Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Stödpedagog till ny gruppbostad i Sölvesborg
Som stödpedagog deltar du i det dagliga arbetet precis på samma sätt som dina stödassistent-kollegor, men du har också ett ansvar för utvecklingen av det pedagogiska arbetet på gruppbostaden. Det kan handla om allt från vägledning av kollegor i det pedagogiska uppdraget till att skapa kommunikationshjälpmedel för en enskild hyresgäst. Du deltar även i en verksamhetsövergripande metodgrupp, som leds av metodutvecklare. I denna grupp delar man kunskaper och idéer. Arbetet innebär även att stödja hyresgästerna i sin dagliga omvårdnad och livsföri...
2024-05-13 2024-05-27
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Stödassistent till ny gruppbostad i Sölvesborg
Arbetet innebär att stödja hyresgästerna i sin dagliga omvårdnad och livsföring genom ett tydliggörande och motiverande arbetssätt. Bistå med det som behövs för att få möjlighet till ett självständigt liv, som att sköta sin egen lägenhet, sin hygien med mera, helt anpassat efter hyresgästernas specifika behov. Du bistår också den enskilde med stöd till meningsfulla fritidsaktiviteter, utifrån en aktiv fritid. Dagtid är hyresgästerna de flesta dagar på daglig verksamhet, så mycket av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger, det är då d...
2024-05-03 2024-05-19
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Vi söker utredande socialsekreterare som utreder barn och unga i åldern 0-18 år (21 år), beviljar insatser med stöd av SoL och LVU samt följer upp insatserna. Du kommer att ingå i ett utredningsteam och arbeta nära kollegor. Du får dagligt stöd i arbetet av 1:e socialsekreterare. Dina främsta arbetsuppgifter som socialsekreterare är att med utgångspunkt i BBiC utreda barns behov av skydd och stöd. I ditt arbete utgår du ifrån ett systemorienterat synsätt och en evidensbaserad praktik och du arbetar aktivt för att göra barnet delaktig i process...
2024-04-15 2024-07-07