Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Regionfastigheter Biträdande fastighetsdirektör till Regionfastigheter i Malmö
Regionfastigheter befinner sig nu i en spännande utvecklingsprocess där vi arbetar än mer tillsammans inom olika kunskapsområden för att värna om kärnverksamheten, Region Skånes hälso- och sjukvård. I ditt uppdrag som biträdande fastighetsdirektör är du ett viktigt stöd till fastighetsdirektören i dennes uppdrag att leda förvaltningen samt ha en ställföreträdande funktion vid behov. Du kommer att rapportera till fastighetsdirektören och ingå i dennes ledningsgrupp. Tjänsten innebär fullt chefsansvar och på sikt kan du även komma att ha direkt...
2024-05-10 2024-05-24
Region Skåne, Regionfastigheter Projektledare, digitalisering och säkerhetsteknik, till Regionfastigheter
I rollen som projektledare med fokus på frågor relaterade till operativ teknik (OT) för våra fastighetstekniska system arbetar du med projekt som vi har i vår digitala handlingsplan samt med andra tekniska projekt för att stödja fastighetsautomation. Därtill arbetar du för att upprätthålla god säkerhet och förvaltning av kritiska fastighetstekniska system. Du har ett övergripande ansvar för att leda och driva framfarten i dessa projekt och i linje med Regionfastigheters mål och strategier enligt fastställd målbild för digitalisering och säkerhe...
2024-04-25 2024-05-26
Region Skåne, Regionfastigheter Produktägare till Regionfastigheter i Malmö
Som produktägare ansvarar du för att vidareutveckla våra affärskritiska system som stödjer vårt huvuduppdrag att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Vi har en kombination av traditionellt upphandlade IT-system och modern mjukvaruutveckling med moderna teknologier och metoder. I rollen som produktägare ansvarar du för att skapa en samlad bild över alla existerande informationsöverföringar, skapa en roadmap för kommande arbete och löpande prioritera våra insatser gentemot vår kapacitet. På det sättet styr du våra utvecklingsinsatser inom IT-sy...
2024-04-22 2024-05-22