Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjukhusfysiker till strålbehandlingens dosplanering
Du ingår i en arbetsgrupp på fem dosplanerare. Arbetet som dosplanerare innebär att planera, optimera och utvärdera strålbehandlingsplaner, främst för extern dosplanering med fotoner. Elektroner kan förekomma. Arbetet sker självständigt men i nära samarbete inom gruppen. Du har ett tätt samarbete med läkare, sjukhusfysiker och behandlingspersonal. Du deltar i utvecklingen av metoder för dosplaneringen tillsammans med övrig personal. I det dagliga arbetet ingår också att tillsammans med läkare demonstrera dosplaner vid olika typer av ronder. Som...
2023-09-05 2023-09-30
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska/röntgensjuksköterska till Strålbehandlingen, Umeå
Arbetet på Strålbehandlingen innebär tjänstgöring på strålbehandlingsmaskin men kan även innefatta PET/MR, CT och dosplanering, beroende på din tidigare erfarenhet, formell kompetens och individuella önskemål. Arbetet är en kombination av teknik och omvårdnad där båda kompetenserna behövs för en god vård men tyngdpunkten är på den tekniska delen.
2023-09-05 2023-09-30
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Undersköterska till Cancercentrums vårdavdelning, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du får ett varierande arbete. Du jobbar nära patienten i den dagliga omvårdnaden tillsammans med sjuksköterska för att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Provtagning, kontroller, dokumentation samt vissa arbetsuppgifter gällande städ, kök och förråd mm ingår även i din roll. Du har ansvar för sår, nutrition, mobilisering och den dagliga omvårdnaden runt patienten. Flera av våra erfarna undersk...
2023-08-07 2023-10-15
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska, Cancercentrums vårdavdelning Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi erbjuder dig en bred kompetens eftersom det hos oss finns en stor variation av patienter i en högspecialiserad vård. Vi möter patienter i allt från akuta situationer till de i livets slutskede. Vi erbjuder specialiserade arbetsuppgifter i form av avancerad läkemedelsbehandling som exempelvis cytostatika och immunologisk behandling. På hematologisektionen utför vi transplantationer av stamceller. Vi vårdar patienter för symtom som följer ...
2023-08-07 2023-10-15
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska natt, Cancercentrums vårdavdelning (CAVA) Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi erbjuder dig en bred kompetens eftersom det hos oss finns en stor variation av patienter i en högspecialiserad vård. Vi möter patienter i allt från akuta situationer till de i livets slutskede. Du får en strukturerad introduktion på en arbetsplats med hjälpsam kultur. Här har du specialiserade arbetsuppgifter i form av avancerad läkemedelsbehandling som exempelvis cytostatika och immunologisk behandling. På hematologisektionen utför vi tr...
2023-08-07 2023-10-15