Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolor i Bräkne-Hoby och Saxemara
Som förskollärare har du ansvar för att förskolans utbildning och undervisning bedrivs i enlighet med målen i förskolans läroplan. Du ansvarar för planering, undervisning och utvärdering samt utvecklar utbildningen utifrån målen tillsammans med kollegorna i arbetslaget. Du arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla barns lärprocesser och använder dokumentationen som underlag i planering och utvärdering. Du bidrar till att skapa en god lärmiljö som stimulerar barns nyfikenhet och lust att lära.
2024-05-14 2024-05-26
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till vuxenutbildningen
Arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vuxenutbildningen är flexibel i sin utformning och olika studieformer erbjuds eleverna. Som undervisande lärare har du både distanselever och elever som läser enligt schema på plats i skolan. Du kommer även att arbeta med handledning av elever både i grupp och enskilt för att stötta eleverna i att utvecklas så långt som möjligt i dina ämnen. Vuxenutbildningens målgrupp är heteroge...
2024-04-26 2024-05-26
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom försäljning och service till Vuxenutbildningen
I din roll som yrkeslärare på vuxenutbildningen kommer du arbeta med vuxna elever som läser yrkeskurser inom försäljning och service med målet att bli butikssäljare. Arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andra arbetsuppgifter är planering och uppföljning av arbetsplatsförlagt lärande och ett nära samarbete med näringslivet. Vuxenutbildningen är flexibel i sin utformning och olika studieformer erbjuds eleverna. Som unde...
2024-04-26 2024-05-26