Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Arbetsterapeut, Smärtcentrum, Umeå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att förebygga ohälsa och främja hälsa och välbefinnande hos de människor du möter. Hos oss arbetar du både självständigt och i team tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, psykolog och läkare. I teamet ansvarar du för arbetsterapeutisk kartläggning, intervention och uppföljning. Som arbetsterapeut hos oss har du ett personcentrerat synsätt där individens syn på sin situation, önskemål och behov är vägledande. Du träffar patienter i grupp med fokus på aktivitetsbalans och individuellt där a...
2024-04-12 2024-04-25
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Sjuksköterska natt, Hjärn- och ryggmärgsskaderehab, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ansvarar du för omvårdnad och rehabilitering av inneliggande patienter. Vi bedriver högspecialiserad vård vilket innebär att vi får patienten i ett tidigt skede ofta direkt från intensivvården med fortsatt behov av trackeostomi och andningsunderstöd. Man följer sedan patienten under hela rehabiliteringsprocessen till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Målet är att patienten ska bli så självständig som möjligt. Arbetet innef...
2024-04-08 2024-04-29
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Underläkare, Neurorehabilitering, Umeå
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetsuppgifterna är bland annat medicinsk undersökning, in- och utskrivning av patienter till slutenvård och dagrehabilitering, medicinsk administration, remisskrivning och kontakter med andra verksamheter. Som underläkare kommer du arbeta tillsammans med överläkare, specialistläkare och blivande specialistläkare som handleder dig.
2024-03-21 2024-04-14
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Sjuksköterska, Hjärn- och ryggmärgsskaderehab, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ansvarar du för omvårdnad och rehabilitering av inneliggande patienter. Vi bedriver högspecialiserad vård vilket innebär att vi får patienten i ett tidigt skede ofta direkt från intensivvården med fortsatt behov av trackeostomi och andningsunderstöd. Man följer sedan patienten under hela rehabiliteringsprocessen till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Målet är att patienten ska bli så självständig som möjligt. Arbetet innef...
2024-03-20 2024-04-21
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Medicinsk sekreterare, Neuro- huvud- halscentrum, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetet hos oss innebär fram för allt journalskrivning och hantera diktat, men även bland annat att boka och kalla patienter, hantera schema för vårdpersonal och remiss- och posthantering. Eftersom arbetet innebär att ge god service till kollegor och patienter kan det innebära att dina arbetsuppgifter förändras över tid. Regionen står inför en stor utmaning då vi inom kort inför ett nytt journalsystem. Som medicinsk sekreterare kommer du ha en v...
2024-03-19 2024-05-01
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Aspirantsjuksköterska intensivvård – Neurointensivvårdsavdelningen, Umeå
Du arbetar patientcentrerat, självständigt samt i team med undersköterskor, läkare och paramedicinska resurser. Arbetet består av att vårda intensivvårdspatienter, monitorera och handha medicinteknisk utrustning i en högteknologisk miljö. Arbetet innebär att du utifrån tillgänglig information identifierar, initierar och utför ordinerade åtgärder. Du får möjlighet att under handledning pröva på arbetet som intensivvårdssjuksköterska innan vidareutbildning. Vid den enhet du blir antagen inskolas du och förväntas arbeta efter genomförd utbildning...
2024-03-06 2024-05-05
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Sjuksköterska, Neurologavdelningen, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Här ansvarar du för patientens omvårdnad. Dina arbetsuppgifter är varierade i och med att patientgrupperna är växlande. Identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov är en viktig del i arbetet. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i tanke såväl som handling. Trivs i ett tidvis högt tempo. Tillsammans med övriga i teamet (läkare, undersköterska, fysioterapeut...
2024-02-23 2024-04-14