Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Avdelningschef, Strokecenter, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och arbetar i nära samarbete med medicinska chefer och övriga avdelningschefer i Ledningsgruppen. I ditt uppdrag som avdelningschef ansvarar du tillsammans med biträdande avdelningschef för strokecenters personal, verksamhet och budget. Du arbetar med utvecklingsfrågor på lång och kort sikt så vardagen blir händelserik och utmanande. Arbetsmiljöfrågor kopplat till att vara en attraktiv arbetsplats för våra...
2023-09-27 2023-10-18
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Projektadministratör/samordnare, Neurologiska kliniken, Umeå
Som administratör hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifterna är av varierande natur och det ställs höga krav på den egna förmågan att planera arbetsdagen utifrån arbetsuppgifterna. Vi kan erbjuda flexibla arbetstider och i viss mån möjlighet till hemarbete. Vi söker nu en ny medarbetare som i samarbete med forskningssjuksköterskor i gruppen administrera kliniska läkemedelsprövningar. Fungera som kontaktperson mot läkemedelsbolag, administrera kontrakt- och budgetförhandlingar, faktur...
2023-09-26 2023-10-15
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Audionom, Hörcentral, NHHC, Skellefteå
Som audionom hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I ditt arbete som audionom ingår diagnostik, behovsbedömning, anpassning och förskrivning av hörapparater samt andra hörseltekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även journalföring och vissa administrativa uppgifter såsom beställningar och lagerhantering. Du följer och ansvarar för patienten genom hela vårdkedjan, från remiss till fungerande hörhjälpmedel. Arbetet ställer krav på en hög känsla för service samt förmågan att anpassa sig utifrån verksamhe...
2023-09-21 2023-10-05
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Audionom, Hörcentral, NHHC, Lycksele
Som audionom hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I ditt arbete som audionom ingår diagnostik, behovsbedömning, anpassning och förskrivning av hörapparater samt andra hörseltekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även journalföring och vissa administrativa uppgifter såsom beställningar och lagerhantering. Du följer och ansvarar för patienten genom hela vårdkedjan, från remiss till fungerande hörhjälpmedel. Arbetet ställer krav på en hög känsla för service samt förmågan att anpassa sig utifrån verksamhe...
2023-09-21 2023-10-05
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Leg psykolog/neuropsykolog, Neuromottagningen, Umeå
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Här träffar du patienter som är under utredning för en neurologisk eller neurokirurgisk diagnos eller att de redan har en fastställd diagnos. Du bidrar med din specifika psykologiska och neuropsykologiska kompetens i samarbete med ett multiprofessionellt team. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till erfarna psykologkollegor och metodhandledning.
2023-09-18 2023-10-02
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Specialistläkare, Neurologi, NHHC, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer ta emot patienter från vår region och ibland från andra regioner och deltar i klinikens jourlinje. Det finns goda möjligheter till att utveckla och driva egen forskning. Det finns goda möjligheter till kirurgisk handledning och utveckling med utrymme att växa i yrkesrollen. Eftersom vi är ett universitetssjukhus ingår det handledning av studenter i tjänsten.
2023-09-15 2023-10-06
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterskor, Hjärn- och ryggmärgsskaderehab, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ansvarar du för omvårdnad och rehabilitering av inneliggande patienter. Vi bedriver högspecialiserad vård vilket innebär att vi får patienten i ett tidigt skede ofta direkt från intensivvården med fortsatt behov av trackeostomi och andningsunderstöd. Man följer sedan patienten under hela rehabiliteringsprocessen till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Målet är att patienten ska bli så självständig som möjligt. Arbetet innef...
2023-09-07 2023-09-30
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterska, NKK-mottagning/Neuromottagning, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som sjuksköterska kommer du att planera mottagningsarbetet, samordna insatser i öppenvård, boka och kalla patienter för både läkarbesök och sköterskemottagning, intern och extern telefonrådgivning och uppföljning, sköta dokumentation, ansvara för administrativa uppgifter kring våra patienter, delta aktivt i arbetet med kvalitetsförbättrande åtgärder inom verksamheten, hålla kontakt med externa aktörer samt vara delaktig i handledning av perso...
2023-08-29 2023-09-30
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Sjuksköterska, Strokecenter, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Din arbetsuppgift är att ansvara för omvårdnad och övervakning av inneliggande patienter. Du planerar och utför medicinska omvårdnadsinsatser i nära samarbete med undersköterskor. Vi identifiera risker, bedömer, åtgärdar och utvärderar patienternas behov och rehabilitering. Vi arbetar i en obruten vårdkedja vilket innebär att du som sjuksköterska får följa patienten från akut skede till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Som sjuksköter...
2023-08-18 2023-10-04