Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Fysioterapeut/sjukgymnast, Medicinskt centrum, Lycksele lasarett
Som fysioterapeut/sjukgymnast arbetar du utifrån ett hälsoorienterat perspektiv med fysioterapeutiska bedömningar och insatser. Du arbetar bland annat med bedömning, behandling och rådgivning till patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen samt deltar aktivt i vårt teamarbete med dessa patientgrupper. Arbetet är väldigt varierat och många av våra sjukgymnaster arbetar både på avdelning och i mottagningsverksamhet. Din främsta placering är under det här vikariatet på vår kirurgavdelning och mottagning där du bland annat möter höft- o...
2022-12-05 2022-12-18
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Rehabassistent semestervikariat 2022, Lycksele lasarett
Som rehabassistent assisterar du främst arbetsterapeuter men också fysioterapeuter. Du får jobba med det mesta som legitimerade arbetsterapeuter får göra, förutom självständig bedömning och förskrivning. Här nedan finns i mycket stora drag de arbetsuppgifter som är aktuella: • Rehabilitering i vardagliga aktiviteter • Träning i personlig vård (ADL) • Kartläggning av hemmiljö och hjälpmedelsbehov. • Bistå vid utprovning och förskrivning av hjälpmedel. • Mobilisering (oftast med fysioterapeut) • Medverka vid teamkonferenser på rehab/medicinavd...
2022-12-01 2023-03-31
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Arbetsterapeut semestervikariat 2022, Lycksele lasarett
Du kommer att vara anställd inom Paramedicinska enheten på Lycksele lasarett. Som arbetsterapeut bidrar du med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, utprovning av hjälpmedel, rådgivning, vårdplanering, individuella vårdplaner och hembesök.
2022-12-01 2023-03-31
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Undersköterska natt, Stroke-rehabiliteringsavdelningen, Lycksele
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På stroke/rehabavdelningen deltar du i omvårdnaden av patienten i nära samarbete med andra yrkeskategorier så som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Ditt arbete är mycket varierat och du får arbeta inom stroke, ortopedi och rehabilitering. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden där vår klinikvision speglar vårt arbete - Mjuka händer, skarpa hjärnor, varma hjärtan. Vi erbjuder individuellt anpassad och struktur...
2022-12-01 2022-12-15