Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Snickaregården i Rörvik
Som förskollärare kommer du finnas i barnens vardag och vara en del i vad som formar Sveriges nästa generation genom att du coachar, utmanar och lyssnar in barnets behov. I Sävsjö kommun vill vi ha en skola för alla. Som förskollärare kan du se och ta vara på unga individers olikheter och talanger, få barnet att göra något de inte trodde de klarade. Som förskollärare har du ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten.
2021-11-26 2021-12-22
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Grundlärare i fritidshem till Skolområde Rörvik
Som lärare i fritidshem har du din bas och ditt huvudansvar på Fritidshemmet. Du förväntas också undervisa i vissa ämnen och vissa årskurser i skolans timplan.
2021-11-24 2021-12-08
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Vrigstad skola
Vill du arbeta med en förebyggande elevhälsa och samarbeta med andra professioner? Sök tjänsten som skolsköterska inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande med förebyggande hälsoarbete. Du tillför medicinsk kunskap och utför arbetsuppgifter som vaccinationer, hälsoundersökningar, journalföring samt gör bedömningar och håller hälsosamtal. Du ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med rektor, speciallärare samt skolkurator. Du kan självständigt ta beslut om åtgärder utifrån behov. Du samarbetar med övri...
2021-11-23 2021-12-08
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Vallsjöskolan söker lärare till mellanstadiet
Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamhet utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-19 2021-12-05
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Skolområde Stockaryd söker en dagbarnvårdare
Som dagbarnvårdare tar du emot barnen i det egna hemmet och jobbar med omsorg och olika aktiviteter. Viktigt att också genomföra utomhusaktiviteter. Dessutom ingår städning och matlagning som en del av arbetsuppgifterna.
2021-11-18 2021-12-15
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Vallsjöskolan söker lågstadielärare
Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamhet utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-18 2021-12-05
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare Rörviks skola
Undervisning, klassföreståndarskap och därtill hörande arbetsuppgifter.
2021-11-16 2021-11-29
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Stockaryds skola söker en grundskollärare till klass 4-6
Sävsjö kommun söker en engagerad lärare till Stockaryds skola och lärartjänsten innebär undervisning i årskurs 4-6. Skolämnena justeras mot den sökandes behörighet. Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamheten utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder dig av V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-15 2021-12-03
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Hägneskolan söker lågstadielärare
Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamheten utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder dig av V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-12 2021-11-28
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Hägneskolan söker lärare till mellanstadiet
Sävsjö kommun söker en engagerad lärare till Hägneskolan. Lärartjänsten innebär undervisning i årskurs 4-6. Skolämnena justeras mot den sökandes behörighet. Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamheten utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder dig av V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-12 2021-12-03
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Palettens förskola
Vi söker nu personal till Palettens förskola i Vrigstad. Utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument förväntas du arbeta systematiskt för att förskolan ska vara en trygg, rolig och en lärorik plats för varje barn. Arbetet förväntas ske i gott samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
2021-11-10 2021-11-28