Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgspersonal, Kremlan våning 4-6
Arbetet som omsorgspersonal på Kremlan innebär att hjälpa till med stöd och service till omsorgstagare utifrån den enskildes behov och önskemål inom äldreboendet. Målsättningen med omsorgsarbetet ska vara att: - eftersträva en omsorg byggd på respekt och individuellt bemötande med högt kvalitativt och etiskt innehåll, med relationen som grund och miljön som stöd - upprätthålla funktionsförmågan och självkänslan hos den äldre - bevara och om möjligt höja personens känsla av livskvalitet - skapa en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans m...
2021-09-22 2021-10-20