Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Timvikarier, Psykiatriska kliniken, Skellefteå
Som timanställd hos oss bygger du din erfarenhet för framtiden. Du får en inblick och kunskap om våra avdelningar. Hos oss kommer du att få arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom psykiatrisk omvårdnad samt allmänt vårdavdelningsarbete men uppgifterna utgår från din utbildning/kompetens och tidigare erfarenhet. Du kommer så klart att erbjudas inskolning på våra slutenvårdsavdelningar.
2023-11-24 2023-12-05
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska till psykiatriska kliniken, mottagning 3, Skellefteå
Medicinservice, har som främsta uppgift att administrera och utvärdera i läkemedelsbehandlingar för patienter som behöver en tät och regelbunden kontakt med kliniken. Jobbet innebär medicindelning, administrera injektionsbehandlingar, provtagningar och undersökningar, att följa upp alla de patienter som behandlas med litium och centralstimulantia samt att följa upp patienternas mående och biverkningar av insatta behandlingar. Du arbetar dagtid, måndag till fredag, tillsammans med två andra sjuksköterskor. Då du kommer på daglig basis samarbet...
2023-11-24 2023-12-08
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Arbetsterapeut, Psykiatriska kliniken, mottagning 1, Skellefteå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. På psykiatriska kliniken finns för närvarande 6 arbetsterapeuter. Vi bedriver insatser gentemot sluten- och beroendevård men även övriga enheter. Vårt arbete är i ständig utveckling och kräver en förmåga att kunna anpassa verksamhetens arbetsmetoder utifrån individens förutsättningar. Handledning erbjuds kontinuerligt. I arbetsuppgifterna som arbetsterapeut på mottagning 1 ingår kartläggning och bedömning av aktivitetsförmåga i såväl utredninga...
2023-11-24 2023-12-08
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå ST-läkare, Psykiatriska kliniken, Skellefteå
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi uppmuntrar våra ST-kollegor att vara delaktiga i klinikens utveckling och ser det som en självklarhet att alla i arbetsgruppen bidrar till och har egna ansvarsområden, även tidigt under sin yrkesbana. Kliniken erbjuder alla ST-läkare individuell studieplan och schemalagt studietid Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administrati...
2023-11-06 2023-11-30