Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, RV Arbetsterapeut, rehabkoordinator, Primärvårdsområde Väst, Vännäs HC
Som arbetsterapeut bidrar du med din specifika kompetens till att skapa delaktighet och självständighet i vardagen för de personer som får stöd från verksamheten. Du kommer huvudsakligen arbeta med kartläggning av aktivitetsutförande och insatser som underlättar vardagsaktiviteter. Som arbetsterapeut träffar du även patienter med handbesvär och gör självständiga utredningar. Förutom den egna yrkesinsatsen ingår även ansvar för ärendehantering och individuell planering. Handledning till studenter ingår i arbetet. Vi strävar efter kontinuerlig k...
2023-09-14 2023-10-02
Region Västerbotten, RV Avdelningschef, Barnmottagningen, Barn- och ungdomscentrum
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild och arbetar för att skapa gemensamma visioner och mål. I uppdraget som chef har du ett ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för Regionens bästa. I mottagningsledningens uppdrag ingår barnmottagningarna i Umeå och Lycksele med medarbetare i många olika yrkeskategorier; paramedicinsk kompetens, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor. I din roll ingår att...
2023-09-06 2023-09-29
Region Västerbotten, RV Sjuksköterska, Njurmottagningen, Medicincentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som sjuksköterska med huvudsaklig inriktning mot patienter i peritonealdialys på njurmottagningen är du en del i teamarbetet tillsammans med andra yrkeskategorier runt patienten inför, under och efter deras besök på mottagningen. I arbetet med patienter i peritoneladialys blir du en av tre sjuksköterskor som ansvarar för patientgruppen. Det innebär att du kommer följa patienterna från det att de informeras om peritonealdialys, genom uppstarten av ...
2023-09-05 2023-09-26
Region Västerbotten, RV Tandsköterska till Folktandvården Anderstorp, City och Ursviken, Skellefteå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete som tandsköterska. Du kommer att ingå i team där assistans, sterilarbete samt eget patientarbete och receptionsuppgifter kan ingå. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T4.
2023-09-04 2023-09-24
Region Västerbotten, RV Barnsjuksköterska, Barn- och Ungdomscentrum, Skellefteå
Som barnsjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du är närvarande och har en förmåga att se andra människor och bemöta dem utifrån var de är - just idag. Som barnsjuksköterska arbetar du med omvårdnaden av patienter men även med att stötta anhöriga i rollen att leva med ett sjukt barn. Vi har både akut och planerat intag vilket innebär en stor variation i arbetsuppgifterna. I ditt dagliga arbete möter du barn i åldrarna 0 18 år. I arbetsuppgifter ingår sedvanligt mottagningsarbete, ...
2023-08-31 2023-09-21
Region Västerbotten, RV Specialistläkare anestesi, Kirurgiskt centrum, Lycksele
Som anestesiläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Den breda och varierade verksamheten gör att du möter en ständig mix av diagnoser och tillstånd. Det kräver både bred och hög kompetens men är i gengäld mycket intressant och givande. Som specialistläkare är du delaktig i verksamhetsutveckling, undervisning samt handledning av ST-läkare, AT-läkare, kandidater och andra personalkategorier. Vi förväntar oss att du deltar aktivt i vårt utvecklingsarbete med sikte mot god och nära vård. Jour o...
2023-08-31 2023-09-21
Region Västerbotten, RV Medicinsk sektreterare, Tegs Hälsocentral, Primärvårdsområde Syd Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Rollen som medicinsk sekreterare hos oss är varierad och innebär bland annat journalskrivning, receptionsarbete, tidsbokning, posthantering, telefonservice mot patienter och andra vårdenheter samt administrations- och utvecklingsarbete. Du arbetar i nära samarbete med läkare, övriga sekreterare och medarbetare. Du erbjuds ett omväxlande arbete där du blir en viktig del av vår verksamhet och kan göra skillnad.
2023-08-30 2023-09-30