Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Kurator, Neuromottagningen, NHHC, Umeå
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I din roll kommer du främst träffa patienter med neurologiska sjukdomar och deras anhöriga för kris- och stödsamtal samt rådgivning och vägledning för patienter i sociala frågor. Du kommer träffa patienter och anhöriga via vår mottagning och vårdavdelning. Träffar sker både fysiskt och digitalt. Eftersom mottagningen har både akut och planerad verksamhet innebär det att även du i din roll kommer träffa patienter akut och planerat. Arbetet är stimulerand...
2022-12-02 2023-01-06
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Specialistläkare, Neurorehabilitering, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Nu har du möjlighet att vara med och forma vår nya verksamhet med speciellt fokus på Nationell högspecialiserad vård för ryggmärgsskadade. Som specialistläkare inom våra verksamheter arbetar du i nära samarbete med övriga medlemmar i det multidisciplinära teamet. Utöver den högspecialiserade vården deltar du i och har övergripande medicinskt ansvar för bedömning, vård, behandling och rehabilitering av vuxna patienter med neurologisk sjukdo...
2022-11-30 2023-01-09
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterskor, Neurorehabilitering, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ansvarar du för omvårdnad och rehabilitering av inneliggande patienter. Vi bedriver högspecialiserad vård vilket innebär att vi får patienten i ett tidigt skede ofta direkt från intensivvården med fortsatt behov av trackeostomi och andningsunderstöd. Man följer sedan patienten under hela rehabiliteringsprocessen till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Målet är att patienten ska bli så självständig som möjligt. Arbetet innef...
2022-11-30 2023-01-09
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterska, Strokecenter, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Din arbetsuppgift är att ansvara för omvårdnad och övervakning av inneliggande patienter. Du planerar och utför medicinska omvårdnadsinsatser i nära samarbete med undersköterskor. Vi identifiera risker, bedömer, åtgärdar och utvärderar patienternas behov och rehabilitering. Vi arbetar i en obruten vårdkedja vilket innebär att du som sjuksköterska får följa patienten från akut skede till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Som sjuksköter...
2022-11-28 2022-12-29
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Medicinsk sekreterare, Öron-näsa-halskliniken, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Arbetet hos oss innebär framför allt att boka och kalla patienter samt telefonservice (TeleQ, 1177), remiss- och posthantering. Andra förekommande arbetsuppgifter är schemaläggning av läkartider, receptionslistan och olika former av statistik mm. Vi har nära samarbete med andra yrkesgrupper inom öron-, näsa- och halskliniken samt övriga administratörer inom NHHC. Arbetet innebär även att ge god service till kollegor och patienter, därför är det v...
2022-11-17 2023-01-31
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterska, Öron- näsa- hals- och käkavdelning, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som sjuksköterska ska du identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens behov. Du möter patienter i alla åldrar med olika diagnoser från mindre till större maligna. Det ger dig en lagom variation i din profession som du tillsammans med våra rutinerade undersköterskor ger i omvårdnaden till våra patienter. Du får ett inskolningsprogram som är anpassat för vår verksamhet. Exempelvis trackstomiomvårdnad, där vi har ett väl utarbe...
2022-11-10 2022-12-23
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Medicinsk sekreterare, DBS-enheten, NHHC, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Där blir dina arbetsuppgifter bland annat att vara sekreterare vid teammöten, sköta administration kring op-väntelistan, journalskrivning, boka/kalla, protokoll och registrera patienter i det nationella DBS-registret. En del arbetsuppgifter kommer också att vara forskningsrelaterade, t ex att hjälpa till med olika ansökningar. Vi har ett nära samarbete med alla enheter och kollegor inom hela NHHC. Du har en viktig roll i att ge god service till...
2022-11-10 2023-01-31