Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, PV Nord Skellefteå Undersköterska, Kåge hälsocentral Skellefteå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du utför sedvanliga arbetsuppgifter så som provtagning, assistans till läkare, suturtagning och omläggningar. Audiogram, EKG samt 24-timmars blodtryck är andra arbetsuppgifter. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer samt är positiv till förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten.
2023-09-12 2023-09-30
Region Västerbotten, PV Nord Skellefteå Psykologer, Ursvikens hälsocentral, Primärvård Nord, Skellefteå
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I rollen som psykolog på Ursvikens hälsocentral ingår du i vårt psykosociala team tillsammans med psykiatrisjuksköterska. Du möter patienten tidigt inom första linjen och utför behandlingsarbete enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning. Tills...
2023-09-12 2023-10-03
Region Västerbotten, PV Nord Skellefteå Fysioterapeut/Sjukgymnast vikariat Kåge HC
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra genom ett hälsofrämjande arbetssätt. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre i din mottagning. Du arbetar självständigt, i gruppverksamhet och teamarbete. Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande, arbetar aktivt för att utveckla relationer och är positiv till förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten.
2023-09-05 2023-10-01
Region Västerbotten, PV Nord Skellefteå Specialistläkare i allmänmedicin, Kåge hälsocentral, Skellefteå
Som distriktsläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, även de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga i...
2023-07-06 2023-10-15