Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Individ- & Familjeomsorg Arbetshandledare inom daglig verksamhet
Deltagarna på daglig verksamhet har olika förutsättningar och står inför olika utmaningar, svårigheter och möjligheter. Som arbetshandledare är din uppgift att stödja deltagarna i deras dagliga arbete genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar med IBIC (individens behov i centrum). I tjänsten ingår att vara kontaktman, göra genomförandeplan och dokumentera enligt IBIC i Pulsen Combine. Målsättningen är att erbjuda meningsfull sysselsättning som, utifrån individens förmågor och önskemål, lyfter självkänslan och ...
2021-11-26 2021-12-10
Sävsjö kommun, Individ- & Familjeomsorg Till Jobbhuset i Sävsjö söker vi ARBETSKONSULENT / SE COACH
Denna tjänst som arbetskonsulent består till 50% av arbetsuppgifter som SE coach (Supported Employment) och 50% som reguljär arbetskonsulent. Som SE-coach kommer du arbeta med kartläggningssamtal och göra genomförandeplaner. Arbetet innebär många vägledande enskilda samtal, men även att leda samtalsgrupper. En stor del i arbetet innebär även dokumentation. Inom SE arbetar du mycket nära individen och stöttar på alla plan och många gånger är du med individen på plats (utbildningsstart eller start av ny tjänst). I rollen som arbetskonsulent / S...
2021-11-26 2021-12-10
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Snickaregården i Rörvik
Som förskollärare kommer du finnas i barnens vardag och vara en del i vad som formar Sveriges nästa generation genom att du coachar, utmanar och lyssnar in barnets behov. I Sävsjö kommun vill vi ha en skola för alla. Som förskollärare kan du se och ta vara på unga individers olikheter och talanger, få barnet att göra något de inte trodde de klarade. Som förskollärare har du ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten.
2021-11-26 2021-12-22
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Grundlärare i fritidshem till Skolområde Rörvik
Som lärare i fritidshem har du din bas och ditt huvudansvar på Fritidshemmet. Du förväntas också undervisa i vissa ämnen och vissa årskurser i skolans timplan.
2021-11-24 2021-12-08
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Vrigstad skola
Vill du arbeta med en förebyggande elevhälsa och samarbeta med andra professioner? Sök tjänsten som skolsköterska inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande med förebyggande hälsoarbete. Du tillför medicinsk kunskap och utför arbetsuppgifter som vaccinationer, hälsoundersökningar, journalföring samt gör bedömningar och håller hälsosamtal. Du ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med rektor, speciallärare samt skolkurator. Du kan självständigt ta beslut om åtgärder utifrån behov. Du samarbetar med övri...
2021-11-23 2021-12-08
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker familjehemssekreterare till Barn och Unga
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda och handleda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du kommer att arbeta tillsammans med familjehemmet, barnet, barnets socialsekreterare och andra aktörer för att skapa en bra uppväxtmiljö för barnet.
2021-11-19 2021-12-10
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Vallsjöskolan söker lärare till mellanstadiet
Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamhet utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-19 2021-12-05
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Skolområde Stockaryd söker en dagbarnvårdare
Som dagbarnvårdare tar du emot barnen i det egna hemmet och jobbar med omsorg och olika aktiviteter. Viktigt att också genomföra utomhusaktiviteter. Dessutom ingår städning och matlagning som en del av arbetsuppgifterna.
2021-11-18 2021-12-15
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Vallsjöskolan söker lågstadielärare
Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamhet utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-18 2021-12-05
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker lokalvårdare
Arbetet innebär daglig lokalvård i olika lokaler inom Sävsjö tätort. Arbetsuppgifterna innefattar att hantera och köra städmaskiner samt andra arbetsuppgifter som ingår i lokalvård. Arbetstiden är förlagd till vardagar och dagtid. Du ska kunna börja arbetsdagen redan klockan 05:30.
2021-11-17 2021-12-08
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare Rörviks skola
Undervisning, klassföreståndarskap och därtill hörande arbetsuppgifter.
2021-11-16 2021-11-29
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Stockaryds skola söker en grundskollärare till klass 4-6
Sävsjö kommun söker en engagerad lärare till Stockaryds skola och lärartjänsten innebär undervisning i årskurs 4-6. Skolämnena justeras mot den sökandes behörighet. Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamheten utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder dig av V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-15 2021-12-03
Sävsjö kommun Förskollärare till förskolorna Fantasia, Ripan och Sörgården i Sävsjö
Som förskollärare kommer du finnas i barnens vardag och vara en del i vad som formar Sveriges nästa generation genom att du coachar, utmanar och lyssnar in barnets behov. Du kan se och ta vara på unga individers olikheter och talanger. Det är ett uppdrag med stort ansvar och utmaningar, men med stora utmaningar kommer stora belöningar. Som förskollärare har du ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheten.
2021-11-15 2021-12-06
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Hägneskolan söker lågstadielärare
Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamheten utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder dig av V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-12 2021-11-28
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Hägneskolan söker lärare till mellanstadiet
Sävsjö kommun söker en engagerad lärare till Hägneskolan. Lärartjänsten innebär undervisning i årskurs 4-6. Skolämnena justeras mot den sökandes behörighet. Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar din undervisning och verksamheten utifrån gällande styrdokument, både enskilt och i samarbete med andra. Du använder dig av V-klass för dokumentation samt för elev- och föräldrakontakter.
2021-11-12 2021-12-03
Sävsjö kommun Myndighetsförvaltningen söker administratör
Som administratör hos oss kommer du arbeta självständigt med att skanna in samt registrera förvaltningens fysiska handlingar såsom skriftliga dokument, kartor, ritningar, fotografier och liknande. Det kan också innebära andra förekommande arbetsuppgifter så som inventering, förteckning och fysiskt vårdande av arkivmaterial.
2021-11-12 2021-11-30
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Palettens förskola
Vi söker nu personal till Palettens förskola i Vrigstad. Utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument förväntas du arbeta systematiskt för att förskolan ska vara en trygg, rolig och en lärorik plats för varje barn. Arbetet förväntas ske i gott samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
2021-11-10 2021-11-28
Sävsjö kommun Undersköterska sökes till Sävsjö kommuns bemanningsenhet
Som medarbetare i bemanningsenheten varierar arbetsplats och arbetsuppgifter. Som undersköterska arbetar du med vård- och omvårdnadsuppgifter hos brukare inom många olika verksamheter. Du ger personlig service och är lyhörd i ditt arbete. Arbetet som undersköterska utgår från att den enskilde brukaren är i fokus och är delaktig i sina omsorgsbehov. Verksamheter som är representerade i bemanningsenheten är bland annat hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, gruppbostad, personlig assistans, boendestöd med flera.
2021-11-03 2021-11-28
Sävsjö kommun Kock sökes till Sävsjö kommuns bemanningsenhet
Som medarbetare i bemanningsenheten varierar arbetsplats och arbetsuppgifter. Huvuduppgifterna som kock inom bemanningsenheten är arbetsuppgifter så som matlagning, servering, diskning, egenkontroll och städning. En stor de av arbetet handlar om att bemöta gästerna på ett trevligt sätt och skapa en trivsam måltidsmiljö.
2021-11-03 2021-12-19
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Sävsjö kommun söker timvikarier till Bemannningsenheten
Nu söker vi fler timvikarier som kan tänka sig att hjälpa oss i verksamheten. Vi söker dig som vill arbeta inom vård- och omsorg, förskola och inom kosten (kock/köksbiträde). Inom vård och omsorg kan du arbeta inom hemtjänsten, särskilt boende och funktionshinderomsorgen. Inom kosten har vi flera olika kök på förskolor, skolor och våra särskilda boenden. Från mindre kök där du arbetar själv till större tillagningskök där flera arbetar tillsammans. Som medarbetare i Bemanningsenheten arbetar du främst med att stödja och hjälpa våra kunder o...
2021-10-25 2022-02-28
Sävsjö kommun Spontanansökan
På Sävsjö kommun har vi cirka 150 olika yrken. Våra yrken är inom våra fem förvaltningar Socialförvaltningen, Serviceförvaltningen, Kommunledningskontoret, Myndighetsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi arbetar efter vår vision; "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun"
2021-09-01 2021-11-30