Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Koncernkontoret Teamansvarig informatik till Enheten för digitalisering, Malmö
Om du söker ett arbete med varierande arbetsuppgifter, där du behöver ta eget ansvar, där du ständigt utvecklas och där du tillsammans med ditt team får lära dig nya koncept så är det här jobbet för dig. Tjänsten ger goda möjligheter till kompetensutveckling, och en möjlighet att arbeta med mycket erfarna kollegor som är genuint intresserade av digitalisering och hälsoinformatik. I rollen som teamansvarig kommer du att ta emot och hantera behovsförfrågningar till teamet. Du koordinerar teamets resurser till uppdrag för Region Skånes verksamhet...
2024-02-27 2024-03-26
Region Skåne, Koncernkontoret Samordningsbarnmorska till Enheten för kunskapsstyrning i Malmö
Vill du vara med och utveckla morgondagens kvinnosjukvård? Då ska du inte tveka att söka till oss! Som en del av teamet på enheten bidrar du med övergripande strategiskt arbete i syfte att stärka och utveckla hälso- och sjukvården med särskilt fokus på barnmorskemottagningarnas uppdrag. I rollen som samordningsbarnmorska arbetar du med framtagande och implementering av kunskapsstöd samt planerar och medverkar i olika kompetenshöjande insatser och fortbildning. Som samordningsbarnmorska har du en nyckelroll som verksamhetsnära stödfunktion för...
2024-02-27 2024-03-22
Region Skåne, Koncernkontoret Områdeschef till område för kompetensförsörjning i Malmö
Vill du, tillsammans med oss, leda och driva utvecklingen av Region Skånes framtida kompetensförsörjning? Som områdeschef leder du området för kompetensförsörjning samt är enhetschef för en av områdets enheter, Enheten för kompetensförsörjning. På enheten finns sex medarbetare, där merparten är HR-strateger. Du arbetar aktivt med att leda området som bland annat innehåller kompetensförsörjning, rekrytering och systemstöd. Vidare är du ansvarig för områdets utveckling både internt och externt. Centralt i ditt uppdrag är att skapa rätt förutsät...
2024-02-26 2024-03-17
Region Skåne, Koncernkontoret Business development manager Life Science Invest in Skåne till Regional Utveckling
Som Business development manager hos oss arbetar du med att marknadsföra Skåne och enhetens tjänster samt organisera och utföra aktiviteter som stärker möjligheten till större internationalisering av Skåne. Du arbetar bland annat med att identifiera affärsmöjligheter primärt inom Life Science som är ett av de skånska specialiseringsområdena. Det innebär att upprätta en kontinuerlig dialog med företag, organisationer och universitet samt bistå företag med information kring frågor som rör internationella affärer. I ditt arbete ingår även att akti...
2024-02-22 2024-03-10
Region Skåne, Koncernkontoret Medicinsk rådgivare till Enheten för kunskapsstyrning i Malmö
I rollen som medicinsk rådgivare ansvarar du för att evidensbaserad kunskap blir en del i behovsanalys, uppdrag och uppföljning av såväl offentliga som privata vårdgivare. Du arbetar nära både politisk ledning och tjänstemannaledning. Därtill deltar du i utvecklingen av Region Skånes kunskapsstyrning, vilket bland annat inbegriper kontakt med sakkunniggrupper och delaktighet i framtagande av regionövergripande vårdprogram. Den aktuella tjänsten vänder sig till dig som har en bred medicinsk kompetens och erfarenhet av utvecklingsarbete. I dina...
2024-02-21 2024-03-21
Region Skåne, Koncernkontoret Processledare till Regional utveckling i Malmö
I din roll processledare inom näringslivsutveckling arbetar du med regionalt utvecklingsarbete med specifikt fokus på validering, kompetensförsörjning och utveckling av folkhögskolornas roll. Du är ansvarig för bidrag och samverkan med folkhögskolorna utifrån fokusområdet med stärkt kompetensförsörjning. I uppdraget förväntas du ta en strategisk roll för att undersöka behov och utveckla stöd till valideringsutförare på regional nivå. Du agerar som regional processledare i syfte att stärka kunskap, metodik, samverkan och utbyte gällande effekt...
2024-02-20 2024-03-12
Region Skåne, Koncernkontoret Apotekare till sortimentrelaterade läkemedelsfrågor på den Regionala enheten för läkemedel
Vi söker dig som har intresse av och kunskaper om upphandlingsarbete, sortimentsanalys, resthantering och tillgänglighetsfrågor. I uppdraget ingår att tillsammans med kollegor på regionala enheten för läkemedel, utveckla det regionala avtals- samt sortimentsarbetet och skapa lösningar för en robust läkemedelsförsörjningskedja. I övrigt deltar du i andra uppdrag som kan vara aktuella inom det regionala läkemedelsarbetet. Bland annat pågår nu ett omfattande arbete gällande en ny strategi för framtidens läkemedelsförsörjning som kräver olika typ...
2024-02-16 2024-03-15
Region Skåne, Koncernkontoret Apotekare till avtalsrelaterade läkemedelsfrågor på den Regionala enheten för läkemedel
I rollen som apotekare hos oss kommer du att arbeta med avtalsrelaterade läkemedelsfrågor i tätt samarbete med Region Skånes inköpsavdelning. Du kommer att arbeta med strategiska frågor men även hantera brådskande ärenden. Du kommer att bli ansvarig för att koordinera, driva och utveckla avtalsarbetet på enheten samt delta i upphandlingar tillsammans med kollegor. En viktig del i avtalsarbetet är att ta fram, analysera och använda läkemedelsstatistik i olika delar av upphandlingsprocessen. Du kommer även att delta i andra uppdrag som kan var...
2024-02-16 2024-03-15
Region Skåne, Koncernkontoret Enhetschef / Biträdande förhandlingschef, Enhet arbetsrätt och arbetsmiljö
Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder en grupp med sex medarbetare som arbetar inom strategiska arbetsgivarfrågor; lönebildning, arbetsmiljö och kollektivavtal. Inom dessa områden hanteras även statistik, nyckeltal, intern kontroll/samordning och utveckling av facklig samverkan. Förutom att leda verksamheten operativt arbetar du med förändringsarbete, att följa upp verksamhetens mål och omvärldsbevakning. Du verkar för ett aktivt medarbetarskap med personligt ansvar och möjlighet att påverka. Som enhet...
2024-02-16 2024-03-06
Region Skåne, Koncernkontoret Beslutsstödsutvecklare till Koncernstab inköp och ekonomistyrning i Malmö
Vi söker dig som vill arbeta med att självständigt driva och samordna inkomna uppdrag för att, tillsammans med Region Skånes verksamheter, identifiera behov och optimera beslutsstöd. Rollen innebär att utveckla analysrapporter och förvalta rapporterna samt att arbeta med strategiska frågor inom beslutsstöd. Gemensamt för allt vårt arbete är att vi jobbar i nära dialog med våra kunder för att skapa smarta analyslösningar för deras behov. I uppdraget ingår att som expertstöd delta i olika utvecklingsgrupper, projekt och nätverk och på så sätt ku...
2024-02-16 2024-03-12
Region Skåne, Koncernkontoret Verksamhetsspecialist till Enheten för IT-stöd HR i Malmö
Vi söker nu dig som vill arbeta som verksamhetsspecialist med fokus på Region Skånes IT-system inom HR området. Systemen vi hanterar är bland annat lön, schema/bemanning, rehabilitering och rekrytering och Enheten IT stöd HR tillhandahåller systemförvaltning och applikationsdrift av systemen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst vara att förvalta och utveckla systemen för schema/bemanning och lön. Arbetsuppgifterna kan bestå av följande: • Säkra drift/funktionalitet av HR-system utifrån uppställda krav • Hantera systemkörningar/dri...
2024-02-15 2024-02-29
Region Skåne, Koncernkontoret Pressekreterare till Region Skåne, Malmö
Har du erfarenhet av arbete som pressekreterare och har journalistisk erfarenhet eller motsvarande? Har du dessutom erfarenhet och god förståelse för offentlig verksamhet? Då kan du vara vår nya kollega! Som pressekreterare är ditt huvuduppdrag att hantera ofta komplexa medieärenden där ditt arbete präglas av hög servicenivå gentemot såväl media som organisationens chefer och sakkunniga. Du är också ett stöd och bollplank till kommunikationskollegor i externa kommunikations- och mediefrågor. Du ingår i den regiongemensamma nyhetssamordningen d...
2024-02-13 2024-03-05
Region Skåne, Koncernkontoret Kommunikatör till Lasarettet i Ystad
Vi välkomnar nu dig som lockas av att utveckla vårdverksamheten med kommunikation som verktyg och därmed bidra till våra mål. Du stöttar organisationen i förändringsprocesser samt vid genomförandet av olika projekt och aktiviteter. Du ansvarar för att ge kommunikationsstöd till lasarettets chefer på alla nivåer och för att utveckla lasarettets interna och externa kommunikation. Du arbetar såväl strategiskt med planering och uppföljning som operativt med genomförande av kommunikationsinsatser. Dessa kan rikta sig både internt i organisationen ...
2024-02-12 2024-02-29
Region Skåne, Koncernkontoret Dataskydds- och Informationssäkerhetsutvecklare till Koncernkontoret
Som regionövergripande utvecklare bidrar du med din professionalism för att utveckla Region Skånes systematiska arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du arbetar målinriktat i ditt uppdrag att förvalta och vidareutveckla Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. En central del av ditt arbete innebär att identifiera Region Skånes behov och utmani...
2024-02-06 2024-02-27