Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Forskningssköterska till Forskningsenhet VE minnessjukdomar i Malmö
Nu söker vi en forskningssköterska till en studie där vi studerar hur vi på bästa sätt kan förbättra diagnostiken av Alzheimers sjukdom inom primärvården. Vi har nyligen visat i internationellt mycket uppmärksammade studier att vi med ett enkelt blodprov (där vi mäter ämnet tau) kan diagnosticera Alzheimers sjukdom på ett träffsäkert sätt. Framöver kommer vi studera hur detta blodprov tillsammans med nya digitala tester av minnesförmåga kan användas inom primärvården för att förbättra diagnostik och omhändertagande av patienter med kognitiva sy...
2023-02-08 2023-03-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Fysioterapeut till Urologimottagning i Malmö
I din roll som fysioterapeut kommer du arbeta både i team och självständigt med egen mottagning. I arbetet ingår det att utreda, ge stöd och rådgivning och behandling till patienter med olika symtom från urinblåsa, urininkontinens, smärt- samt spänningstillstånd. Vi behandlar både kvinnor och män från 16 år och uppåt. Vi deltar i patientkonferens varje vecka tillsammans med andra professioner som uroterapeut, sjuksköterskor, läkare, medicinska sekreterare och undersköterska. Uroterapimottagningen är en del av Urologmottagningen och ingår i Bäc...
2023-02-07 2023-03-07
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor/barnsköterskor till Neonatalavdelning intensivvård i Lund
Vi söker nu barnsköterskor/undersköterskor för tillsvidareanställning på Neonatal intensivvårdsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arbetet är både omväxlande och stimulerande med möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med dina arbetskollegor. Väljer du att arbeta hos oss kommer du att lotsas in i ditt nya arbete utifrån ett särskilt individuellt anpassat introduktionsprogram som innehåller både teori och klinisk introduktion. Vi tillämpar poänglön, vilket är en fördelaktig arbetstidsmodell med hög ersättning för obekväm arb...
2023-02-07 2023-03-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Anestesisjuksköterskor till VO intensiv och perioperativ vård i Lund
Vill du bli en del av oss? Då är du välkommen till oss på IPV i Lund med placering på centraloperation samt extern anestesi. Vi erbjuder dig att få en delad tjänst mot annan verksamhet om du så önskar. På centraloperation bedrivs det operationssjukvård inom kirurgi, öron-, näs- och hals (ÖNH), ortopedi och käkkirurgi. Utanför centraloperation, på extern anestesi bedrivs det operationssjukvård inom specialiteterna neurokirurgi, kvinnosjukvård, ögonkirurgi och onkologi. Linda Djurberg som arbetar som anestesisjuksköterska, berättar mer om sit...
2023-02-07 2023-03-19
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Öron-, näs- och halsavdelning i Lund
Vi välkomnar nu en undersköterska till oss på Öron-, näs- och halsavdelning 56. Här arbetar vi i självstyrande team runt patienten. Vårt fokus ligger främst på att hjälpa patienterna med deras andnings-, svälj- och smärtproblematik för att underlätta i deras vardagliga liv. Vi arbetar därför mycket med enteral nutrition och trachealvård samt sårvård. Vi arbetar tillsammans i team med två undersköterskor och en sjuksköterska. Arbetstempot är varierande liksom de olika diagnoserna som våra patienter har, vilket gör arbetet som undersköterska bå...
2023-02-07 2023-02-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Arbetsterapeut till Område Njurmedicin i Malmö
Nu välkomnar vi en arbetsterapeut till ett varierande arbete som präglas av ett gott arbetsklimat hos oss på Njurmedicin i Malmö! Vi erbjuder dig en omväxlande tjänst där du blir en viktig del i patientens rehabilitering. Du möter njursjuka patienter i alla åldrar både inom slutenvården och öppenvården. Arbetet är skiftande då du träffar patienter i olika faser av njursjukdomen; de med nyupptäckt njursjukdom, patienter som är i behov av kontinuerlig dialysbehandling och de som är njurtransplanterade. En stor fördel hos oss är att du följer pa...
2023-02-07 2023-02-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare/SVF-koordinator till Kirurgimottagning i Malmö
Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare till Kirurgmottagningen i Malmö med arbetsuppgifter som SVF-koordinator på Kolorektalteamet. Att arbeta som SVF-koordinator innebär det att du underlättar för sjukvårdens arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF) genom att samordna utredningen av patienter med välgrundad misstanke om cancer. Då koordinatorn fungerar som bäst får patienterna snabb information, andra yrkeskategorier avlastas och vården blir mer effektiv. Rollen som medicinsk sekreterare håller på att förändras och Region Skåne står ...
2023-02-07 2023-02-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschef Hjärtmottagning arytmi och pacemakeroperation i Lund
I din roll som enhetschef ska du leda en avancerad mottagning, labb- och operationsverksamhet för olika yrkesgrupper såsom undersköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Du ska även organisera verksamheten på ett strukturerat och effektivt sätt tillsammans med områdeschef, sektionschef, enhetsansvarig läkare och medarbetare. Du kommer att ingå i närledningsgruppen för hjärtsjukvård Lund men har även tätt samarbete med hjärtsjukvården i Malmö. I din roll som chef är du närvarande, lyhörd och arbetar aktivt för att coacha, stärka och...
2023-02-07 2023-02-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Njuravdelning i Lund
Vi välkomnar nu tre undersköterskor till vårt kompetenta och engagerade team. Som undersköterska hos oss har du och dina kollegor ett gemensamt ansvar för att patienten ska få den basala och specifika omvårdnad som krävs. På vår enhet får du som nyanställd en individuell introduktion anpassad utifrån din befintliga kompetens. Hos oss erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter i form av utbildning i specialiserad njursjukvård. Det ingår såväl praktisk som teoretisk basutbildning i peritonealdialys (PD). Som undersköterska får du möjlighet att göra ...
2023-02-07 2023-02-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor till Gynekologimottagning akut i Lund
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Ditt arbete hos oss är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter som triagering, akut omhändertagande, assistans vid undersökningar och telefonrådgivning i nära samarbete med akutläkare. Vår förhoppning är att du vill vara med och bidra till vår goda vårdkvalitet och utveckling av verksamheten. Utbild...
2023-02-07 2023-02-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Barnmorskor till Gynekologimottagning akut i Lund
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Ditt arbete hos oss är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter som triagering, akut omhändertagande, assistans vid undersökningar och telefonrådgivning i nära samarbete med akutläkare. Vår förhoppning är att du vill vara med och bidra till vår goda vårdkvalitet och utveckling av verksamheten. Utbild...
2023-02-07 2023-02-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska, natt, till Medicinavdelning i Malmö
I rollen som sjuksköterska ansvarar du för basal- och medicinsk omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder. Diagnoser som hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), anemier, infektioner och diabetes är vanligt förekommande. För dig som har ett pedagogiskt intresse finns stora möjligheter att utvecklas som handledare på avdelningarna, eller på vår kliniska utbildningsavdelning (KUA) på Medicinavdelning 2. Vi erbjuder dig: • Stöd av klinisk specialistsjuksköterska som arbetar patientnära tillsammans med övrig personal och som utgö...
2023-02-07 2023-02-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschef Hjärtmottagning i Malmö
Som enhetschef hos oss arbetar du både operativt och strategiskt tillsammans med en enhetsansvarig läkare. Du har det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. En viktig del i rollen är det utvecklande ledarskapet, där du coachar och stödjer medarbetare samt tar vara på kompetens och engagemang. Du arbetar aktivt med medarbetar- och arbetsmiljöfrågor genom att tydliggöra och kommunicera verksamhetens mål och uppdrag samt genom att skapa delaktighet och ansvarstagande i arbetsgruppen. Vi erbjuder ett spä...
2023-02-07 2023-02-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska, natt, till Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62 i Lund
Vi ser nu fram emot att utöka vårt natt-team på barn- och ungdomsmedicinavdelning 62! Här får du möjlighet att ta del av ett självutvecklande arbete och i vår verksamhet finns stor utvecklingspotential för den som vill. Hos oss är verkligen ingen dag den andra lik! Vi behandlar barn och ungdomar i olika åldrar, där även sjukdomsbilderna ser väldigt olika ut och många av våra patienter har en komplex bakgrund med multipla diagnoser. Som undersköterska erbjuds du därmed ett varierande och utvecklande arbete med givande arbetsuppgifter. Du arb...
2023-02-06 2023-02-27
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Njurmottagning i Malmö
Som medicinska sekreterare hos oss är din huvuduppgift att organisera och strukturera det administrativa arbetet på Njurmottagningen. I arbetsuppgifterna ingår journalskrivning, bokning, remisshantering, 1177 och callguide. Varje sekreterare har även sina egna ansvarsområden som exempelvis kan vara: kvalitetssäkring av besök, ansvar för transplanterade eller nybesök. Region Skåne har beslutat att satsa på förbättring av njursjukvården genom att stimulera preventiv vård, stödja transplantationsverksamheten och förnya dialysvården. I denna satsn...
2023-02-06 2023-02-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Infektionsmottagning i Malmö
Vi välkomnar nu dig som är utbildad undersköterska till en varm och trevlig arbetsplats. I din roll som undersköterska hos oss ingår mottagningsarbete, där du bland annat assisterar vid läkarundersökningar såsom provtagningar, omläggningar, blodtrycksmätning och EKG. Det ingår även att ansvara för skötsel av behandlingsrum, förråd, och sköljrum. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, sekreterare, kuratorer och läkare och du som undersköterska kommer att ha en efterlängtad del i teamet. Hos oss arbetar varje dag engagerade, trevliga och k...
2023-02-06 2023-02-27
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till remisshantering för urologimottagning i Malmö
Nu söker vi en sjuksköterska med administrativa arbetsuppgifter till Remissenheten på Urologimottagningen i Malmö. Vi är för närvarande fyra sjuksköterskor som arbetar i teamet. Vi arbetar dagtid, måndag till fredag och har möjlighet till flexibla arbetstider. Här arbetar vi i team med engagemang, positiv inställning och varmt arbetsklimat. Vårt fokus ligger på förbättring och utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår att ta emot inkommande remisser, registrera, granska och bedöma dem för vidare hantering. En stor del av våra remisser samord...
2023-02-06 2023-03-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till urologimottagning i Malmö
Som undersköterska hos oss får du en bred kunskap och erfarenhet inom vår specialitet. Du får möjlighet att arbeta med stimulerande arbetsuppgifter som exempelvis katetersättning och katetervård, sårvård och provtagningar. Arbetsuppgifterna innefattar planering och omhändertagande av patienter som kommer på besök till mottagningen för undersökning och/eller behandling. Du assisterar läkarna under mindre urologiska operationer. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och det är viktigt att alla känner delaktighet och har möjlighet att p...
2023-02-06 2023-02-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Legitimerade läkare till VO intensiv och perioperativ vård i Lund
Vi söker två legitimerade läkare till VO IPV med tillträde under hösten 2023. Att jobba hos oss innebär ett utmanande, utvecklande och givande arbete i en spännande och omväxlande arbetsmiljö. Tjänsterna är utformade som sex månader långa anställningar där man får en individuellt anpassad introduktion och utbildningsplan samt en handledare. Man roterar runt på våra olika enheter med målsättningen att förberedas inför jourarbete. Samtliga medarbetare hos oss som ingår i jourledet är väsentliga för vår jourverksamhet. Utöver klinisk tjänstgöring...
2023-02-03 2023-02-27
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Teamsekreterare till VO Urologi i Malmö
Vi ser nu framemot att välkomna två teamsekreterare till oss! Du är en medicinsk sekreterare och i din roll arbetar du med bland annat dokumentation i datajournalsystemet Melior, utskrifter från MedSpeech samt bokningar och registreringar i det patientadministrativa systemet Pasis samt telefonisystemet Telia Ace (tidigare Callguide). Våra medicinska sekreterare har sin huvudanställning inom VO urologi med placering på någon av våra mottagningar, avdelningar eller specialuppdrag. Nu söker vi teamsekreterare. Som medicinsk sekreterare i team...
2023-02-03 2023-03-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Neurologiavdelning i Lund
I rollen som undersköterska hos oss ansvarar du, tillsammans med teamet, för patienter med neurologiska sjukdomar. Du arbetar med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter inom somatisk vård och akutsjukvård. Därtill är du en del av ett stort team där vi alla arbetar efter en bestämd standard, samtidigt som vi utgår från ett individualiserat och holistiskt perspektiv. Som ny medarbetare hos oss erbjuds du personlig introduktion med bredvidgång utifrån just din kompetens samt genomgång av rutinerna på vår avdelning.
2023-02-03 2023-02-24
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterskor till Hjärtavdelning intensivvård i Lund
Vi välkomnar nu sjuksköterskor till oss på HIA, vi söker er som trivs och vill arbeta i team kring den svårt sjuka hjärtpatienten. Teamet består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, kurator och medicinsk sekreterare. I rollen som sjuksköterska hos oss har du betydande möjligheter att utvecklas i din roll och fördjupa dina kunskaper och kompetens inom den mest avancerade hjärtsjukvården i Sverige. Du arbetar med omvårdnad av våra hjärtpatienter. Vården som bedrivs är högteknologisk med till exempel mekanisk vänsterkammara...
2023-02-03 2023-03-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Hudmottagning Centrum för sexuell hälsa i Malmö
Vi söker nu en undersköterska till oss på Hudmottagning centrum för sexuell hälsa. Vi ser fram emot att välkomna dig som delar Region Skånes värderingar. Som undersköterska hos oss har du och dina kollegor ett gemensamt ansvar för att patienten ska få den basala och specifika omvårdnad som krävs. I din roll assisterar du vid läkarmottagning, tar blodprover och skickar elektroniska remisser. Du bokar in patienter för återbesök och hjälper, i mån av tid, till i tidsbokningen via telefon. Du ansvarar för tvätt samt förrådsbeställningarna. Du ansv...
2023-02-03 2023-03-03
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Transplantationskoordinator/Sjuksköterska till Transplantationsenhet, Malmö
Är du sjuksköterska med intresse för transplantation och organdonation? Trivs du i en koordinerande och administrativ roll där du samtidigt får arbeta utåtriktat med många olika kontaktytor? Motiveras du av en stor variation i arbetstempo där en dag kan fyllas av administrativa uppgifter, nästa har du mottagning för patienter aktuella för transplantation och därefter är arbetet av mer akut karaktär? I så fall kan detta vara den perfekta tjänsten för dig! Som transplantationskoordinator har du en variation av arbetsuppgifter. Du administrerar ...
2023-02-03 2023-02-27
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62 i Lund
Vi ser nu fram emot att utöka vårt team på barn- och ungdomsmedicinavdelning 62! Här får du möjlighet att ta del av ett självutvecklande arbete och i vår verksamhet finns stor utvecklingspotential för den som vill. Hos oss är verkligen ingen dag den andra lik! Vi behandlar barn och ungdomar i olika åldrar, där även sjukdomsbilderna ser väldigt olika ut och många av våra patienter har en komplex bakgrund med multipla diagnoser. Som undersköterska erbjuds du därmed ett varierande och utvecklande arbete med givande arbetsuppgifter. Du arbetar ...
2023-02-03 2023-02-24
1 2 3 4 5 6 >