Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykologer till vuxenpsykiatrimottagning i Ängelholm
Som psykolog hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst innefatta psykologiskt bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete. Du är teamets psykologiska expert och arbetar övergripande med patienter, anhöriga och personal. Då vårt arbete är teambaserat har du ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier på mottagningen och utöver personalen på den egna mottagningen samverkar du med våra vårdgrannar. Vi erbjuder ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar. Vi har en trivsam arbetsplats med kollegor som har ...
2021-06-21 2021-07-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till rättspsykiatrisk avdelning i Hässleholm
Hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med omväxlande arbetsuppgifter! I rollen som sjuksköterska arbetar du bland annat med läkemedelshantering, vårdplaneringar och dokumentation. Dokumentationen sker för närvarande i vårt journalsystem Melior och om drygt ett år i Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Vår teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar samt kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Vidare är ditt arbete utåtriktat och samverkan med kommuner är en väsentlig del av arbetet. Du förv...
2021-06-21 2021-07-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykiatrisjuksköterskor till rättspsykiatrisk avdelning i Hässleholm
Hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med omväxlande arbetsuppgifter! I rollen som sjuksköterska arbetar du bland annat med läkemedelshantering, vårdplaneringar och dokumentation. Dokumentationen sker för närvarande i vårt journalsystem Melior och om drygt ett år i Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Vår teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar samt kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Vidare är ditt arbete utåtriktat och samverkan med kommuner är en väsentlig del av arbetet. Du förv...
2021-06-21 2021-07-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Lund
Vi har ett integrerat barnpsykiatriskt uppdrag vilket innebär att du som psykolog kommer arbeta med både bedömning, utredning och behandling. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom olika områden gällande specifika metoder eller diagnoser. Psykologisk behandling ges både individuellt och i grupp till patienterna och deras föräldrar. Samverkan med vårdgrannar och andra aktörer såsom skola och socialtjänst ingår som en viktig del i arbetet. Som psykolog hos oss kommer du arbeta självständigt och tillsammans med andra yrkeskategorier på mot...
2021-06-21 2021-07-05
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till vuxenpsykiatriavdelning i Malmö
Välkommen till oss på avdelning 83, vi söker nu en ny kuratorskollega för en tillsvidaretjänst med fokus på de kurativa aspekterna inom heldygnsvården. I din roll kommer du att fungera som en psykosocial och socialjuridisk konsultativ resurs för patienter och avdelningspersonal. Du kommer att delta i behandlingsarbetet med patienterna utifrån din psykosociala kompetens. Patienternas behov av insatser under vårdtiden är ofta mycket stora och kräver kontinuerlig samverkan med bland annat vårdgrannar, olika myndigheter och intresseorganisationer...
2021-06-21 2021-07-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till patientsäkerhet och kvalitetsutveckling, Lund
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att vara en del av vårt team inom område patientsäkerhet. Här kommer du både att arbeta som sekreterare till förvaltningens chefläkare samt vara chefsstöd till enhetschefen. I ditt arbete som sekreterare till chefsläkaren kommer du bland annat att ansvara för kontakten med inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt hantera olika administrativa uppgifter runt Lex Maria och klagomål. Du kommer även att ingå i förvaltningens patientsäkerhetsråd. Du kommer att utgå från vårt kontor på Medicon...
2021-06-18 2021-07-16
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till vuxenhabilitering i Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny psykologkollega till oss! I rollen som psykolog arbetar du främst med att ge psykologiskt stöd, rådgivning och behandling utifrån funktionsnedsättning och dess konsekvenser till såväl patienter som närstående, både individuellt och i grupp. Dina arbetsuppgifter består också av samarbete med patientens övriga nätverk där du representerar och ansvarar för det psykologiska perspektivet. Det förekommer också arbete i form av utvecklingsbedömningar och kognitiva utredningar. Du arbetar både självständigt och ...
2021-06-17 2021-07-01
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till barn- och ungdomspsykiatri i Trelleborg
Vi välkomnar nu en ny enhetschef till vår mottagning då vår nuvarande enhetschef kommer att gå vidare till annat uppdrag i organisationen. Är du vår nya enhetschef? Som enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp och är direkt underställd områdeschefen. Du ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi, där du har stöd av HR-specialist respektive ekonom. I ditt ledarskap ser du verksamheten ur ett helhetsperspektiv där du planerar och organiserar samt följer upp beslut och resultat. Vidare ansvarar du för den dagliga driften där du leder och f...
2021-06-16 2021-06-28
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel KBT-terapeuter och utredande psykologer till Bup i Helsingborg
Vi söker psykologer med intresse för barnpsykiatriskt behandlingsarbete, exempelvis kognitiv beteendeterapi-behandlingar (KBT) för barn och unga, och/eller neuropsykiatriskt utredningsarbete utifrån regionens standardiserade vårdprocesser. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegorna på mottagningen, där vi fungerar som ett team med gemensamt ansvar för de bedömningar och den vård som ges till alla patienter. En del av behandlingsarbetet kan ske digitalt och det finns möjlighet till flexibelt arbetsupplägg. Det finns möjlighet både till ...
2021-06-16 2021-07-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logopeder till barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna nya logopedkollegor! Annonsen avser en tillsvidaretjänst och ett längre vikariat. - Barn- och ungdomshabiliteringen uppmuntrar förbättringsarbeten och utveckling av verksamheten och jag som medarbetare ges stora möjligheter till utveckling och utbildning, berättar en av våra logopeder. Som logoped hos oss arbetar du bland annat med utredning och behandling av barn och ungdomar med kommunikations-, tal- och språksvårigheter och/eller med ät- och sväljsvårigheter. Tillsammans med dina kollegor ger du också infor...
2021-06-16 2021-06-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg
Välkommen till oss på barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg! Vi söker nu en psykolog till ett av våra team som arbetar med barn och unga med autism, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsehinder. Susana Persson som är psykolog på barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg, talar varmt om ett citat som speglar det hon tycker är det bästa med hennes jobb: "Nothing is as rewarding as sharing the excitement of a new ability being achieved". - Jag har med mig detta citat och tänker ofta på innebörden. Vi arbetar för att g...
2021-06-15 2021-07-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomshabilitering i Malmö
Nu söker vi en medicinsk sekreterare till oss på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö. På arbetsplatsen har vi medicinska sekreterare, receptionister, administratör och vårdbiträde som ger olika former av administrativt stöd till patienter, deras anhöriga men också till medarbetarna och cheferna. Tillsammans ansvarar teamet för de dagliga arbetsuppgifterna som till exempel journaldokumentation, remisshantering, bokningar, registreringar samt utskrift av diktat, brev och intyg. I dina arbetsuppgifter ingår även receptionistarbete där du hjäl...
2021-06-14 2021-07-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till vuxenpsykiatriavdelning i Malmö
Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett team tillsammans med läkare, kurator och skötare. Du medverkar i omvårdad av våra patienter och ansvarar för det psykiatriska omvårdnadsarbetet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att göra bedömningar, hålla stödjande samtal och att ansvara för läkemedelshantering. Därtill tillkommer uppgifter såsom rondarbete, dokumentation och arbetsledning. Du fungerar även som kontaktperson för våra patienter, vilket innebär kontakt med den psykiatriska öppenvården och kommunen. Vi erbjuder dig handledning tillsa...
2021-06-11 2021-07-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator, vikariat, till vuxenpsykiatriavdelning i Malmö
Hos oss ingår du i ett team tillsammans med läkare, skötare, sjuksköterska och psykolog. Vi söker dig som kan fungera som en psykosocial och socialjuridisk konsultativ resurs för patienter och avdelningspersonal. Du kommer att delta i behandlingsarbetet med patienterna utifrån din psykosociala kompetens. Patienternas behov av insatser under vårdtiden är ofta mycket stora och kräver kontinuerlig samverkan med bland annat vårdgrannar, olika myndigheter och intresseorganisationer. I arbetet ingår även att ansvara för att eventuella behov av anhöri...
2021-06-11 2021-07-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till vuxenpsykiatrimottagning i Trelleborg
Som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du kommer att vara närmaste chef för cirka 30 medarbetare. Tillsammans arbetar du och dina medarbetare mot uppsatta mål, utvärderar och förbättrar. Vi strävar hela tiden efter att arbeta värdeskapande för våra patienter vilket du bidrar till genom ett coachande och drivande ledarskap. En annan chefsegenskap som är viktig hos oss är förmågan att skapa engagemang och inspirera. Det innefattar ett medvetet arbete där du aktivt tar tillvara på och utveckla...
2021-06-11 2021-07-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till BarnReHab i Lund
Du kommer att ingå i Teamet för Habilitering och du kommer att arbeta med insatser inom områdena nutrition, kommunikation, uro/tarm samt rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. I det tvärprofessionella teamet blir din uppgift att bidra med arbetsterapeutisk kompetens. Du kommer genomföra utredningar och bedömningar av sensorik, motorik, aktivitetsförmåga och exekutiva funktioner. Du kommer även att kartlägga behovet av förutsägbarhet, aktivitetsbalans och struktur. Utifrån underlaget ger du rekommendationer och stöd. Du kommer att medverka...
2021-06-11 2021-06-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Överläkare (LUS) till Bup akutavdelning i Malmö
I din roll som överläkare hos oss arbetar du med bedömningar, diagnostik och behandlingar tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. I tjänsten ingår arbete som bakjour i den samlade barnpsykiatrins bakjourslinje i Region Skåne samt handledning till ST-/underläkare. Som överläkare har du en mycket viktig roll i att medverka i olika interna konferenser och på ett mer övergripande sätt bidra till och verka för god och patientsäker vård på våra enheter. Som överläkare ingår du i områdets överläkargrupp och du ingår även i Bup, Skåne...
2021-06-11 2021-07-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till LARO-mottagning Hasselgatan, Beroendecentrum i Malmö
Letar du efter ett roligt, omväxlande och inspirerande arbete? Nu söker vi en sjuksköterska som vill bli en del av vårt tvärprofessionella team. Vi erbjuder vår personal regelbunden handledning och när du börjar hos oss får du en god introduktion och möjlighet till kompetensutveckling. I din yrkesroll som sjuksköterska arbetar du med patienter som söker hjälp för att komma ur sitt opioidberoende. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta läkemedelshantering, samtal, provtagningar, EKG, journalföring i Melior, vårdplaneringar/samordnad individu...
2021-06-11 2021-06-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till vuxenpsykiatrimottagning beroende i Lund
Vi söker nu dig som vill ha ett omväxlande och stimulerande arbete som medicinsk sekreterare hos oss! Som medicinsk sekreterare kommer du att arbeta med olika sedvanligt förekommande administrativa uppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår journalskrivning via MedSpeech i Melior. Du ansvarar för den administrativa servicen, såsom utskrift av diktat, brev, intyg samt remisshantering. Bokningar, registreringar och övrig service är en naturlig del av arbetet. Du är med och deltar vid mottagningarnas remissgenomgångar och APT. Som medicinsk sekreter...
2021-06-10 2021-07-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till LARO-mottagning i Lund
Vi välkomnar nu en ny sjuksköterska till vårt team som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som sjuksköterska är du en del i teamet och tillsammans med övrig personal på mottagningen ansvarar du för dina patienters behandling och vårdplaner. I din yrkesroll ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom vuxenpsykiatrisk beroendevård, vilket exempelvis innebär bedömning av patienter, provtagning och läkemedelshantering. Förutom den farmakologiska behandlingen arbetar vi också med motiverande samtal, återfallsprevention, KBT, Pegasus, CRA...
2021-06-10 2021-06-24
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Bemanningskoordinator till verksamhetsområde vuxenpsykiatri i Lund
Vi ser nu fram emot att välkomna en bemanningskoordinator för personalgruppen läkare! Tjänsten avser en projektanställning som löper fram till 2022-03-01, med goda möjligheter till förlängning. Som bemanningskoordinator ger du administrativt stöd åt vår ST-chef i det dagliga arbetet med planering för läkarbemanning och förbereder beslutsunderlag för denne. Vidare kommer du att sköta bemanning för överläkare och specialister med hjälp av läkarsamordnare och områdeschefer. Vi arbetar i schemasystemet Medinet, där du uppdaterar läkarnas placering...
2021-06-10 2021-06-24
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till ätstörningscentrum i Lund
Vi är glada över att vi nu har möjlighet att komplettera vårt team med en ny sjuksköterskekollega, och ser fram emot att få lära känna dig! Vårt arbete genomsyras till stor del av att bygga och utveckla relationer till våra patienter samt att försöka vinna deras förtroende. Detta strävar vi efter för att få vara ett bra och viktigt stöd i patientens unika förändringsprocess. I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du att behandla patienter med olika sorters ätstörningsproblematik i heldygnsvård. Du ingår i ett vårdteam där du som sjuksköter...
2021-06-10 2021-06-27
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, vikariat, till Ätstörningscentrum, avdelning 5 i Lund
Nu välkomnar vi en skötare till en visstidsanställning på sex månader med möjlighet till förlängning. På Ätstörningscentrum kommer du att få möjligheten att arbeta med en stor variaration av arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att arbeta med omvårdnadsuppgifter, förberedelser inför och efter måltider samt pedagogiska måltider tillsammans med patienterna. Du ansvarar även för att hålla i vissa samtalsgrupper tillsammans med dina kollegor. Vårt arbete genomsyras av uppbyggnaden och vidareutvecklingen av relationer till våra patienter. Vi arb...
2021-06-09 2021-06-23
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Första linjen i Helsingborg/Landskrona
Vi söker nu en ny kuratorskollega för en tillsvidareanställning med placering i Helsingborg och Landskrona. På Första linjen arbetar vi utifrån ett grundläggande familjeperspektiv där varje medarbetare självständigt arbetar med bedömning och behandling av de barn, unga och föräldrar som söker oss. Sökorsak kan bland annat vara oro, ångest, krishantering, nedstämdhet eller beteendeproblematik. Hos oss erbjuder vi också gruppbehandlingar, främst med inriktning psykoedukation samt kognitiva och beteendeinriktade strategier. I din roll som kurato...
2021-06-09 2021-06-23
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Första linjen i Helsingborg/Landskrona
Vi söker nu en ny kuratorskollega för en tillsvidareanställning med placering i Helsingborg och Landskrona. På Första linjen arbetar vi utifrån ett grundläggande familjeperspektiv där varje medarbetare självständigt arbetar med bedömning och behandling av de barn, unga och föräldrar som söker oss. Sökorsak kan bland annat vara oro, ångest, krishantering, nedstämdhet eller beteendeproblematik. Hos oss erbjuder vi också gruppbehandlingar, främst med inriktning psykoedukation samt kognitiva och beteendeinriktade strategier. I din roll som kurato...
2021-06-09 2021-06-23
1 2 3 >