Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Koncernkontoret Administratör till Arkivcentrum Syd i Lund
Som administratör på Stöd och service kommer du arbeta med att stötta vårt verksamhetsområdes olika enheter. Då både enheten och tjänsten är ny ser vi gärna att du är anpassningsbar för verksamhetens behov och öppen för nya arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att sakattestera inkomna fakturor, fakturera interna och externa kunder samt registrera poster i vårt HR-system. Du kommer även hantera beställningar och inköp, posthantering och andra administrativa uppgifter som kan tillkomma efter verksamhetens behov.
2022-08-15 2022-09-11
Region Skåne, Koncernkontoret Folkhälsovetare, vikariat, till Regional utveckling i Malmö
Som folkhälsovetare hos oss genomför du kvalificerade analyser och statistikbearbetning inom folkhälsoområdet i Skåne och Öresundsregionen. Du arbetar med uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet samt kommunicerar och presenterar resultat både muntligt och skriftligt i form av såväl PM som längre rapporter. I din roll kommer du även vara projektledare för olika analys- och utvecklingsprojekt.
2022-08-10 2022-08-24
Region Skåne, Koncernkontoret HR-partner till Koncernkontoret i Malmö
Som HR-partner arbetar du såväl strategiskt som operativt utifrån ett proaktivt och konsultativt arbetssätt med frågor inom hela HR-området. I ditt arbete ingår att coacha och stötta chefer inom områden som organisation och ledarskap, kompetensförsörjning, arbetsrätt, arbetsmiljö och lönebildning. Därtill arbetar vi även aktivt med att få framdrift och stödja våra verksamheter i pågående och kommande förändringsprocesser, för att tillsammans nå förvaltningens gemensamma strategi och mål. Du utvecklar och anpassar HR-processer utifrån verksamhet...
2022-08-09 2022-08-31
Region Skåne, Koncernkontoret Projektadministratör till enhet processutveckling i Malmö
Utöver det systemadministrativa stödet kommer du i din roll som projektadministratör att jobba med uppbyggnad i IT-stödet och säkerställa att vi svarar till kvalité och krav. Du bidrar i arbetet med att bygga upp standardkoncept för utrullning till förvaltning, med utformning av utbildningskoncept, arbetsmetodik, handbok och kommunikationsmaterial samt med att ta fram arbetsprocesser och processbeskrivningar kopplat till IT-stödet. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att tillsammans med övriga kompetenser i regiongruppen: • Bygga upp reg...
2022-08-08 2022-08-31
Region Skåne, Koncernkontoret Apotekare till Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion i Malmö
Vi söker dig som har ett gediget intresse för kvalitetsarbete och som vill tjänstgöra som sakkunnig för tillståndspliktiga dialysenheter och verksamheter som bereder radioaktiva läkemedel inom Region Skåne. Du fungerar även som Region Skånes kontaktperson till Läkemedelsverket. Specialistuppdraget delas av två sakkunniga som har ansvar för olika dialys- och radiofarmacienheter i Region Skåne. Sakkunnig ansvarar för att beredning och hantering av läkemedel inom dialys- samt radiofarmaciverksamhet sker enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. Den...
2022-08-02 2022-08-28
Region Skåne, Koncernkontoret Life Science-strateg till Regional utveckling i Malmö
Vill du vara med och främja utvecklingsmöjligheterna för företag inom Life Science i Skåne? Motiveras du samtidigt av att arbeta med forskning, innovation och samverkan mellan näringsliv, hälso- och sjukvård och akademi? Enheten för innovation och entreprenörskap söker en näringslivsutvecklare som ska ta ett strategiskt grepp på förändringen mot framtidens hälsosystem. Du ansvarar för att identifiera och driva utveckling för att stärka Life Science-sektorn i Skåne. Din roll blir att driva på arbetet med att identifiera och agera på strategiska...
2022-08-01 2022-08-28
Region Skåne, Koncernkontoret Verksamhetsutvecklare till Dataanalys och Registercentrum, Lund
I rollen som verksamhetsutvecklare är du ett kvalificerat stöd till enhetschefen och har god förståelse och insikt i de uppdrag som krävs för att få effektivitet i verksamheten. Du kommer att vara väl insatt i enhetens arbetsflöden, budget och ekonomiuppföljning, kommunikationen med interna och externa motparter samt ett viktigt stöd för de administrativa funktionerna inom enheten. Att kunna omsätta utvecklingsuppdrag och göra prioriteringar är en betydelsefull del i arbetet. Andra arbetsuppgifter som ingår är bland annat att vara sammankalla...
2022-08-01 2022-08-21
Region Skåne, Koncernkontoret Infrastrukturstrateg till Transport och infrastruktur
Hos oss kommer du i din roll som infrastukturstrateg bland annat att: - Vara en drivande part i arbetet inför kommande nationell transportinfrastrukturplan i nära kontakt och dialog med kommuner och Trafikverket. - Medverka i arbetet kring den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne, till exempel genom analyser, underlag samt samarbete och samverkan med andra aktörer. - Ta fram faktaunderlag för den politiska organisationen. Du kommer att ha alla Skånes kommuner och Trafikverket som samarbetspartners vilket förutsätter en stor inblick i...
2022-07-25 2022-08-28
Region Skåne, Koncernkontoret Infrastrukturstrateg till Transport och infrastruktur
Hos oss kommer du i din roll som infrastukturstrateg bland annat att: - Vara en drivande part i arbetet inför kommande nationell transportinfrastrukturplan i nära kontakt och dialog med kommuner och Trafikverket. - Medverka i arbetet kring den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne, till exempel genom analyser, underlag samt samarbete och samverkan med andra aktörer. - Ta fram faktaunderlag för den politiska organisationen. Du kommer att ha alla Skånes kommuner och Trafikverket som samarbetspartners vilket förutsätter en stor inblick i...
2022-07-25 2022-08-28
Region Skåne, Koncernkontoret Chefssekreterare till Koncernkontoret i Kristianstad
Vi ser vi fram emot att välkomna en ny chefssekreterare som vill ingå i ett team med stor bredd och hög kompetens. Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och trivs bra i en självständig, men stödjande roll är det här rätt tjänst för dig! I det dagliga arbetet ingår allmänna administrativa arbetsuppgifter såsom administration av möten, fakturahantering, resebokningar samt att vara ett stöd i HR- och IT-frågor åt den politiska organisationen. Uppdraget kan även komma att utökas med andra administrativa arbetsuppgifter. Som chefssekretera...
2022-07-25 2022-08-21
Region Skåne, Koncernkontoret Näringslivsutvecklare till Regional utveckling
Vill du vara en del av vårt härliga och engagerade team? Har du ett genuint intresse av näringslivsfrågor strategisk kommunikation och samverkan? Är du dessutom kreativ som person och skicklig på att skapa nya nätverk? Då kan tjänsten som näringslivsutvecklare vara något för dig! Som näringslivsutvecklare hos oss arbetar du med näringslivs- och kompetensförsörjningsfrågor på regional nivå. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och utveckla områden som bidrar till att öka tillväxten hos främst små och medelstora företag. Du arbetar utifr...
2022-07-20 2022-08-19
Region Skåne, Koncernkontoret Verksamhetsspecialist till IT stöd HR inriktning schema och bemanning, Malmö
Vill du vara med och driva utvecklingen av schema och bemanningsfrågor inom Region Skåne? Då kan du vara rätt person för oss! Vi står nu inför ett införande av bemanningssystemet Medvind i hela regionen och söker därav en specialist med inriktning schema och bemanning med ansvar att inom området säkerställa användarnas behov av systemstöd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • Säkra drift/funktionalitet av bemanningssystem/HR-system utifrån uppställda krav • Driva utveckling av ny/förbättrad funktionalitet • Hantera systeminställningar...
2022-07-18 2022-08-21
Region Skåne, Koncernkontoret Inköpsstrateg till Koncernstab inköp och ekonomistyrning i Malmö
Som inköpsstrateg hos oss genomför du kvalificerat inköpsarbete inom ditt kategoriområde. Du ansvarar för framtagande av behovs- och marknadsanalyser, affärsupplägg, tar fram och formulerar kategoristrategi, genomför upphandlingar samt arbetar med avtalsförvaltning. Din uppgift är även att utveckla god kännedom om leverantörsmarknaden, genomföra förhandlingar och skriva avtal. Som projektledare blir du en viktig del av upphandlingsuppdraget. Här erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med ett positivt och engagerat team.
2022-07-07 2022-08-18
Region Skåne, Koncernkontoret Utvecklare till eArkivet, Regionarkiv i Malmö
Regionarkivet utvecklar ständigt uppdraget och vi välkomnar nu en ny medarbetare som vill vara delaktig i utveckling av vårt eArkiv och långsiktig digital arkivering för att vi ska kunna driva en modern verksamhet! I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att leda arbetet med strategisk planering för digital långtidsarkivering. Vidare arbetar du även med att samordna sakfrågor både internt och externt. Rollen innebär även att vara en del av processledningsarbetet i vårt ledningssystem för verksamhetsinformation. Du kommer att vara process...
2022-07-05 2022-08-21