Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Handläggare till enhet patientsäkerhet
Som handläggare har du en del av den lagstadgade utrednings- och anmälningsprocessen i hälso- och sjukvårdens skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört allvarliga vårdskador eller risker för desamma. Huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning av utredningar av allvarliga avvikelser, patientärenden och klagomål. Handläggningen består bland annat i att registrera ärenden, samordna, kommunicera, bevaka att efterfrågade handlingar inkommer och tillsammans med chefläkare utreda ärenden. Chefläkare fattar beslut om utredningar och har ...
2022-09-30 2022-10-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till Onkologiavdelning 87 i Lund
Vi välkomnar nu en ny sjuksköterskekollega för ett trivsamt arbete i omväxlande tempo till vår fullbemannade onkologiavdelning. Som sjuksköterska hos oss har du hand om fyra till fem patienter tillsammans med ditt team där du samarbetar nära med undersköterska och läkare. Under en vanlig arbetsdag ansvarar du för omvårdnaden av patienterna i ditt team samt handhar medicintekniska hjälpmedel och läkemedel. Kännetecknande för vår avdelning är att vi ofta har korta vårdtider och flera återkommande patienter i en varierad åldersgrupp. Vi erbjud...
2022-09-30 2022-10-17
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnsjuksköterska till Barnakutmottagning i Lund
I din roll som sjuksköterska på barnakuten består dina arbetsuppgifter av omvårdnad och behandling av det akut sjuka barnet. Hos oss möts du av ett omväxlande och stimulerande arbete i en god arbetsmiljö som ställer krav på flexibilitet och samarbete. Som nyanställd barnsjuksköterska alternativt sjuksköterska har du alltid stöd av en erfaren kollega. Du får också en mentor, som har lång erfarenhet av att arbeta inom barn- och akutsjukvård, under din introduktionstid och även därefter beroende på dina önskemål och behov. Din introduktion är in...
2022-09-30 2022-10-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterska till Barnakutmottagning i Lund
I din roll som sjuksköterska på barnakuten består dina arbetsuppgifter av omvårdnad och behandling av det akut sjuka barnet. Hos oss möts du av ett omväxlande och stimulerande arbete i en god arbetsmiljö som ställer krav på flexibilitet och samarbete. Som nyanställd barnsjuksköterska alternativt sjuksköterska har du alltid stöd av en erfaren kollega. Du får också en mentor, som har lång erfarenhet av att arbeta inom barn- och akutsjukvård, under din introduktionstid och även därefter beroende på dina önskemål och behov. Din introduktion är in...
2022-09-30 2022-10-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Överläkare till Verksamhetsområde bild och funktion i Lund och Malmö
Vi söker nu tre överläkare inom medicinsk radiologi till VO bild och funktion med placering på Sektion gastro- och uroradiologi. I rollen som överläkare hos oss ingår arbete inom flertalet av gastro- och uroradiologins modaliteter, inklusive gastrointervention. Du deltar även på multidisciplinära konferenser och utvecklar diagnostiska metoder. Bakjoursverksamhet, liksom olika typer av utbildning och handledning, ingår också i tjänsten. Den huvudsakliga placeringsorten är Lund för två av tjänsterna; Malmö för den tredje tjänsten. Alla tjänster...
2022-09-30 2022-10-27
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Handläggare till enhet patientsäkerhet
Som patientsäkerhetsutvecklare har du en del av den lagstadgade utrednings- och anmälningsprocessen i hälso- och sjukvårdens skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört allvarliga vårdskador eller risker för desamma. Huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning av utredningar av allvarliga avvikelser, patientärenden och klagomål. Handläggningen består bland annat i att registrera ärenden, samordna, kommunicera, bevaka att efterfrågade handlingar inkommer och tillsammans med chefläkare utreda ärenden. Chefläkare fattar beslut om utred...
2022-09-30 2022-10-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Medicinsk sekreterare till vårdenhet geriatrik i Malmö
Nu söker vi en ny medicinsk sekreterare och viktig pusselbit till vårt lilla gäng, den administrativa gruppen inom vårdenhet geriatrik i Malmö! Vi söker en ny kollega till Geriatrikavdelning 31 i Malmö för sedvanliga medicinska sekreterare arbetsuppgifter. Tjänsten kan även innebära arbete inom andra delar av verksamhetsenhet geriatrik tillexempel korttidsboenden samt geriatriska mottagningar. Hos oss blir du en del av ett team med medicinska sekreterare och administratörer. Vi är en liten grupp och hjälps åt när det behövs såsom journalskriv...
2022-09-30 2022-10-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Medicinska sekreterare till Område barnmedicin i Lund
På den administrativa enheten har vi ett utmanande och roligt arbete där vi strävar efter att hjälpa familjerna att få bästa tänkbara service. Här arbetar du med kollegor som hjälper varandra, på en enhet som har målet att alltid leverera med hög kvalitet och som har humöret på topp! - Det som jag alltid tyckt varit roligt och stimulerande är att arbetet är så varierande på grund av att man arbetar med så många olika uppgifter såsom diktatskrivning, registreringar, bokningar, schemaläggning m.m. vilket kan skilja sig jämfört med andra kliniker...
2022-09-30 2022-10-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Överläkare/biträdande överläkare i urologi, Sus ansvar för Trelleborg
Urologmottagningen på Lasarettet i Trelleborg bemannas sedan många år av urologläkare anställda vid VO urologi, Sus i Malmö. Mottagningen delas med kirurg- och gynekologmottagningen. Lokalerna är nya och mycket funktionella och sammanhållningen är god. I nuläget finns motsvarande 1,5 urologtjänster på mottagningen. Eftersom ansvarig urologöverläkare har gått i pension, söker vi en efterträdare som är intresserad av att driva mottagningen vidare, med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi söker nu en överläkare/biträdande överläkare som har en...
2022-09-30 2022-11-04
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Legitimerad underläkare, vikariat, till Sektion njurmedicin i Malmö
Vi söker nu en legitimerad underläkare för ett vikariat som löper till och med 2023-04-30! Som underläkare kommer du delta i rondarbetet på njur- och transplantationsavdelning samt delta och sen självständigt ta hand om patienten på njurmottagningen. Arbetet innebär även att under handledning ta hand om patienter i hemodialys och peritoneal dialys samt konsultverksamhet, jour på njurmedicinskavdelning och intern medicinsk avdelning. Du kommer att få möjlighet att delta i befintligt eller starta eget forskningsprojekt.
2022-09-30 2022-10-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska till Neurologimottagning i Lund
Hos oss är du är delaktig i en spännande verksamhet där du kommer att utvecklas och lära dig mycket. Här värdesätter, vi det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete med alla yrkeskategorier. Möjlighet finns att stegvis utveckla din kompetens. Arbetsdagarna kan se olika ut och den ena dagen behöver inte vara den andra lik, ett varierande och stimulerande arbete. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. I rollen som undersköterska hos oss ansvarar du bland annat för recepttelefon, assistera vid bland annat lumbalpunktion och ...
2022-09-30 2022-10-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Aspiranttjänster till Intensiv- och perioperativ vård (IPV), Operationsservice kirurgi i Malmö
Vi ser fram emot att välkomna två sjuksköterskor med inriktning operation. Hos oss och under handledning i åtta månader får du en inblick operationssjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter, med start i januari 2023. Under tiden du går på ditt aspirantprogram kan du som är intresserad ansöka till specialistutbildning hösten 2023 och då ansöker du även om utbildningslön som innebär att du får bibehållen lön under specialistutbildningen. Efter att du har blivit antagen till specialistutbildningen kan du erbjudas en tillsvidareanställning hos o...
2022-09-30 2022-10-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till Intensivvårdsenheten i Malmö
Som undersköterska hos oss får du ett arbete som präglas av förtroende, delaktighet och eget ansvar. Hos oss på Iva och Uva kännetecknas omhändertagandet av patienter av hög yrkesskicklighet, högkvalitativ omvårdnad och ett personligt bemötande med respekt och empati. Vi arbetar utifrån evidensbaserade och vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder. Dina arbetsuppgifter som undersköterska blir att ta emot och vårda komplicerade intensivvårdspatienter samt att stödja anhöriga i den speciella situation de befinner sig i när deras närstående vård...
2022-09-29 2022-10-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Logoped, vikariat, till VO neurologi och rehabiliteringsmedicin i Höör
Nu söker vi logoped till hjärnskadeenheten inom VO neurologi rehabilitering minnessjukdomar och geriatrik. Hjärnskadeenheten är placerad på Orupssjukhuset i Höör. I rollen som logoped arbetar du med bedömning av stroke- och hjärnskadade patienter samt rehabiliteringsarbete utifrån ett interdisciplinärt arbetssätt enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). I arbetsuppgifterna ingår bedömning och behandling av patienter med neurologiskt betingade kommunikationsstörningar: afasi, dysartri, talapraxi, annan s...
2022-09-29 2022-10-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Fysioterapeut till Urologiavdelning i Malmö
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad fysioterapeut som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss! Som fysioterapeut hos oss arbetar du på en av våra två slutenvårdsavdelningar med inriktning mot urologi. På avdelningarna arbetar du i samarbete med arbetsterapeut men även tillsammans med andra yrkeskategorier i teamet. Du bidrar med din specifika yrkeskompetens i bedömning av patienten och ger, tillsammans med övriga i teamet, patienten en god och säker vård. Vi har ett nära samarbete med kommun/primärvård vid planering inför patienters...
2022-09-28 2022-10-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Specialistläkare till Sektion neurologi i Malmö
Vi söker nu en specialistläkare till sektion neurologi med huvudplacering i Malmö. Arbetet bedrivs inom både öppen och sluten vård och du kommer att delta i jour och beredskap. I tjänsten ingår även att bedriva undervisning för studerande och deltagande i forskningsaktivitet uppmuntras. Som specialistläkare kommer du att få gå handledarutbildning och förväntas delta i handledningen av verksamhetens egna ST-läkare, randutbildande läkare och vikarier. Enheten har ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete och det finns goda möjligheter at...
2022-09-28 2022-10-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterskor till barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund
Nu söker vi nytänkande och drivna sjuksköterskor som vill utvecklas som en del av vårt team på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62. Som sjuksköterska hos oss arbetar du för att ge barnet och familjen bästa möjliga vård och bemötande. Under en vanlig dag hos oss ägnar du dig bland annat åt provtagning, undersökningar, rondarbete, läkemedelshantering samt samordning med andra professioner. Eftersom vi är en avdelning där vi genomför både akuta och planerade operationer arbetar du även med pre- och postoperativ vård. Nya kollegor hos oss f...
2022-09-28 2022-10-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnsjuksköterskor till barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund
Nu söker vi nytänkande och drivna barnsjuksköterskor som vill utvecklas som en del av vårt team på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62. Som barnsjuksköterska hos oss arbetar du enligt NOBAB:s standard och barnkonventionen för att ge barnet och familjen bästa möjliga vård och bemötande. Du använder din specifika kompetens inom barn- och ungdomssjukvård för att hela teamet ska få en samsyn kring barnet och familjens individuella behov. Under en vanlig dag hos oss ägnar du dig bland annat åt provtagning, undersökningar, rondarbete, läkemedelsha...
2022-09-28 2022-10-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetsansvarig sjuksköterska till barn-och ungdomsmedicinavdelning i Lund
Nu söker vi en enhetsansvarig sjuksköterska med klinisk handledarfunktion som vill vara med i utvecklingen av Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62. Som enhetsansvarig sjuksköterska ingår du i avdelningens ledningsgrupp och har en nyckelroll vad gäller enhetens expansion. Uppdraget innefattar samtliga sjuksköterskor och du är ett stöd i det dagliga arbetet samt fungerar som mentor för nyanställda. I rollen samarbetar du även med våra enhetsansvariga undersköterskor. Utöver funktionen som klinisk handledare arbetar du som sjuksköterska på avde...
2022-09-28 2022-10-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Överläkare/specialistläkare till lungmedicin och allergologi i Lund
Nu söker vi en överläkare eller specialistläkare i lungmedicin alternativt onkologi till sektionen för lungmedicin och allergologi. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inom behandling av patienter med lungmalignitet. Du kommer att arbeta med direkt patientarbete samt att leda och utveckla verksamheten för framtiden. Mycket av arbetet bedrivs i team med behandlande sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor samt personal från andra yrkeskategorier. Inom sektionen bedrivs omfattande forskning samt en välutvecklad verksamhet med klinisk...
2022-09-28 2022-10-24
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Områdeschef till obstetrik vid Skånes universitetssjukhus Malmö och Lund
Som områdeschef har du ett strategiskt och långsiktigt fokus med ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och utveckling. Du förväntas utveckla förlossningsvården genom ett visionärt och nytänkande ledarskap genom dina enhetschefer och deras medarbetare. Vi vill öka valmöjligheterna utifrån vad kvinnorna och barnen behöver samt arbeta med en ökad kontinuitet genom graviditet, förlossning och eftervård, och där spelar du en central roll. Du blir närmsta chef för tio enhetschefer som driver sina verksamheter i ett delat leda...
2022-09-28 2022-10-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Medicinsk sekreterare till Neurointensivvårdsavdelning i Lund
I din roll som medicinsk sekreterare på NIVA får du mycket omväxlande arbetsuppgifter. Vi har ett brett arbetsfält med stor variation både vad gäller dokumentation och de olika unika arbetsuppgifterna. Du kommer att ha ett nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och kuratorer. Varje dag bjuder på nya utmaningar. Variationen i arbetet är stor, det finns möjlighet till utveckling och du berikas med nya erfarenheter. I tjänsten ingår bland annat journalskrivning via MedSpeech i Melior, inskrivningsanteckningar, daganteckningar...
2022-09-28 2022-10-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Läkarassistent till verksamhetsområde onkologi i Lund
Vi letar efter vår nya kollega och välkomnar nu en läkarassistent till vår verksamhet! Tjänsten avser en visstidsanställning under 12 månader. Arbetet utgår från kliniskt arbete inom onkologisk slutenvård med omfattande strukturerad handledning. Arbetsuppgifterna är sedvanliga för en läkarassistent inom slutenvård: rondarbete tillsammans med avdelningsansvariga läkare, skriva ut och in patienter med mera. Jourarbete är inte aktuellt.
2022-09-28 2022-10-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor/barnsköterskor till Neonatalavdelning intensivvård i Lund
Vi söker nu nya kollegor i form av barnsköterskor/undersköterskor för tillsvidareanställning på Neonatal intensivvårdsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med dina arbetskollegor. Väljer du att arbeta hos oss kommer du att lotsas in i ditt nya arbete utifrån ett särskilt individuellt anpassat introduktionsprogram som innehåller både teori och klinisk introduktion.
2022-09-28 2022-10-27
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnmorska till akut obstetrisk mottagning och förlossningsavdelning i Lund
I rollen som barnmorska på den Akut obstetriska mottagningen kommer du att arbeta med omhändertagande av akuta tillstånd under graviditet, självständigt och i samarbete med läkare och undersköterska. I ditt arbete som barnmorska på Förlossningsenheten ansvarar du för den normala förlossningen och samarbetar med läkare i handläggandet av komplicerade förlossningar. Du erbjuds både utveckling och variation i arbetet. Anställningen är en kombinationstjänst där det ingår helgtjänstgöring. Vid anställning ges en genomgripande introduktion och bred...
2022-09-27 2022-10-18
1 2 3 4 5 6 >