Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel IT-handläggare vårdinformationssystem till Digitaliseringsenhet i Lund
Hos oss arbetar du övergripande inom förvaltningsledning och stab, både strategiskt och operativt inom området vårdinformationssystem. I din roll som verksamhetsansvarig ingår du i regional förvaltningsgrupp där du samarbetar med övriga vårdförvaltningar och den övergripande digitalisering och IT/MT-förvaltningen. I rollen kommer du också bidra i arbetet med Skånes digitala vårdsystem (SDV) som kommer att implementeras under 2025. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen att: - representera verksamheten i förvaltningsgrupper för olika vårdsy...
2024-04-23 2024-05-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning i Hässleholm
Som medicinsk sekreterare arbetar du i ett nära samarbete med läkare, övrig vårdpersonal och dina medicinska sekreterarkollegor. Dessutom har vi ett nära samarbete med psykiatriska akutmottagningen, heldygnsvården och andra externa samarbetspartners. På mottagningen blir du en del av ett härligt gäng som hjälper och stöttar varandra. Ditt arbete består till största delen av att ta emot patienter i receptionen samt organisera och strukturera det administrativa arbetet på mottagningen. I teamet samarbetar du med olika personalkategorier och medv...
2024-04-23 2024-05-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel IT-handläggare vårdinformationssystem till Digitaliseringsenhet i Lund
Hos oss arbetar du övergripande inom förvaltningsledning och stab, både strategiskt och operativt inom området vårdinformationssystem. I din roll som verksamhetsansvarig ingår du i regional förvaltningsgrupp där du samarbetar med övriga vårdförvaltningar och den övergripande digitalisering och IT/MT-förvaltningen. I rollen kommer du också bidra i arbetet med Skånes digitala vårdsystem (SDV) som kommer att implementeras under 2025. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen att: - representera verksamheten i förvaltningsgrupper för olika vårdsy...
2024-04-23 2024-05-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialist-/Överläkare till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Lund
Vi söker dig som vill arbeta som specialistläkare alternativt överläkare med placering på en av våra öppenvårdsmottagningar. Du erbjuds ett stimulerande arbete där uppdraget är att erbjuda våra patienter bedömning, utredning och behandling. Arbetsgruppen präglas av hög kompetens, stort engagemang, hjälpsamhet kollegor emellan och patientfokus. Som specialistläkare alternativt överläkare på mottagningen har du en viktig roll i handledning av och konsultation från övriga kollegor, individuellt men även på behandlingskonferenser samt att i övrigt...
2024-04-22 2024-05-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till barn-och ungdomspsykiatri FACT-ung Velandergården i Malmö
Till vårt team på Velandergården söker vi nu en driven och förändringsbenägen Medicinsk sekreterare som är intresserad av ett stimulerande och meningsfyllt arbete med ungdomar och som är intresserad av att vara med och bidra till att bygga upp ett nytt team och uppdrag. I din roll som medicinsk sekreterare erbjuds du ett varierande arbete med hög grad av delaktighet och ansvar. Du kommer ha ett tätt samarbete med alla yrkeskategorier på mottagningen. Det innebär bland annat att du ger administrativt stöd och service till såväl medarbetare som...
2024-04-22 2024-05-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri i Malmö
Du arbetar som arbetsledande sjuksköterska ihop med ditt team på Akutavdelningen, och tillsammans vårdar ni sex inneliggande patienter. Akutavdelningen och Akutmottagningen ligger i nära anslutning till varandra, och därför har vi ett tätt samarbete och hjälps åt. Men din huvudsakliga placering är på Akutavdelningen. Rollen innebär vidare att du planerar och strukturerar vården för dagen med ditt team. Daglig rond hålls med tvärprofessionellt team för att tillsammans planera vården. Under kväll och natt finns primärjouren på plats dygnet run...
2024-04-22 2024-05-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri i Malmö
Du arbetar som arbetsledande sjuksköterska ihop med ditt team på Akutavdelningen, och tillsammans vårdar ni sex inneliggande patienter. Akutavdelningen och Akutmottagningen ligger i nära anslutning till varandra, och därför har vi ett tätt samarbete och hjälps åt. Men din huvudsakliga placering är på Akutavdelningen. Rollen innebär vidare att du planerar och strukturerar vården för dagen med ditt team. Daglig rond hålls med tvärprofessionellt team för att tillsammans planera vården. Under kväll och natt finns primärjouren på plats dygnet run...
2024-04-22 2024-05-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning i Hässleholm
Som psykolog erbjuds du ett varierande arbete nära teamet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att bedöma, utreda, diagnostisera samt behandla psykiska problem och sjukdomar. Arbetet sker via både individuella kontakter och i grupp. Det är fördel om du har erfarenhet av att arbeta med traumaproblematik samt personlighetssyndrom, då väntelistan för individuella kontakter huvudsakligen utgörs av dessa patienter. Tjänsten innefattar även arbetsuppgifter inom mottagningens neuropsykiatriska team. Därtill ingår samverkan med vårdgrannar och övr...
2024-04-22 2024-05-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Chefssekreterare till VO barn och ungdomspsykiatri i Malmö
I rollen som chefssekreterare är ditt huvudsakliga ansvar att ge kvalificerat administrativt stöd till verksamhetschefen. Du ingår i ledningsgruppen och har ett nära samarbete med övriga chefer inom verksamhetsområdet. Vidare arbetar du nära tillsammans med verksamhetsutvecklare, controller, HR-partner och IT-ansvarig. Du ansvarar därtill för: • upprättandet av agenda, förbereda, sammankalla och sammanställa olika typer av diskussions- och beslutsunderlag till verksamhetens ledningsgruppsmöten • fakturahantering för ledning • sammanställa...
2024-04-22 2024-05-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Administratör till enheten Administration i Kristianstad
Vi söker en noggrann och strukturerad individ som bidrar till ett positivt arbetsklimat till vår enhet Administration i Kristianstad för ett vikariat på sex månader. Rollen som administratör innebär att göra livet mer möjligt för våra medborgare i Region Skåne på ett effektivt och patientsäkert sätt supportera förskrivare och vårdpersonal i vårt system Sesam. I ditt arbete administrerar du inköp och orderbekräftelser av hjälpmedelsbeställningar samt hanterar supportfrågor kring inköpsfrågorna. Du ansvarar även för administrativ inventering av ...
2024-04-22 2024-05-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri, Enhet En väg in, Lund
Vår enhet arbetar aktivt med processarbete, där vi strävar efter att hitta de bästa och mest effektiva flödena för att kunna ge så många barn och ungdomar som möjligt rätt hjälp, i rätt tid, på rätt vårdnivå. Som sjuksköterska arbetar du främst i telefon med rådgivning och stöd, göra bedömningar av psykisk ohälsa och triagera till Bup eller Första linjen samt hänvisa till annan instans. Vi erbjuder även ungdomar möjlighet att chatta med oss och är i startgroparna med att ta över bedömning och triagering av alla pappersremisser ställda till Bu...
2024-04-19 2024-05-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Barnsjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri, Enhet En väg in, Lund
Vår enhet arbetar aktivt med processarbete, där vi strävar efter att hitta de bästa och mest effektiva flödena för att kunna ge så många barn och ungdomar som möjligt rätt hjälp, i rätt tid, på rätt vårdnivå. Som sjuksköterska arbetar du främst i telefon med rådgivning och stöd, göra bedömningar av psykisk ohälsa och triagera till Bup eller Första linjen samt hänvisa till annan instans. Vi erbjuder även ungdomar möjlighet att chatta med oss och är i startgroparna med att ta över bedömning och triagering av alla pappersremisser ställda till Bu...
2024-04-19 2024-05-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykiatrisjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri, Enhet En väg in, Lund
Vår enhet arbetar aktivt med processarbete, där vi strävar efter att hitta de bästa och mest effektiva flödena för att kunna ge så många barn och ungdomar som möjligt rätt hjälp, i rätt tid, på rätt vårdnivå. Som sjuksköterska arbetar du främst i telefon med rådgivning och stöd, göra bedömningar av psykisk ohälsa och triagera till Bup eller Första linjen samt hänvisa till annan instans. Vi erbjuder även ungdomar möjlighet att chatta med oss och är i startgroparna med att ta över bedömning och triagering av alla pappersremisser ställda till Bup...
2024-04-19 2024-05-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Bup-mottagning i Hässleholm
Som psykolog hos oss handlar ditt arbete om att göra bedömningar, utredningar och ge behandling till barn och ungdomar upp till 18 år. I tjänsten ingår det även samverkan med vårdgrannar, som exempelvis skola och socialförvaltning. Du arbetar såväl självständigt som i samarbete med övriga medarbetare i teamet. Resor i tjänsten kan förekomma. Beroende på din bakgrund och kompetens kan det finnas goda möjligheter till vidareutveckling genom utbildning utifrån verksamhetens behov.
2024-04-19 2024-05-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska vikariat till Vuxenpsykiatrimottagning Psykos ACT i Malmö
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vårt ACT-team i Malmö. I din roll som sjuksköterska ingår du i ett team bestående av olika professioner. Arbetet sker i samarbete med dina kollegor där du som sjuksköterska har en central roll i teamet och för våra deltagare. Att arbeta inom ACT passar dig som vill jobba på fältet och möta personer i deras vardag. Dina arbetsuppgifter omfattar medicinering, injektions-och provtagning samt dokumentation. Därtill arbetar du även som samordnare. I den rollen kartlägger du tillsammans med deltagaren vad hen be...
2024-04-19 2024-05-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till Vuxenpsykiatriavdelning 87 psykos, Malmö
Vi välkomnar nu två nya sjuksköterskor till oss som vill ingå i vårt team. Vi ser alltid nya medarbetare som en möjlighet att utveckla verksamheten. Hos oss erbjuds du ett engagerande, utvecklande och spännande arbete med arbetskamrater som har lång erfarenhet av psykosvård. Hos oss som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, bedömning och dokumentation i våra journalsystem. Vi fäster också stor vikt vid samtalen med våra patienter och teamarbetet med övriga professioner på avdelningen, allt fö...
2024-04-19 2024-05-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterskor till Vuxenpsykiatriavdelning 87 psykos, Malmö
Vi välkomnar nu två nya sjuksköterskor till oss som vill ingå i vårt team. Vi ser alltid nya medarbetare som en möjlighet att utveckla verksamheten. Hos oss erbjuds du ett engagerande, utvecklande och spännande arbete med arbetskamrater som har lång erfarenhet av psykosvård. Hos oss som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, bedömning och dokumentation i våra journalsystem. Vi fäster också stor vikt vid samtalen med våra patienter och teamarbetet med övriga professioner på avdelningen, allt fö...
2024-04-19 2024-05-17
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska natt till Akutmottagning vuxenpsykiatri i Lund
I din roll som sjuksköterska är din huvudsakliga arbetsuppgift att göra bedömningar och fatta beslut om patientens vårdbehov. I dina beslut har du triagesystemet RETTS och triagehandboken som stöd samt möjlighet att konsultera övriga sjuksköterskor och läkare. Dina arbetsuppgifter innefattar även telefonrådgivning, psykiatrisk- och somatisk omvårdnad och akuta medicinska insatser. Du har även ett nära samarbete med vårdgrannar samt med myndigheter såsom polis, kriminalvård och socialtjänst. Arbetet ställer krav på förmåga att växla från ett fa...
2024-04-19 2024-05-03
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till Vuxenpsykiatrimottagning i Ystad
Psykiatriska öppenvården i Ystad och Simrishamn kommer börja med behandling av Borderline Personlighetssyndrom (BPD)/Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) enligt Good psychiatric management (GPM). Vi rekryterar nu gemensamt för rollen som behandlare till respektive mottagning. Tjänsten är ny inom vårt upptagningsområde, vilket ger dig stora möjligheter att vara med och utveckla rollen tillsammans med oss och din blivande kollega. Din placering är på mottagningen där du blir en del av vårt allmänna team. Tjänstens huvudsakliga inrik...
2024-04-19 2024-05-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till Vuxenpsykiatrimottagning i Simrishamn
Psykiatriska öppenvården i Simrishamn och Ystad kommer börja med behandling av Borderline Personlighetssyndrom (BPD)/Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) enligt Good psychiatric management (GPM). Vi rekryterar nu gemensamt för rollen som behandlare till respektive mottagning. Tjänsten är ny inom vårt upptagningsområde, vilket ger dig stora möjligheter att vara med och utveckla rollen tillsammans med oss och din blivande kollega. Din placering är på mottagningen där du blir en del av vårt allmänna team. Tjänstens huvudsakliga inrik...
2024-04-19 2024-05-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till Vuxenpsykiatrimottagning i Simrishamn
Psykiatriska öppenvården i Simrishamn och Ystad kommer börja med behandling av Borderline Personlighetssyndrom (BPD)/Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) enligt Good psychiatric management (GPM). Vi rekryterar nu gemensamt för rollen som behandlare till respektive mottagning. Tjänsten är ny inom vårt upptagningsområde, vilket ger dig stora möjligheter att vara med och utveckla rollen tillsammans med oss och din blivande kollega. Din placering är på mottagningen där du blir en del av vårt allmänna team. Tjänstens huvudsakliga inrik...
2024-04-19 2024-05-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till Vuxenpsykiatrimottagning i Simrishamn
Psykiatriska öppenvården i Simrishamn och Ystad kommer börja med behandling av Borderline Personlighetssyndrom (BPD)/Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) enligt Good psychiatric management (GPM). Vi rekryterar nu gemensamt för rollen som behandlare till respektive mottagning. Tjänsten är ny inom vårt upptagningsområde, vilket ger dig stora möjligheter att vara med och utveckla rollen tillsammans med oss och din blivande kollega. Din placering är på mottagningen där du blir en del av vårt allmänna team. Tjänstens huvudsakliga inrik...
2024-04-19 2024-05-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till Vuxenpsykiatrimottagning i Ystad
Psykiatriska öppenvården i Ystad och Simrishamn kommer börja med behandling av Borderline Personlighetssyndrom (BPD)/Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) enligt Good psychiatric management (GPM). Vi rekryterar nu gemensamt för rollen som behandlare till respektive mottagning. Tjänsten är ny inom vårt upptagningsområde, vilket ger dig stora möjligheter att vara med och utveckla rollen tillsammans med oss och din blivande kollega. Din placering är på mottagningen där du blir en del av vårt allmänna team. Tjänstens huvudsakliga inrik...
2024-04-19 2024-05-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till Vuxenpsykiatrimottagning i Ystad
Psykiatriska öppenvården i Ystad och Simrishamn kommer börja med behandling av Borderline Personlighetssyndrom (BPD)/Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) enligt Good psychiatric management (GPM). Vi rekryterar nu gemensamt för rollen som behandlare till respektive mottagning. Tjänsten är ny inom vårt upptagningsområde, vilket ger dig stora möjligheter att vara med och utveckla rollen tillsammans med oss och din blivande kollega. Din placering är på mottagningen där du blir en del av vårt allmänna team. Tjänstens huvudsakliga inrik...
2024-04-19 2024-05-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till Vuxenpsykiatrimottagning i Ystad
Psykiatriska öppenvården i Ystad och Simrishamn kommer börja med behandling av Borderline Personlighetssyndrom (BPD)/Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) enligt Good psychiatric management (GPM). Vi rekryterar nu gemensamt för rollen som behandlare till respektive mottagning. Tjänsten är ny inom vårt upptagningsområde, vilket ger dig stora möjligheter att vara med och utveckla rollen tillsammans med oss och din blivande kollega. Din placering är på mottagningen där du blir en del av vårt allmänna team. Tjänstens huvudsakliga inrik...
2024-04-19 2024-05-12
1 2 3 4 >