Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut inom Sölvesborgs kommun erbjuder vi dig ett varierande, engagerande och stimulerande arbete. Inom kommunen tillämpar vi rökfri arbetsplats och erbjuder friskvårdbidrag alternativt friskvårdtid. Som arbetsterapeut ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer du till exempelvis behov av träning, kompenserande åtgärder som hjälpmedel eller anpassning av miljön. Du prioriterar och organiserar di...
2024-03-26 2024-04-16
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Vård och Omsorg till Sölvesborgs kommun
Som Förvaltningschef inom Vård- och omsorgsförvaltningen kommer du att ha en nyckelroll där du leder och utvecklar verksamheten strategiskt inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Du kommer att samarbeta nära med Vård- och omsorgsnämnden samt delta i kommunens ledningsgrupp och kris- och beredskapsgrupp. Rollen inkluderar personal-, budget- och verksamhetsansvar. Vård- och omsorgsförvaltningen består av tre verksamhetsområden: särskilt boende, hemtjänst samt hälso- och sjukvård och myndighet. Totalt består förvaltningen av cirka 450 ...
2024-03-21 2024-04-17
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Trygg Hemgång söker sommarvikarier - Undersköterska till HSL-organisationen
I Trygg Hemgång arbetar tre undersköterskor som dagligen verkar med övriga professioner inom förvaltningen men även sjukhuspersonal. Huvuduppdraget innefattar att ta emot brukare i ordinärt boende som har vistats på sjukhus alternativt korttidsboende. Teamet är specialiserade i att trygga hemgångar, de arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och arbetar för att hitta lösningar för att stötta patienten i sitt dagliga liv. Insatsen beviljas av biståndshandläggare inom kommunen. Ni planerar och lägger upp arbetet utifrån patientens ...
2024-01-04 2024-04-30
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Semestervikarier till äldreomsorgen och funktionsstöd i Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs kommun söker semestervikarier till äldreomsorgen och funktionsstöd samt socialpsykiatrin. Omvårdnadsuppgifterna är en del av arbetsuppgifterna, likaså service och hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetet innebär också att stödja, hjälpa och ge pedagogiskt stöd till brukare, samt arbeta tydliggörande och motiverande. Samtliga verksamheter genomsyras av individens behov i centrum. Som semestervikarie erbjuder vi dig introduktion och gör vårt bästa för att ta väl hand om dig! Behovet av semestervikarier är främst under vecka 25-32. Vi...
2023-12-19 2024-06-09