans frit...
2023-09-13 2023-09-26