Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Avdelningschef Cancercentrum, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Arbetet innebär operativ daglig styrning av verksamheten med personalansvar och ansvar för arbetsmiljö och ekonomi. Ledning oc...
2022-12-07 2022-12-21
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Statistiker till Cancercentrum
Som statistiker hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Tillsammans med våra forskare har du möjlighet att skapa förutsättningar för akademiska studier från idé till publicering. I ditt arbete med att ta fram ändamålsenliga rapporter och analyser, baserade på kvalitetsregister och SVF-data, bidrar du till klinikledningens möjligheter att arbeta med ständiga förbättringar av cancervården. Delar av tjänsten kommer att förläggas på RCC norr enligt särskild överenskommelse.
2022-12-04 2022-12-18
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Specialistsjuksköterska till Cancercentrum med placering på Hotell Björken
Som specialistsjuksköterska placerad på Hotell Björken kommer du bland annat arbeta med att vara ett medicinskt och psykosocialt stöd till polikliniska patienter som genomgår onkologisk behandling. Du samarbetar frekvent med berörda enheter på Cancercentrum och övriga kliniker inom regionen vid behov, samt hotellets personal. I ditt arbete förväntas du agera stöd och ge rådgivning vid t.ex. smärta, nutrition och de behandlingsreaktioner som kan uppstå för patienterna. Som specialistsjuksköterska på hotellet uppmuntrar du även det friska och st...
2022-12-02 2022-12-25
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Undersköterskor till Cancercentrums vårdavdelning, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du får ett varierande arbete. Du jobbar nära patienten i den dagliga omvårdnaden tillsammans med sjuksköterska för att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Provtagning, kontroller, dokumentation samt vissa arbetsuppgifter gällande städ, kök och förråd mm ingår även i din roll. Du har ansvar för sår, nutrition, mobilisering och den dagliga omvårdnaden runt patienten. Flera av våra erfarna undersk...
2022-10-24 2023-01-15
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Sjuksköterska, Cancercentrums vårdavdelning Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi erbjuder dig att jobba på en högspecialiserad vårdavdelning, där du möter patienter i allt från akuta situationer till livets slutskede. Här har du specialiserade arbetsuppgifter i form av avancerad läkemedelsbehandling som exempelvis cytostatika, immunologisk behandling och deltar i transplantationer av stamceller. En annan viktig del av arbetet är exempelvis hantering av infektioner, smärta och handhavande av centrala infarter.
2022-10-21 2023-01-15