Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Koncernkontoret Samhällsanalytiker till Regional utveckling i Malmö
Som samhällsanalytiker genomför du kvalificerade analyser och prognoser av utvecklingen i Skåne och Öresundsregionen. I arbetsuppgifterna ingår att följa upp det regionala utvecklingsarbetet, bearbeta statistik samt skriva rapporter inom områden med bäring på regional utveckling. Det kan vara analyser inom exempelvis områdena arbetsmarknad, näringsliv, demografi, miljö och bostadsmarknad. Analysarbetet görs såväl självständigt som tillsammans med kollegor och resultatet förmedlas både i kortare PM och längre rapporter. Resultatet presenteras oc...
2023-09-29 2023-10-13
Region Skåne, Koncernkontoret Hälso- och sjukvårdsstrateg, produktionsstyrning, Koncernkontoret i Malmö
Som hälso- och sjukvårdsstrateg hos är du med och driver och utvecklar det strategiska arbetet inom tillgänglighetsområdet, utifrån regionala och nationella mål. Du verkar även i nära samarbete med sjukvårdens verksamheter såväl inom regionala grupperingar som lokala nätverk. I rollen ingår att självständigt inhämta tillgänglighets- och produktionsdata ur relevanta system för uppföljning och styrning samt utgöra en brygga till externa analysfunktioner. Du är med och driver digital utveckling inom tillgänglighetsområdet ur ett patient- och reg...
2023-09-25 2023-10-16
Region Skåne, Koncernkontoret Projektledare / Designer till enhet medieproduktion i Malmö
Rollen innebär förutom projektledning att du, beroende på uppdrag, kan komma att ansvara för hela produktionsprocessen. Detta innefattar allt från att identifiera ett behov till uppstart, pedagogisk idé och utformning, bearbetning av innehållsmanus, produktion samt paketering. Själva innehållsproduktionen består av design av program inom Stöd och behandlingsplattformen och i e-learninggränssnitt där text, foto och animering är viktiga komponenter.
2023-09-22 2023-10-11
Region Skåne, Koncernkontoret Enhetschef till enhet för IT-stöd HR i Malmö
Är du en skicklig ledare som, tillsammans med oss, vill utveckla IT-stödet inom HR med syfte att underlätta för Region Skånes chefer och medarbetare? Som enhetschef för IT-stöd inom HR har du ansvar för enhetens uppdrag, medarbetare och ekonomi. Du leder en expertgrupp med tolv systemspecialister som ansvarar för olika komponenter av Region Skånes HR-system och utgör länken mellan olika delar av Region Skånes organisation samt med leverantörer. I rollen ingår planering, organisering och uppföljning av det löpande arbetet. Eftersom KSHR är en ...
2023-09-18 2023-10-03
Region Skåne, Koncernkontoret Enhetschef till enheten för kunskapsstyrning på Koncernkontoret i Malmö
Hos oss på Enheten för kunskapsstyrning kommer du att samordna och kontinuerligt utveckla system för kunskapsstyrning. Du blir en viktig spelare och leder det strategiska arbetet inom enhetens ingående områden med ansvar för såväl strategiska vägval som dagliga prioriteringar tillsammans med medarbetarna. Du kommer i din roll att ha ett helhetsansvar för att stödja, säkerställa och följa upp kunskapsstöd och beslut inom verksamheten. Du leder det regionala kunskapsstyrningsrådet och samverkan inom områden relevant för kunskapsstyrning nationel...
2023-09-15 2023-10-10
Region Skåne, Koncernkontoret Materialkonsulent till enheten för verksamhetsnära inköp i Malmö
Är du utvecklingsinriktad som person samt vill bli en del av ett framgångsrikt team och arbeta med upphandling kring framtidens inköp? Då kan tjänsten som materialkonsultent hos oss vara en unik möjlighet för dig! Som materialkonsulent är du länken mellan Koncernstab inköp och ekonomistyrning, vården och produktleverantörerna. Tillsammans med inköpare planerar och genomför du kvalificerat inköpsarbete inom ditt kategoriområde, till din hjälp har du stöttning av expert-/referensgrupp från verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår bland anna...
2023-06-26 2023-10-22
Region Skåne, Koncernkontoret Operationssjuksköterska till enheten för verksamhetsnära inköp i Malmö
Är du utvecklingsinriktad som person samt vill bli en del av ett framgångsrikt team och arbeta med upphandling kring framtidens inköp? Då kan tjänsten som materialkonsultent hos oss vara en unik möjlighet för dig! Som materialkonsulent är du länken mellan Koncernstab inköp och ekonomistyrning, vården och produktleverantörerna. Tillsammans med inköpare planerar och genomför du kvalificerat inköpsarbete inom ditt kategoriområde, till din hjälp har du stöttning av expert-/referensgrupp från verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår bland anna...
2023-06-26 2023-10-22