Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Administratör med chefsstödsuppdrag till Bup område heldygnsvård i Malmö
Som administratör med chefsstödsuppdrag arbetar du självständigt med arbetsuppgifter som i huvudsak innebär bemanning, schemaläggning, korttids- och långtidsbemanning samt rapportering och bevakning av frånvaro med mera. Du arbetar främst i vårt HR-system med rapportering och kvalitetskontroll av uppgifter och viss uppföljning. Hos oss erbjuds du: • Individuellt anpassad introduktion med erfarna kollegor. • Friskvårdsbidrag. • Tjänstepension. • Företagshälsovård och arbetsskadeförsäkring. • Betald semesterledighet redan under första anställni...
2021-11-29 2021-12-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Överläkare (LUS) till Bup område heldygnsvård i Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna två överläkare till Bup heldygnsvård! Tjänsterna avser en heltidstjänst på vår traumamottagning och en delad heltidstjänst mellan Velandergården och vår könsidentitetsmottagning. Som överläkare hos oss arbetar du med bedömningar, diagnostik och behandlingar tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. I tjänsten ingår arbete som bakjour i den samlade barnpsykiatrins bakjourslinje i Region Skåne samt handledning av ST-läkare och underläkare. Som överläkare har du en mycket viktig roll i att medverka ...
2021-11-29 2021-12-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till vuxenhabilitering i Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny arbetsterapeutkollega till vuxenhabiliteringen i Malmö! I rollen som arbetsterapeut hos oss arbetar du bland annat med att representera och ansvara för det arbetsterapeutiska perspektivet vid enskilda möten, teammöten, handledning av personalgrupper och samverkan. Du kommer att ge stöd och rådgivning utifrån funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagssituationen. Det kan också förekomma olika former av bedömningar och utredningar samt utprovning och uppföljning av vissa hjälpmedel i vardagen. ...
2021-11-26 2021-12-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till psykiatrisk högintensivvårdsavdelning 1 i Kristianstad
Vi ser nu fram emot att välkomna en kurator till oss! Som kurator har du kontakt med samtliga öppenvårdsenheter utifrån patientens behov av stöd och planering vid utskrivning. Det finns fyra kuratorer, en på respektive avdelning, inom heldygnsvården som arbetar med kurativt stöd och samordning vid utskrivning mellan heldygnsvården, psykiatrisk öppenvård och primärvård samt kommunerna inom upptagningsområdet. Kuratorsgruppen har regelbundna möten tillsammans med enhetscheferna en gång i månaden i syfte att lyfta frågeställningar såsom kompetens...
2021-11-25 2021-12-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till allmänpsykiatrisk avdelning i Kristianstad
I din roll som sjuksköterska utformar du omvårdnaden efter patientens behov och leder också omvårdnadsarbetet. Att samverka med patientens naturliga nätverk och exempelvis vårdgrannar i samhället är en naturlig del av ditt arbete. Utöver detta ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska så som att kontrollera hälsotillståndet, bedöma omvårdnadsbehov, erbjuda stödsamtal och rådgivning, läkemedelshantering samt dokumentation. Vi anpassar introduktion och bredvidgång efter dina behov och gör en utvärdering tillsammans. Om du är nyutexam...
2021-11-25 2021-12-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till vuxenpsykiatriavdelning i Helsingborg
Nu söker vi två skötare till vår avdelning! - Jag har privilegiet att vara på en fantastisk arbetsplats där vi har en mycket bra personkemi och alltid hjälper varandra. En av mina favoritarbetsuppgifter är den dagliga promenaden där jag kommer närmare patienten och kan prata om allt mellan himmel och jord. Vi har alltid utrymme för nya idéer och skrattar mycket tillsammans. För mig är avdelning 56 det självklara valet, berättar José, skötare. Hos oss kommer du att utföra vanligt förekommande skötaruppgifter på en psykiatrisk slutenvårdsavdeln...
2021-11-25 2021-12-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till vuxenhabilitering i Malmö
I rollen som fysioterapeut/sjukgymnast på vuxenhabiliteringen kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att du bidrar med din specifika yrkeskompetens i bedömningen av patienter på individ eller gruppnivå. Tillsammans med övriga i teamet bidrar du till en god och säker vård för patienten. Vidare arbetar du med att handleda personal och förskriva hjälpmedel. I arbetet ingår även att välkomna och handleda studenter inom området. Arbetet utförs både av dig individuellt och eller i grupp, digitalt eller fysiskt när det behövs. Vi arbetar i...
2021-11-25 2021-12-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinska sekreterare, barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Trelleborg
Vi välkomnar nu två medicinska sekreterare till vårt glada och positiva gäng. I tjänsten hos oss kommer du att utföra vanligt förekommande sekreteraruppgifter förekommande på en barn- och ungdomspsykiatrisk specialistmottagning. Det är ett varierande arbete som bland annat innefattar journalskrivning, remissgruppsarbete, receptionsarbete med telefon- och posthantering samt registreringar i till exempel PASiS och kvalitetsregister.
2021-11-24 2021-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Trelleborg
Vi söker nu en ny sjuksköterska, då vår duktiga sjuksköterska som har varit hos går vidare till en annan tjänst. I rollen som sjuksköterska hos oss är ditt primära uppdrag att ansvara för medicininsättningar efter ordination av läkare samt uppföljningar gällande barn och ungdomar som har fått en ADHD-diagnos. Detta innebär att du i början av en patient- och familjekontakt kommer att träffa dessa ofta för att följa patientens mående och ta de somatiska kontroller som ska göras enligt riktlinjer för att därefter träffa dem var fjärde till sjätte...
2021-11-24 2021-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till vuxenpsykiatrimottagning i Lund
I rollen som psykolog hos oss kommer du att arbeta med Region Skånes framtagna standardiserade vårdprocess. Detta innebär en stor del psykopedagogiska insatser såsom Pegasus och Heslinger. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömning, utredning och behandling av patienter med ADHD. Du kommer även arbeta med internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) samt individuell psykoterapi. Vidare kommer du också att vara delaktig i testning vid medicininsättning. Handledning av PTP-studenter är något som samtliga psykologer på kliniken hjälps åt ...
2021-11-24 2021-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till område psykos, slutenvårdsavdelning i Malmö
Vi välkomnar nu en skötare till område psykos, avdelning 87 i Malmö! I din roll som skötare hos oss arbetar du nära patienten med olika omvårdnadsuppgifter. I ditt uppdrag ingår att delta i de rutiner som finns kring omvårdnad, samtal och stöd till patienterna. Vi utför även hembesök, studiebesök och är behjälpliga med ärenden som är viktiga för patienten. Som kontaktperson deltar du i planeringen kring patientens vård och utskrivning, vilket innebär ett samarbete med öppenvård, kommun och vårdgrannar. Vi arbetar efter schema där arbetstide...
2021-11-24 2021-12-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till allmänpsykiatrisk mottagning i Trelleborg
Vi söker nu en sjuksköterska till vår allmänpsykiatriska mottagning. I din roll som sjuksköterska hos oss utför du självständigt behandlingsarbete, motiverande samtal, krisbearbetning och bedömningar såsom exempelvis suicidriskbedömningar och läkemedelsuppföljningar. Du kan komma att arbeta både individuellt och i grupp. I förekommande fall har vi även viss dispensär verksamhet.
2021-11-24 2021-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till vuxenpsykiatriavdelning 87 psykos Malmö
Nu söker vi en ny sjuksköterskekollega som vill ingå i vårt team. Vi ser alltid nya medarbetare som en möjlighet att utveckla verksamheten. Hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har lång erfarenhet av psykosvård. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, bedömning och...
2021-11-23 2021-12-14
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog, vikariat, med samverkansuppdrag till Bup Malmö
Vi söker nu en vikarierande psykolog med samverkansuppdrag! Som psykolog hos oss får du en stor variation av arbetsuppgifter och goda möjligheter att påverka tjänstens innehåll och planering själv. Du kommer att arbeta gentemot Malmö Stads olika hem för vård och boende (HVB), stödboendeverksamheten, Enebacken barn- och familjeinstitution samt ytterligare samverkan i fall där det finns ett behov av en representant från Bup. Projektet har pågått under ett års tid och har förlängts med ytterligare ett år. I denna roll bidrar du till att sprida p...
2021-11-23 2021-12-13
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till psykosmottagning i Malmö
Vi välkomnar nu en ny arbetsterapeut hos oss på psykosmottagningen! Som arbetsterapeut hos oss kommer du att ha mycket varierade uppgifter. Du kommer att vara en fast vårdkontakt/samordnare för ett antal av teamets patienter, detta innebär att du är patientens närmsta kontakt på mottagningen och att du tillsammans med övriga i teamet utformar patientens vård. Du ansvarar själv för att boka dina patienter vilket innebär stor frihet att planera din arbetsdag och besöksfrekvens. Du kommer även att, tillsammans med kollega hålla i behandlingsgrup...
2021-11-23 2021-12-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till barn-och ungdomsmottagning 2, Malmö
Vill du vara en av våra fem kuratorer och ha ett givande arbete där du får engagerar dig i barn och ungas psykosociala hälsa? Nu söker vi en ny kollega till vår mottagning i Malmö. Som kurator hos oss kommer du att arbeta med bedömning, behandling och utredning av barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet präglas av tvärfacklighet i nära samarbete med mottagningens övriga yrkesgrupper. Förutom kontakt med barn och föräldrar så innebär arbetet även mycket samverkan med framförallt skola och socialtjänst samt våra övriga vårdgrannar. Vi erbju...
2021-11-22 2021-12-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel ST-läkare till öppenvården inom vuxenpsykiatri
Nu välkomnar vi fem ST-läkare, två med placering i Hässleholm, två i Kristianstad och en i Ystad. Som ST-läkare hos oss får du: - God handledning som ett naturligt inslag i ditt arbete. - Erfarna kollegor med lång klinisk erfarenhet som hjälper till med den kliniska handledningen. - Ingå i tvärprofessionella team tillsammans med kollegor som har hög kompetens inom sina arbetsområden. - Gemensamma läkarmöten varje vecka där du får möjlighet till exempelvis interna utbildningsinslag och diskussioner kring komplexa patientärenden. - Goda möjlighe...
2021-11-22 2022-01-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel ST-läkare till öppenvården inom vuxenpsykiatri
Nu välkomnar vi fem ST-läkare, två med placering i Hässleholm, två i Kristianstad och en i Ystad. Som ST-läkare hos oss får du: - God handledning som ett naturligt inslag i ditt arbete. - Erfarna kollegor med lång klinisk erfarenhet som hjälper till med den kliniska handledningen. - Ingå i tvärprofessionella team tillsammans med kollegor som har hög kompetens inom sina arbetsområden. - Gemensamma läkarmöten varje vecka där du får möjlighet till exempelvis interna utbildningsinslag och diskussioner kring komplexa patientärenden. - Goda möjlighe...
2021-11-22 2022-01-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel ST-läkare till öppenvården inom vuxenpsykiatri
Nu välkomnar vi fem ST-läkare, två med placering i Hässleholm, två i Kristianstad och en i Ystad. Som ST-läkare hos oss får du: - God handledning som ett naturligt inslag i ditt arbete. - Erfarna kollegor med lång klinisk erfarenhet som hjälper till med den kliniska handledningen. - Ingå i tvärprofessionella team tillsammans med kollegor som har hög kompetens inom sina arbetsområden. - Gemensamma läkarmöten varje vecka där du får möjlighet till exempelvis interna utbildningsinslag och diskussioner kring komplexa patientärenden. - Goda möjlighe...
2021-11-22 2022-01-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kommunikatör till enheten för psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Lund
Du har fokus på de verksamhetsnära kommunikationsbehoven och bidrar aktivt till god samordning och en trivsam arbetsgemenskap. I ditt uppdrag ingår, att tillsammans med dina kommunikatörskollegor, arbeta med att utveckla kommunikationsverksamheten och att driva Region Skånes kommunikationsarbete framåt. Som kommunikatör hos oss arbetar du såväl operativt som strategiskt. Du kommer att vara verksamhetsnära kommunikatör till barn- och ungdomspsykiatrin (bup). I uppdraget arbetar du aktivt med att analysera, planera, genomföra och utvärdera dera...
2021-11-19 2021-12-03
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logoped till barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg
I rollen som logoped arbetar du med utredning och behandling av barn och ungdomar med kommunikations-, tal- och språksvårigheter och/eller med ät- och sväljsvårigheter. I dina arbetsuppgifter ingår det också en del mångsidiga intensiva insatser för små barn med autism. I samarbete med andra teammedlemmar ger du även information, handledning och utbildning till personer i barnets närmiljö. Du lägger stor vikt vid barnets och ungdomens egen delaktighet i planeringen av insatser. Insatserna sker individuellt eller i grupp och riktas såväl direkt ...
2021-11-19 2021-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Första linjen, Bup i Trelleborg
På Första linjen arbetar vi utifrån ett grundläggande familjeperspektiv där varje medarbetare självständigt arbetar med bedömning och behandling av de barn, unga och föräldrar som söker sig till oss. Alla medarbetare förväntas också leda någon av de gruppbehandlingar vi har i vårt utbud. Dessa har främst inriktningen psykoedukation samt kognitiva och beteendeinriktade strategier. Vi erbjuder även digitala alternativ i behandlingen. Vi erbjuder dig som kurator extern handledning i grupp samt stöd av en mentor för att komma igång i ditt arbete....
2021-11-19 2021-12-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till barn- och- ungdomshabilitering i Hässleholm
Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete där du får möjlighet att arbeta med barn och ungdomar i avgörande utvecklingsskeden, i en miljö med stark team-förankring och där ett varmt bemötande genomsyrar hela verksamheten. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att bedöma och behandla barn och ungdomar med försenad och/eller avvikande motorisk utveckling. Du deltar i utbildningsinsatser samt ger information och handledning kring motorisk träning i vardagsaktiviteter, lek och sport till föräldrar och nätverk. Insatserna kan ges både indivi...
2021-11-19 2021-12-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till barn- och ungdomshabilitering i Malmö
Vi välkomnar nu en ny sjuksköterska då en av våra kollegor går vidare till nytt uppdrag. Hos oss kommer du träffa barn och ungdomar från alla våra målgrupper. I teamet bidrar du med dina medicinska kunskaper gällande barnen och ungdomarna. I rollen som sjuksköterska här träffar du barn, ungdomar och deras familjer i egna mottagningsbesök samt via telefon, digitala kontakter eller i gruppverksamhet. Du kommer även att ha mottagningsbesök tillsammans med andra professioner. I arbetsuppgifterna ingår hälsosamtal, medicinsk rådgivning, behandlin...
2021-11-19 2021-12-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till specialistpsykiatrin i Lund
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Vi har nu möjlighet att välkomna en psykolog till vårt team. Ditt arbete som psykolog hos oss kommer primärt att innebära sedvanliga psykologiska uppgifter såsom bedömning, utredning och behandling av psykiatriska tillstånd, såväl individuellt som i grupp. Du förväntas även att vara aktiv i utvecklingen mot en patientsäker, forskningsförankrad psykiatrisk vård.
2021-11-19 2021-12-05
1 2 3 4 >