Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum VB Barnsköterska/Undersköterska till Barn 2, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå
Som barnsköterska/undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du är närvarande och har en förmåga att se andra människor och bemöta dem utifrån var de är - just idag. Som undersköterska arbetar du med omvårdnaden av patienter men även med att stötta anhöriga i rollen att leva med ett sjukt barn. I ditt dagliga arbete ingår bland annat omvårdnad av sjuka barn i alla åldrar, provtagningar, såromläggningar och att tillsammans med dina kollegor identifiera risker, bedöma, övervaka, åtgärda ...
2021-01-19 2021-02-10
Region Västerbotten, Neuro strokecenter Undersköterska, Strokecenter, Neuro-huvud-hals centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Strokecenter arbetar med akut, subakuta insatser och rehabilitering av patienter med Strokediagnos. Strokecenter söker nu en engagerad och driven undersköterska som är intresserad av att jobba med strokevård på vår vårdavdelning. Erfarenhet av arbete med strokepatienter är meriterande. Vi arbetar i en obruten vårdkedja vilket innebär att man som undersköterska får följa patienten från akut skede till dess att det är dags för utskrivning/hemgång....
2021-01-19 2021-02-02
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Umeå Sjuksköterska, Övre bukkirurgisk avdelning, Kirurgcentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar inom ett brett kirurgiskt område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård. Du ansvarar för patienternas omvårdnad, bidrar till hög patientsäkerhet, vårdutveckling och måluppfyllelse. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa ett gott samarbete och trevlig atmosfär på avdelningen och inom kliniken. Att utveckla vården är en naturlig del av ditt arbete.
2021-01-19 2021-02-02
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Umeå Undersköterska, Buk-och kärlkirurgisk avdelning, Kirurgcentrum, Umeå.
Som undersköterska bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre, du är en viktig del i att ge dem vård och förbättrad livskvalitet. Arbetet sker inom ett brett område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård. Du ansvarar för att människors känner sig trygga och får god omvårdnad med hög patientsäkerhet. Att utveckla av vården är en naturlig del av ditt arbete.
2021-01-19 2021-02-02
Region Västerbotten, Backens HC Distriktsköterska, Backens Hälsocentral, Umeå
Som distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad och akut mottagning. Jobbet är varierat med provtagningar, uppföljning, samtal och stöd i vårdarbetet men det handlar också om att utveckla relationer och vara en medmänniska. Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer och utveckla arbetssätt.
2021-01-19 2021-02-02
Region Västerbotten, Åsele Dorotea sjukstugor Distriktssköterska/Sjuksköterska, Dorotea sjukstuga
Som Distriktssköterska/sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som distriktssköterska/sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Hos oss jobbar du med omvårdnad, rehabilitering/habilitering samt utveckling och förbättring med patienten/vårdtagaren i fokus. Arbetet vid läkarmottagning är varierat. De huvudsa...
2021-01-19 2021-02-02
Region Västerbotten, Boliden Heimdalls HC Kurator, Heimdall Hälsocentral,Skellefteå
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I rollen som kurator på Heimdall Hälsocentral ingår du i vårt psykosociala team tillsammans med andra kuratorer, psykiatrisjuksköterska och psykolog. Du möter patienten tidigt inom första linjen och utför behandlingsarbete enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis. Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk ...
2021-01-19 2021-02-05
Region Västerbotten, Näringsliv o samhällsbyggnad Språkkonsult, Näringsliv och samhällsbyggnad, Skellefteå
Som språkkonsult hos oss ger du en viktig service som påverkar många. Det innebär många omväxlande arbetsuppgifter. I rollen som språkkonsult bidrar du till att tydliggöra viktig samhällsinformation till regionens medborgare. Arbetet innebär att producera information till lättläst svenska, punktskrift och ljud. Du kommer bland annat att arbeta med textbearbetningar och inläsningar. Du kommer i nära samarbete med personalen i regionen och kommunernas olika verksamheter att hitta passande lösningar för den information som ska tillgängliggöras. D...
2021-01-19 2021-02-07
Region Västerbotten, Bureå Ursvikens HC Undersköterska, Ursvikens Hälsocentral
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du möter och vårdar barn, vuxna och äldre med olika sjukdomar och tillstånd. Jobbet är varierande med provtagningar, EKG och blodtrycksmätningar, beställningar till förråd, tvätt och assistans vid olika undersökningar och mindre operationer. Arbetet innebär också dataarbete i olika program
2021-01-19 2021-02-02
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Tandläkare till Folktandvården Idun, Umeå
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. I nära samarbete med övrig personal kommer du att vara delaktig i arbetet med att testa och utvärdera nya digitala lösningar och arbetssätt inom tandvården. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt. Närheten till Specialisttandvården skapar goda förutsättningar för vidareutveckling i yrket i form av både kurser och auskultationer. ...
2021-01-19 2021-02-28
Region Västerbotten, Lokalvård Lycksele Lokalvårdare till Intern Service, Lycksele
Som lokalvårdare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I din roll som lokalvårdare utför du arbetet utifrån fastställda riktlinjer och med hög kvalitet där du bidrar till att minska risken för smittspridning och höjer trivseln för västerbottningarna och medarbetare som vistas i våra lokaler. Du kommer främst att arbeta med storstädning och regelmässig städning där du själv ansvarar för att ditt arbete utförs enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och egenkontroll. Din placering blir vid lokalvården me...
2021-01-18 2021-02-01
Region Västerbotten, Lokalvård Lycksele Två kockar till Intern Service, Lycksele lasarett
Som kock hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många i vardagen. Du blir en viktig person för våra vårdavdelningar, Lycksele lasaretts personal samt patienter och besökare. Du kommer att jobba i ett mottagningskök där lunch och middagsmat levereras från extern leverantör och där du ska förbereda med råkost och tillbehör men även beställa och leverera livsmedel till vårdavdelningar. Du ska även förbereda och tillaga lättare luncher, smörgåsar och råkost till personalmatsalen. I arbetet ingår också kassaarbete, disk oc...
2021-01-18 2021-02-01
Region Västerbotten, HR stab Medicinsk chef, Kardiologi, Umeå
Som medicinsk chef hos oss ser du helheten och potentialen. Du arbetar för medarbetarnas engagemang och deltagande i verksamhetsutvecklingen. Du uppmuntrar, stöttar och skapar förutsättningar för att få dina medarbetare att växa och gemensamt arbeta mot verksamhetens mål. Du har personalansvar för läkarna vilket innebär medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsansvar, kompetensutveckling och ekonomi. Du har även ansvar för innehållet och kvaliteten inom det kadiologiska området vilket innebär att du driver kvalitets- och förbättri...
2021-01-18 2021-02-07
Region Västerbotten, Hud och STD Umeå Specialistläkare, Hud och STD-kliniken, VB
Som specialistläkare hos oss kommer du att arbeta med specialiserad dermatologi och venereologi. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier. Du förväntas delta i forskning, undervisning och de utvecklingsarbeten som sker inom kliniken.
2021-01-18 2021-02-07
Region Västerbotten, Primärvård Psykolog, Primärvård Öst, Umeå
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I ditt arbete kommer du att genomföra psykologiska bedömningar och KBT-behandling främst i grupp men även enskilt för vuxna. Samtalsbehandling för barn och ungdomar ingår samt att du kommer att ingå i vårt psykosociala team. I dialog med ansvariga chefer fördelas din arbetstid 50% vid Ålidhem hälsocentral och 50% vid Holmsund/Obbola hälsocentral. I perioder tar vi även emot psykologkandidater från psykologprogrammet vilket innebär att du kan komma at...
2021-01-16 2021-01-31
Region Västerbotten, Hudmottagning Umeå Sjuksköterska Hudmottagningen, Skellefteå
Du kommer att utföra ljusbehandling och ett antal lokala behandlingar efter läkarens ordination (utvärtes behandling, medicinska bad, injektioner) och behandlingsintruktioner. Du ansvarar för telemedicinsk verksamhet (fotodokumentation och samordning av telemedicinmottagningen) samt telefonrådgivning, bokning och kallelse.
2021-01-15 2021-01-28
Region Västerbotten, Centrum f anestesi op iva VB Specialistläkare/Överläkare, Centrum för AnOpIVA Västerbotten, Umeå
Som specialistläkare/överläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som specialistläkare i anestesi och intensivvård på Norrlands Universitetssjukhus (NUS), Umeå, är mycket varierande och kräver både bred och hög kompetens. Vi är en klinik där vi stödjer varandra och arbetar aktivt för att utveckla vår kompetens och verksamhet. I arbetet som anestesiolog ingår arbete på tre av våra operationsavdelningar, postop- samt intensivvårdsavdelning. På vår intensivvårdsavdelning bedrivs sedvanlig...
2021-01-14 2021-02-04
Region Västerbotten, Medicin och rehabklinik Lycksele Undersköterska, Medicinavdelningen, Lycksele lasarett
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Där ingår det dagliga arbetet med omvårdnad av patienter, samt även specifika arbetsuppgifter såsom provtagning, såromläggningar mm. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Vi använder oss av arbetstidsmodell som innebär förkortad arbetstid med bibehållen lön.
2021-01-14 2021-01-31
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Umeå Operationsplanerare, Kirurgcentrum, Umeå.
Som operationsplanerare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du har en viktig samordnande funktion mellan Kirurgcentrum och de operativa enheter som bidrar till att vår operationsverksamhet är effektiv och flyter på väl. Rollen innebär att du är ansvarig för en del av operationsplaneringen i samarbete med medicinskt ansvariga läkare och övriga operationsplanerare. Du deltar i operationsplaneringsmöten, följer upp vår produktionsplanering, ansvarar för väntelistorna inom respektive sektion samt ...
2021-01-14 2021-01-28
Region Västerbotten, Medicinsk avdelning Lycksele Undersköterska natt, Medicinavdelningen, Lycksele lasarett
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Där ingår det dagliga arbetet med omvårdnad av patienter, samt även specifika arbetsuppgifter såsom provtagning, såromläggningar mm. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Tjänstgöringsgraden är 64 procent med möjlighet till utökning av tid. Vi använder oss av arbetstidsmodell.
2021-01-14 2021-01-31
Region Västerbotten, Boliden Heimdalls HC Psykolog leg., Heimdall Hälsocentral
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I rollen som psykolog på Heimdall Hälsocentral ingår du i vårt psykosociala team tillsammans med psykiatrisjuksköterska och kuratorer. Du möter patienten tidigt inom första linjen och utför behandlingsarbete enskilt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis. Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsä...
2021-01-13 2021-02-07
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, Lungmottagningen, Medicincentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På lung- och allergimottagningen pågår ett förändringsarbete där vi arbetar för att fler sjuksköterskor ska delta i mottagningsarbetet. Det innebär att du möter och vårdar internmedicinska patienter på mottagningen samtidigt som du deltar i utvecklingsarbeten som ska bidra till framtidens vård. På mottagningen utförs invasiva ingrepp bland annat bronkoskopi, pleuratappning/-dränage och torakoskopi. Du har en viktig roll och ditt arbete bidra...
2021-01-13 2021-02-03
Region Västerbotten, Barn- och undgomspsyk mottagning Umeå Kurator, Barn- och ungdomspsykiatrin, Umeå
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar både i team med andra professioner och självständigt med utredning, vård och behandling av barn och ungdomar som kräver specialiserad barnpsykiatrisk behandling. Arbetet hos oss innebär även att konsultera och samverka med skola, socialtjänst och kliniker inom sjukvården - ett arbete som skapar förutsättningar för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Då vi är en länsklinik kan det förekomma resor till Skellefteå och Lycksel...
2021-01-13 2021-01-29
Region Västerbotten, Boliden Heimdalls HC Psykiatrisjuksköterska Heimdall Hälsocentral, Skellefteå
Som psykiatrisjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du ingår som psykiatrisjuksköterska i vårt psykosociala team tillsammans med psykolog och kuratorer. Patienter med psykiska funktionsnedsättningar erbjuds samlade insatser med god kvalitet. Du ansvarar för enskilda patienter, har en samordningsfunktion, bedömer, ger telefonrådgivning och triagerar akutflödet med stöd av övriga i teamet. Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning. Ti...
2021-01-13 2021-02-07
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Strålassistenter till Strålbehandlingen sommar 2021, Umeå
Som strålningsassistent hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Din arbetsuppgift hos oss blir att tillsammans med ordinarie strålbehandlingspersonal ge patienterna en optimal strålbehandling och ett omhändertagande av hög kvalitet.
2021-01-13 2021-02-07
1 2 3 4 >