Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Habiliteringsmottagning barn och unga i Malmö
Är du en psykolog som trivs med att ha ett varierande och utvecklande arbete? Gillar du också att befinna dig i ett kreativt arbetslag? Då ska du ta chansen att söka dig till oss på Habiliteringsmottagning barn och unga 1 i Malmö! Vi erbjuder dig en arbetsplats med ett närvarande ledarskap och kollegor som värnar om ett bra samarbete och en god sammanhållning. Här får du arbetsuppgifter som är omväxlande och utvecklande. Du får även vara delaktig i våra utvecklings- och förändringsarbeten. I din roll som psykolog hos oss arbetar du med att: -...
2022-12-05 2022-12-26
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Vuxenpsykiatrimottagning i Landskrona
Nu söker vi en skötare till ett av våra två team på mottagningen. Mottagningen står inför ett ökat behov av kontroller vid insättning av centralstimulantia. Dina arbetsuppgifter består framförallt av puls- och blodtryckskontroll, vikt, u-tox och måendeuppföljning. Vidare ingår stabiliserade samtal, kontakt med närstående samt psykoedukativa gruppbehandlingar i dina arbetsuppgifter. Arbetet avser patienter med pågående behandling av centralstimulantia i samråd med ansvarig sjuksköterska. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp...
2022-12-05 2022-12-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Resursteamet VO Vuxenpsykiatri Lund
Hos oss kan du se fram emot ett spännande arbete där du får ta del av hela den psykiatriska verksamhetens bredd. Vi kan nu erbjuda tillsvidareanställning samt vikariat som varar sex månader. Som skötare i Resursteamet förväntas du ha den kompetens och rutin som krävs för att kunna jobba på alla avdelningar inom heldygnsvården, vilket innebär att du under ditt arbetspass är flexibel och utför olika uppdrag som avdelningarna behöver hjälp med. Det kan till exempel vara arbetsanhopning eller kontinuerlig tillsyn på någon av avdelningarna. Som sk...
2022-12-05 2023-01-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel PTP-psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Ystad
Gillar du att arbeta brett, har god problemlösningsförmåga och kan anpassa ditt arbetssätt utefter rådande situation? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Som psykolog/PTP-psykolog på Öppenvårdsmottagningen har du en viktig roll med stort inflytande över arbetet. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att utreda, diagnostisera och behandla psykiatriska problem och sjukdomar hos barn och ungdomar. Du samlar och bedömer information, gör ställningstaganden samt planerar och genomför patientens vård, framför allt i utredande och behandlan...
2022-12-05 2022-12-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning 1 i Malmö
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du tillsammans med tre sjuksköterskekollegor med det primära uppdraget att ansvara för medicininsättning efter ordination av läkare och uppföljningar gällande barn och ungdomar som har fått en ADHD-diagnos. Utöver patient- och familjekontakten har du konsultationstider avsatta tillsammans med läkare för att diskutera dina patientärenden. Därtill innebär arbetet att sitta i rådgivningstelefon cirka två till tre timmar i veckan som det är beslutat i dagsläget. Just nu arbetar vi för att implementera ett...
2022-12-02 2022-12-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning i Lund
Hos oss är du som medicinsk sekreterare en viktig tillgång för verksamheten och våra patienter. Du har en central roll där du genom ditt förtroendefulla bemötande, höga servicekänsla och naturliga lugn bidrar till stabilitet och trygghet för såväl patienter som personal. I dina arbetsuppgifter ingår att boka besök, ta emot telefonsamtal, journalskrivning, administrativa uppgifter samt visst arbete i receptionen. Som medicinsk sekreterare kommer din kompetens tillvaratas genom egna ansvarsområden, vilka utformas individuellt utifrån din kompete...
2022-12-02 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till mobilt team i Helsingborg
Vi vill nu välkomna en sjuksköterska till vårt mobila team! Som sjuksköterska hos oss erbjuder vi dig en öppen och spännande arbetsmiljö. Det mobila teamet är en brygga mellan heldygnsvård och öppenvård där vi erbjuder patienter stöd efter uppdrag via akutmottagningarna, heldygnsvården och stöd vid svikt i öppenvården. Dina arbetsuppgifter innefattar därför bland annat akuta och planerade hembesök, patienttransporter, psykiatriska bedömningar och suicidbedömningar, medicinuppföljning, stödsamtal och andra psykiatriska omvårdnadsinsatser. I din...
2022-12-02 2022-12-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Underläkare till Bup i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm
Vi söker nu underläkare till vardera mottagning för tidsbegränsad anställning på nio månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Verksamheten är inne i en intensiv utvecklingsfas med utmaningar i form av nya arbetsmetoder. Arbetet utmärks av hög kompetens, nära samarbete mellan olika yrkeskategorier och stort fokus på utvecklingsfrågor. Som underläkare hos oss kommer du arbeta både individuellt och i team samt samverka kring patienten med vårdgrannar och övriga samarbetspartners såsom skola och socialtjänst. Arbetsgruppen består av öv...
2022-12-02 2022-12-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Underläkare till Bup i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm
Vi söker nu underläkare till vardera mottagning för tidsbegränsad anställning på nio månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Verksamheten är inne i en intensiv utvecklingsfas med utmaningar i form av nya arbetsmetoder. Arbetet utmärks av hög kompetens, nära samarbete mellan olika yrkeskategorier och stort fokus på utvecklingsfrågor. Som underläkare hos oss kommer du arbeta både individuellt och i team samt samverka kring patienten med vårdgrannar och övriga samarbetspartners såsom skola och socialtjänst. Arbetsgruppen består av öv...
2022-12-02 2022-12-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Underläkare till Bup i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm
Vi söker nu underläkare till vardera mottagning för tidsbegränsad anställning på nio månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Verksamheten är inne i en intensiv utvecklingsfas med utmaningar i form av nya arbetsmetoder. Arbetet utmärks av hög kompetens, nära samarbete mellan olika yrkeskategorier och stort fokus på utvecklingsfrågor. Som underläkare hos oss kommer du arbeta både individuellt och i team samt samverka kring patienten med vårdgrannar och övriga samarbetspartners såsom skola och socialtjänst. Arbetsgruppen består av öv...
2022-12-02 2022-12-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatriavdelning i Malmö
Som sjuksköterska på BUP heldygnsvårdsavdelning 2 har du det övergripande omvårdnadsansvaret för inneliggande patienter. I rollen ingår arbetsledning av det dagliga arbetet, bedömning av patienters somatiska/psykiatriska tillstånd och behov samt deltagande i vårdplanering tillsammans med övriga kollegor. Du skapar och upprätthåller även dagliga rutiner tillsammans med övrig personal. Vår avdelning är inne i en dynamisk verksamhetsutveckling där du erbjuds stora möjligheter att påverka vårdens innehåll och avdelningens rutiner. Hos oss utveckla...
2022-12-02 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till Vuxenpsykiatrimottagning Fosievägen i Malmö
Nu välkomnar vi en ny enhetschef till vår mottagning vid Fosievägen i Malmö. I din roll som enhetschef har du fokus på att leda, förbättra och följa upp resultat utifrån verksamhetens uppdrag och vårdprocesser. Du ansvarar för personal, budget, arbetsmiljö samt för utvecklingsarbete. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du mot uppsatta mål, där du utvärderar och förbättrar. Vidare arbetar du aktivt och resultatinriktat för att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställer att rätt kompetens finns inom verksamheten. Du har ett coachande o...
2022-12-01 2022-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Kristianstad
Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp, där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. I ditt dagliga arbete kommer du bland annat att arbeta med medicininsättning, uppföljning, receptförnyelse samt telefonrådgivning. Vårt mål är alltid att utgå från patientens behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Vi träffar patienterna både vid fysiska besök och med hjälp av olika digitala lösningar. Vi samverkar både internt och externt med aktörer så som k...
2022-12-01 2023-01-01
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till Psykosmottagning i Lund
Som enhetschef har du siktet inställt på att skapa en attraktiv arbetsplats med gott medarbetarskap och en arbetsmiljö där medarbetarnas engagemang tas tillvara på bästa sätt. I din roll har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi på avdelningen. Du tydliggör och kommunicerar visioner, mål och strategier samt organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. En viktig del i ditt arbete är att utveckla teamarbetet i syfte att optimera verksamhetsutveckling i nära dialog med dina medarbetare. Som enhetschef deltar du v...
2022-12-01 2022-12-21
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Överläkare till Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Ängelholm
I rollen som överläkare arbetar du med fördjupade bedömningar, diagnostik samt behandling tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. Arbetsgruppen präglas av stort omhändertagande och omsorg av sina kollegor och förutom utvecklingsdriv finns det gott om glädje och humor. I tjänsten ingår arbete som bakjour i den samlade barnpsykiatrins bakjourslinje i Region Skåne samt handledning till ST-läkare och underläkare. Vidare har utredningar kopplade till utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser för barn och ungdomar ökat i hela landet u...
2022-12-01 2023-01-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Malmö
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med möjlighet till utveckling inom såväl din yrkesroll som i arbetet med att förbättra vården på enheten. Utöver läkemedelshantering, provtagning, journalföring och behandlingsplanering kommer du även vara kontaktsjuksköterska åt omkring 20 patienter. Vi arbetar personcentrerat med motiverande samtal (MI), återfallsprevention (ÅP) och community reinforcement approach (CRA). Därutöver kan gruppverksamhet ingå. När du börjar hos oss erbjuds du en individanpassad introduktion, regelbunden handledning och möj...
2022-12-01 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri i Malmö
Vill du arbeta med oss som brinner för akut vård? Vi söker nu tre skötare för tidsbegränsad anställning. Arbetet på akuten är varierande och du arbetar i team med sjuksköterska och läkare. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att påbörja triagering och ge råd och stöd på plats och i telefon. Utifrån triage och vårdnivå erbjuds vård, detta sker i samråd med legitimerad medarbetare. Vården kan vara psykoedukativa insatser (efter standardiserade vårdprocesser, SVP), stödjande samtal, familjeintervention, kris- eller kommunikationsplan. Primä...
2022-12-01 2022-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad
Nu välkomnar vi en ny kurator till oss på Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad. Så här berättar Diana som är kurator på mottagningen om sin roll: - Detta är ett arbete där du får använda din kreativitet för att möta varje enskild patient samtidigt som verksamheten på olika sätt erbjuder dig stöd för att utföra ett professionellt och patientsäkert uppdrag. Hos oss arbetar du med barn och ungdomar som har olika typer av funktionsnedsättning. Du ingår som en del av ett team runt barnet tillsammans med andra yrkeskategorier och ba...
2022-12-01 2023-01-01
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till Barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg
Vi välkomnar dig som är engagerad och har ett genuint intresse för att utveckla vår verksamhet tillsammans med medarbetarna. I din roll som enhetschef har du ansvar för verksamhet, personal och budget på avdelningen. Du tydliggör och kommunicerar visioner, mål och strategier samt organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. Vidare ansvarar du för den dagliga driften där du leder och fördelar arbetet på mottagningen samt arbetar proaktivt så att resurserna används på ett optimalt sätt. En viktig del i ditt arbete är at...
2022-12-01 2022-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, vikariat, till Vuxenpsykiatrimottagning i Lund
Som skötare och fast vårdkontakt har du ansvar för en del av teamens patienter och är den som koordinerar vårdinsatser kring patienten, upprättar vårdplan och bedömer insatsbehov, alltid med möjlighet till samverkan i teamen. I ditt arbete ingår även övriga arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov där tyngdpunkt ligger på psykiatriskt omvårdnadsarbete och stödsamtal. Du arbetar särskilt nära mottagningens sjuksköterskor och i ditt arbete ingår såväl intern som extern samverkan. Arbetet är självständigt och ställer krav på struktur och initi...
2022-12-01 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomspsykiatri i Kristianstad
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och strukturera det administrativa arbetet kring patientens besök med registreringar i olika system samt CallGuide telefoni. I dina arbetsuppgifter ingår också att ge administrativ service och stöd till behandlande personal. Vi är ett trevligt team på fyra medicinska sekreterare i nuläget som ser fram emot att få dig som kollega. Vi arbetar aktivt med förändrings- och förbättringsarbete för ett bra och välfungerande samarbete för alla involverade på...
2022-11-30 2022-12-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomspsykiatri i Ängelholm
Vi ser nu fram emot att välkomna dig som är intresserad av att arbeta nära andra yrkeskategorier och vill bli en del av vårt team på Bup-mottagningen i Ängelholm! Hos oss erbjuds du varierande arbetsuppgifter i ett gott arbetsklimat. Tjänsten har ett omväxlande innehåll såsom administrera konferenser, receptionsarbete, tidsbokning, arbetsuppgifter rörande journaler, registrering av patienter samt bemanning av telefon. Som medicinsk sekreterare har du en viktig och central funktion där service till patienter och personal är en självklarhet. Du...
2022-11-30 2022-12-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Prehospital psykiatri-/akutmottagning i Helsingborg
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till en delad tjänst på vår psykiatrienhet Prehospital akut psykiatri och vår psykiatriska akutmottagning i Helsingborg. Som sjuksköterska på psykiatrienhet Prehospital akut psykiatri kommer du att ingå i en liten grupp medarbetare från ambulanssjukvården och psykiatrin med ett särskilt mål: att förbättra det prehospitala omhändertagandet av patienter med psykiatrisk ohälsa. Ett team bestående av psykiatrisjuksköterska och ambulanssjuksköterska åker ut och möter patienter som bedöms vara i akut behov av prehos...
2022-11-30 2022-12-28
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning i Malmö
Vi erbjuder ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har lång erfarenhet av psykosvård. Du får ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, bedömning och dokumentation i våra journalsystem. Vården sker i samarbete med enhetens öppenvårdsmottagningar, övriga enheter på sjukhuset samt kommunen. Omvårdnadsdokumenta...
2022-11-30 2022-12-21
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Forskningssjuksköterska Psykiatriforskning Skåne och VO vuxenpsykiatri i Lund
Nu söker vi en sjuksköterska som vill arbeta inom forskningsprojekt kopplat till Psykiatriforskning Skåne kombinerat med klinisk tjänstgöring vid VO vuxenpsykiatri i Lund. Du erhåller en tillsvidareanställning på heltid inom VO vuxenpsykiatri i Lund då forskningsuppdraget är tidsbegränsat och på 50%. Dina tidigare erfarenheter, intressen och önskemål kommer i kombination med verksamhetens behov styra inom vilket område du arbetar kliniskt. Därmed anpassas ditt kliniska arbete till den avdelning du tillhör. I ditt arbete som forskningssjuksköte...
2022-11-29 2022-12-19
1 2 3 4 >