Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Fritidspedagog/Lärare i fritidshem
2024-05-17 2024-05-31
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Rektor
Som rektor ansvarar du för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Alla verksamheter är samplacerade och ligger tillsammans geografiskt i hjärtat av Norje. Tillsammans med personal, barn, elever och vårdnadshavare får du möjlighet att utveckla Norje skola och Sagolyckans förskola i ett 1-12 års perspektiv. Du kan följa barnens utveckling och arbetar med den röda tråden där fokus är god undervisning i en trygg miljö. Som skolledare i Sölvesborgs kommun ser du möjligheter i att utveckla synen på lärande. Du utmanar oc...
2024-05-15 2024-06-02
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef Barn och Utbildning till Sölvesborgs kommun
2024-05-14 2024-06-04
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Speciallärare, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du kommer att vara ansvarig speciallärare och stöd för Bokelundsskolans elever, framför allt i skolans särskilda stöd i samarbete med lärare, specialpedagoger, resurs- och socialpedagoger. I uppdraget ingår vissa specialpedagoguppgifter samt att hålla en nära dialog med betygs- och ämnesansvariga lärare, berörda klassföreståndare, specialpedagoger, ha kontakt med vårdnadshavare och att vara en trygg vuxen för eleverna att vända sig till under skoldagen. Som speciallärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att få ta ansvar för...
2024-05-13 2024-05-27
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare i fritidshem/resurspedagog
Vi söker dig som vill arbeta i ett team kring våra elever på Hörviks fritidshem och skola. Vi är en mindre enhet där vi har stora möjligheter till samverkan mellan verksamheterna förskola/fritidshem/grundskola (F-6) som finns på enheten. Utifrån läroplan och vår närhet till skog, hav och friluftsaktiviteter ansvarar du tillsammans med kollegorna för arbetet på fritidshemmet. Ni skapar tillsammans en meningsfull, kreativ och inspirerande fritidsverksamhet. Ni ansvarar också för skolans rastaktiviteter, med ett extra fokus på fotbollsaktiviteter...
2024-05-10 2024-05-26
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare i trä- och metallslöjd
Nu söker vi en lärare i trä- och metallslöjd. Tjänsten är fördelad på fyra olika skolor, med undervisningen förlagd på tre enheter där du har ansvaret över två av slöjdsalarna. Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i trä- och metallslöjd i årskurserna 3-6. I ditt uppdrag arbetar du för att väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem till att söka kunskap. Du har ett nära samarbete med vår textilslöjdslärare kring slöjdämnets planering och utveckling. Du ingår i ett arbetslag p...
2024-05-07 2024-05-21
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Specialpedagog till anpassade gymnasiet och IMA-programmet
Furulundsskolan söker ytterligare en specialpedagog. Som specialpedagog kommer du i ditt specialpedagogiska uppdrag vara ett stöd för såväl elever som lärare på Anpassade gymnasiet, IM-programmet och med elever inom autismspektrat. Du kommer vara en del i vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, SYV, skolpsykolog (vid behov) samt skolledning. I arbetet ingår, inom ditt uppdragsområde, ansvar för pedagogiska utredningar, frånvaroutredningar, åtgärdsprogram, arbeta både på individ- och gruppnivå, externa kontakt...
2024-05-03 2024-05-19
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Speciallärare till IM-programmet
I arbetet ingår mentorskap och undervisning på IM-programmet och med elever inom autismspektrat. Din yrkeskunskap omsätter du i pedagogiska utbildningsmoment där teori och praktiska inslag samverkar. Du reflekterar enskilt och tillsammans med kollegor över ert arbete, i syfte att ständigt utvecklas såväl pedagogiskt som yrkesmässigt. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat. I rollen som lärare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övrig...
2024-05-03 2024-05-19