Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till VO bild och funktion, Område bild, i Malmö
Vår verksamhet söker nu en undersköterska för basplacering inom Röntgen akut och barn eller Röntgen gastro och urologi med placeringsort Malmö. På enheterna arbetar undersköterskor, röntgensjuksköterskor och läkare tillsammans. Patient, anhörig- och remittentkontakt är en viktig del av arbetet där du som undersköterska är en betydelsefull länk till våra remittenter. En stor del av arbetet innefattar digital hantering av remisser. Som undersköterska inom vårt verksamhetsområde är dina arbetsdagar varierade, där en betydande del av ditt arbete ...
2024-04-23 2024-05-07
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till administrativ enhet, VO urologi Malmö
Vi välkomnar en engagerad medicinsk sekreterare till ett av våra team! Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du bland annat med dokumentation i datajournalsystemet Melior, utskrifter från MedSpeech samt det patientadministrativa systemet Pasis. Det förekommer också telefonansvar med arbete i telefonisystemet Telia Ace (tidigare Callguide). Våra medicinska sekreterare har sin huvudanställning inom VO urologi med placering på någon av våra mottagningar, avdelningar eller specialuppdrag. Hos oss får du en varierande och utvecklande tjänst me...
2024-04-22 2024-05-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska, natt, till Ortopediavdelning i Malmö
Vi välkomnar nya sjuksköterskor för att ta del av vår resa med inflyttning till det nya sjukhusområdet på Sus! I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått olika typer av ortopedisk kirurgi. Du arbetar i tvärprofessionella team som består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Tillsammans med teamet har du som sjuksköterska, ansvar för, planerar samt utför omvårdnadsarbete och medicinska behandlingar. Und...
2024-04-19 2024-05-17
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Förlossningsavdelning i Lund
Vi söker tre nya undersköterskor till vår förlossningsavdelning! I rollen som undersköterska samarbetar du med barnmorska i förlossningsarbetet. Ni vårdar patienten och dennes närstående under och timmarna efter förlossning. I arbetsuppgifterna ingår att ge grundläggande omvårdnad till patienten och barnet. Du bistår även vid instrumentella förlossningar samt kejsarsnitt. Att arbeta som undersköterska på en förlossningsavdelning är utvecklande på många plan, bland annat genom arbete i parvård som möjliggör ett nära samarbete med barnmorska....
2024-04-19 2024-05-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Informationssäkerhetsspecialist på Skånes universitetssjukhus
I rollen informationssäkerhetsspecialist för Skånes universitetssjukhus arbetar du med att leda, utveckla, samordna och följa upp informationssäkerhetsarbetet. I rollen ingår bland annat att informera, utbilda och ge råd, utgöra första kontaktpunkt vid informationssäkerhetsincidenter inom förvaltningen och stödja verksamheten inom området informationssäkerhet. Du rapporterar direkt till förvaltningsledningen i frågor som rör status på informationssäkerhetsarbetet. Du arbetar i ett team tillsammans med förvaltningens övriga säkerhetsspecialist...
2024-04-19 2024-05-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sektionschef/specialistläkare till Geriatrik på Skånes universitetssjukhus
Vi välkomnar nu en driven och samarbetsorienterad sektionschef! Som sektionschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare och du blir närmaste chef för sektionens läkare. Du tydliggör och kommunicerar verksamhetens mål och strategier och bidrar genom ditt ledarskap till motiverade och engagerade medarbetare. Du blir en representant för geriatriken både internt och externt. Detta är en verksamhet med många samarbetsytor inom exempelvis intermedicin, akutmedicin, ortopedi, primärvård och kommunal verksamhet där du som sektionschef...
2024-04-19 2024-05-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS ST-läkare i kirurgi till VO kirurgi vid Skånes universitetssjukhus
Nu söker vi minst en ST-läkare till vårt VO. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet enligt nationella riktlinjer. Du har en individuell handledare och ett ST-kontrakt som utformas tillsammans med handledare, studierektor samt sektionschef. Här finns goda möjligheter till egen forskning och forskarutbildning som leder till disputation uppmuntras. Huvudsaklig placeringsort är Malmö, men även tjänstgöring i Lund och Landskrona ingår. Observera att det kommit med en enkätfråga som inte ska vara med, Har du tidigare erfarenhet som läka...
2024-04-18 2024-05-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Ekonomihandläggare till Enhet forskningsekonomi i Malmö
Vi välkomnar nu en ekonomihandläggare till enhet forskningsekonomi i Malmö. Ekonomihandläggaren bildar tillsammans med verksamhetscontrollern det verksamhetsnära ekonomistödet gällande forskningsanslag och klinik. I ditt arbete stöttar du upp i ett antal verksamhetsområden med bland annat uppföljning av forskningsanslag och med tillhörande redovisning. Du deltar även i bokslutsarbetet och är ett expertstöd i användandet av ekonomisystemet Raindance. Utifrån det ekonomiska årshjulet planerar och strukturerar du självständigt arbetet. I rollen ...
2024-04-18 2024-05-01
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor till Lungavdelning och Lungmottagning dagvård i Lund
Vi söker nu sjuksköterskor som vill dela sin tjänstgöring mellan avdelning och mottagning. På avdelningen arbetar vi efter ett hälsoschema som varierar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring med fokus på medarbetarens återhämtning. Det medför också en arbetstidsförkortning. På Lungmottagning dagvård arbetar du måndag fredag dagtid. På avdelningen hanterar du som sjuksköterska avancerad medicinskteknisk utrustning såsom HFNC, telemetriövervakning, blodgasinstrument och smärtpumpar för de postoperativa thoraxpatienterna. Som sjuksköterska på Lungav...
2024-04-18 2024-05-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Administratör med chefsstödsuppdrag, Strålbehandling och strålningsfysik
Område strålbehandling och strålningsfysik innehåller sex enheter med tillhörande enhetschefer samt ett ytterligare chefsstöd. Vi erbjuder en självständig tjänst där du arbetar som ett personal- och löneadministrativt stöd åt våra enhetschefer inom Strålbehandling och strålningsfysik i Lund och Malmö, men även som support åt våra medarbetare i löneadministrativa frågor. Som chefsstöd har du ett stimulerande arbete med omväxlande arbetsuppgifter. Detta innebär bland annat administration i vårt personalsystem HR-fönster så som schema, ledigheter...
2024-04-18 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor till Lungavdelning i Malmö
Vi söker nu nya sjuksköterskekollegor som vill arbeta hos oss och driva avdelningen framåt. Lungavdelningen är en arbetsplats som präglas av trygghet men även utveckling där vi alla arbetar tillsammans för patientens bästa. Vi arbetar efter ett hälsoschema som varierar mellan dag-, kväll- och helgtjänstgöring med fokus på medarbetarens återhämtning. Du erbjuds ett spännande och omväxlande arbete där du alternerar mellan kliniskt patientarbete och om intresse finns kan du med tiden arbeta delvis som assisterande sjuksköterska inom intervention...
2024-04-17 2024-05-08
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Intensivvårdssjuksköterskor till Barnintensivvårdsavdelning i Lund
Hos oss på intensivvårdsavdelningen är den ena dagen inte den andra lik. Här arbetar vi bedside i tvärprofessionella team där sjuksköterska tillsammans med läkare och undersköterska arbetar för barnets bästa med familjen i fokus. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete. Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med ...
2024-04-17 2024-05-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Barnsjuksköterskor till Barnintensivvårdsavdelning i Lund
Hos oss på intensivvårdsavdelningen är den ena dagen inte den andra lik. Här arbetar vi bedside i tvärprofessionella team där sjuksköterska tillsammans med läkare och undersköterska arbetar för barnets bästa med familjen i fokus. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete. Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med ...
2024-04-17 2024-05-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Anestesisjuksköterskor till Barnintensivvårdsavdelning i Lund
Hos oss på intensivvårdsavdelningen är den ena dagen inte den andra lik. Här arbetar vi bedside i tvärprofessionella team där sjuksköterska tillsammans med läkare och undersköterska arbetar för barnets bästa med familjen i fokus. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete. Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med ...
2024-04-17 2024-05-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Överläkare i Lungmedicin med interventionell inriktning i Lund
Vi söker nu en överläkare i lungmedicin med spetskompentens i endobronkiell intervention. Vi önskar oss en solid kompetens exempelvis inom stageing-EBUS, radiellt ultraljud och elektromagentisk navigationsbronkoscopi, kryobiopsier av lunga-och lymfkörtlar. Erfarenhet av att ha drivit utvecklingsarbete med vårdflöden som standardiserat vårdförlopp (SVF) lungcancer är en tillgång.
2024-04-16 2024-05-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till Ortopediavdelning i Malmö
Vi välkomnar nya sjuksköterskor för att ta del av vår resa med inflyttning till det nya sjukhusområdet på Sus! I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått olika typer av ortopedisk kirurgi. Du arbetar i tvärprofessionella team som består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Tillsammans med teamet har du som sjuksköterska, ansvar för, planerar samt utför omvårdnadsarbete och medicinska behandlingar. Und...
2024-04-16 2024-04-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor till BB-avdelning i Lund
Vi söker två sjuksköterskor till vår BB-avdelning! På BB-avdelningen arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans kring patienten. Vi är indelade i team bestående av barnmorska/sjuksköterska och undersköterska som tillsammans ansvarar för sina patienter. På enheten arbetar vi både med det komplicerade och det normala förloppet kring graviditeten och eftervården. Vi tar även hand om de patienter som ska förlösas med planerat kejsarsnitt och gravida med uppstart av förlossningsinduktion. I din roll som sjukskö...
2024-04-15 2024-05-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till Njuravdelning i Lund
I din roll som sjuksköterska hos oss arbetar du som omvårdnadsledare för njurpatienter. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med arbetsuppgifter inom både njurspecialistvård samt av medicinpatienter. Dagtid och kvällstid är vi tillsammans med reumatologiavdelningen uppdelade i fyra team bestående av sjuksköterska och en till två undersköterskor. Under natten är vi två team. På plats har vi även en driftansvarig sjuksköterska som stöttar och hjälper till vid behov. Vi har en undersköterska på dagtid som bland annat sitter i receptionen, har h...
2024-04-15 2024-05-27
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschef till Enhet verksamhetsstöd VO akutsjukvård och internmedicin i Malmö och Lund
Vi söker en engagerad och kompetent enhetschef för vår nyskapade verksamhetsstödsenhet inom vårt VO, som omfattar flera enheter inom akutsjukvård och internmedicin. I rollen förväntas du leda och stödja medarbetarna med fokus på att effektivt stötta chefer och deras verksamheter. Ditt ledarskap är nära och stöttande, med ansvar för att säkerställa en positiv arbetsmiljö. Dina ansvarsområden inkluderar personalledning, verksamhetsstyrning och ekonomisk uppföljning. Tillsammans med ditt team driver du utvecklingen av verksamheten framåt och ska...
2024-04-12 2024-04-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS ST-läkare till Sektion kvinnosjukvård ST i Lund/Malmö
Tjänstgöring i Sektion kvinnosjukvård ST innefattar öppen- och slutenvård inom obstetrik och gynekologi samt mödrahälsovård. Tjänstgöring sker i både Malmö och Lund men grundplacering kommer att vara på ena orten. För ST-läkare kommer utbildningen att ske inom ramen för ST-programmet med individuell handledare och med en individuellt anpassad utbildningsplan. Verksamheten är mångfasetterad och du har möjlighet att påverka din egen utbildning samt goda möjligheter till att delta i kurser, forskningsprojekt och kvalitetsarbete. I tjänsten ingår...
2024-04-12 2024-04-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Hand- och plastikkirurgiavdelning i Malmö
Hos oss som undersköterska får du möjlighet att utveckla en bred kunskap och erfarenhet inom området specialiserad kirurgi. I din roll har du bland annat ansvar för patientens omvårdnad, sterila och rena omläggningar samt mobilisering. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ta NEWS kontroller, blodprov, KAD sättning, dränhantering samt VAC omläggningar. Därtill ingår preoperativa förberedelser och postoperativ vård. Arbetet är självständigt och kräver ett stort egenansvar men du ingår även i ett team med ett arbetssätt som präglas av att...
2024-04-12 2024-05-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschef till mottagning och sprutbytet på VO Infektionssjukdomar i Malmö
VO infektionssjukdomar söker nu en engagerad enhetschef som brinner för att leda och utveckla vår verksamhet med syfte att möta våra patienters behov. I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för mottagningen och sprutbytet på Sus i Malmö och i uppgift att leda vårt fantastiska team på tjugofem personer bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och receptionister. Du har det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. En viktig del i rollen är det utvec...
2024-04-11 2024-05-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Barnmorskor, natt, till BB-avdelning i Lund
På enheten arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans kring patienten. Vi är indelade i team och ett team består av barnmorska/sjuksköterska och undersköterska som tillsammans ansvarar för sina patienter. På BB arbetar vi med det komplicerade och det som är mindre komplicerat, både när det gäller graviditet och efter förlossningen. Därtill tar vi hand om de som ska föda med planerat kejsarsnitt och gravida med uppstart av förlossningsinduktion. Vi brinner för utveckling och erbjuder därför kontinuerlig fortbild...
2024-04-11 2024-05-09
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Hjärtavdelning Intensivvård Lund
På HIA och Hjärtröntgen arbetar vi med både akut och elektiv verksamhet. I arbetet som medicinsk sekreterare ingår att utveckla nya arbetssätt och arbetsuppgifter då tiden för yrkesrollen är i förändring. Vi har en ökad användning av taligenkänning som leder till mindre behov av manuell skrivning som främjar en mer samordnande roll. Det är ett dynamiskt flöde med både akuta och elektiva patienter. Vi erbjuder dig ett omväxlande och självständigt arbete där arbetsuppgifterna innefattar ett brett spektrum av uppgifter såsom remisshantering, dia...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Medicinavdelning 1 i Malmö
I din roll som undersköterska hos oss har du och dina kollegor ett gemensamt ansvar för att patienten ska få den basala och specifika omvårdnad som krävs. Utöver patientarbetet, har du en viktig roll att skapa stabilitet på avdelningen och välkomna ny personal som roterar från andra medicinavdelningar. Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i...
2024-04-11 2024-04-25
1 2 3 4 >