Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Systemansvarig till datatjänster till Digitalisering IT och MT i Lund
I din roll utför du såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att upprätthålla stabil drift och förvaltning till våra hälso- och sjukvårdsverksamheter. I denna tjänst blir man ansvarig för ett flertal system inom området data management som utgör en del av vårt datalager. Arbetet kräver förståelse för verksamhetens logik, processer och organisation samt ett stort intresse för tekniska lösningar. I ditt uppdrag ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Att tillsammans med verksamhetsansvarig utarbeta och verkställa förvaltningsplan • ko...
2023-12-08 2023-12-22
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Biträdande verksamhetschef VO Applikation till Digitalisering IT och MT i Lund
Vi befinner oss just nu i en spännande förändringsresa, där vi flyttar perspektiv och fokus från enskilda system till tjänsteleverans och end-to-end åtaganden. Det är en resa som kräver mycket utvecklingsarbete och vi lutar oss mot ramverket ITIL 4 i våra förflyttningar. Som biträdande verksamhetschef är du delaktig i att effektuera de visioner, mål och strategier som är framtagna samt att vid behov representera och ersätta verksamhetschefen i de forum där verksamhetsområdet representeras. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapp...
2023-11-29 2023-12-13
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Administratör till Digitalisering IT MT i Lund
Som administratör är ditt uppdrag att stötta såväl chefer som verksamheten i stort med administrativa uppgifter såsom beställningar, fakturering, bokningar, samordning av möten och HR-administration. Därtill spelar du en viktig roll i att vara behjälplig med att hantera och ta fram svar på olika frågor som kan dyka upp i vardagen samt vid behov att korrekturläsa texter och förbereda presentationsmaterial. Du kommer även vara delaktig i administration rörande on- och offboardning för medarbetare inom verksamhetsområdet. Därtill deltar du i organ...
2023-11-28 2023-12-12
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Processledare till Digitalisering IT och MT i Lund
Som processledare inom Digitalisering IT och MT arbetar du på uppdrag av en processägare och ansvarar för en eller flera förvaltningsövergripande processer. Arbetet innebär ett nära samarbete med processägaren och andra processledare, men även verksamhetsområden inom förvaltningen och i vissa fall externa leverantörer och andra förvaltningar inom Region Skåne. Arbetet som processledare innebär bland annat att: • utveckla, implementera, underhålla och förbättra processer • säkerställa beroenden till andra stödprocesser och huvudprocesser • följ...
2023-11-27 2023-12-22
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Systemspecialist, Support Vårdsystem till Digitalisering IT och MT i Lund
Enheten Support vårdsystem arbetar med och ansvar för andra linjens support gällande flertalet av Region Skånes vårdsystem som exempelvis Orbit, Melior och PMO. På enheten är vi idag ett härligt team bestående av 27 medarbetare. Nu välkomnar vi en till Systemspecialist! I den här rollen arbetar du med användarsupport för vårdpersonal som arbetar med Orbit som är ett operationsplaneringssystem/journalsystem. Dina arbetsuppgifter innefattar att utföra såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att stödja medarbetarna i verksamheten. Med supp...
2023-11-23 2023-12-14
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Systemanalytiker till Enhet support SDV i Lund
Vi välkomnar nu dig som vill vara med och skapa något nytt och samtidigt bidra i ett samhällsviktigt uppdrag. Som systemanalytiker hos oss arbetar du med systemkonfiguration av regler, parametersättning, bygg, tester av genomförd konfiguration och underhåll kopplat till systemet. Du bygger du en kunskap inom SDV projektet som du sedan tar med dig in i förvaltning för att arbeta i andra linjens support vid utfasning av projektet. I andra linjens support arbetar du med ärendehantering via telefon, chatt och vårt ärendehanteringssystem. Här ide...
2023-11-22 2023-12-14
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Systemanalytiker till Enhet support SDV i Lund
Vi välkomnar nu dig som vill vara med och skapa något nytt och samtidigt bidra i ett samhällsviktigt uppdrag. Som systemanalytiker hos oss arbetar du med systemkonfiguration av regler, parametersättning, bygg, tester av genomförd konfiguration och underhåll kopplat till systemet. Du bygger du en kunskap inom SDV projektet som du sedan tar med dig in i förvaltning för att arbeta i andra linjens support vid utfasning av projektet. I andra linjens support arbetar du med ärendehantering via telefon, chatt och vårt ärendehanteringssystem. Här ide...
2023-11-22 2023-12-14
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Systemspecialist för Rakel till Digitalisering IT och MT i Lund
Vill du vara en del av ett hållbart arbetsliv med flexibilitet och balans mellan arbete och fritid med många olika utvecklings- och karriärmöjligheter? Då är du välkommen till oss på enhet Datakommunikation och Telefoni. Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Som grund i rollen systemspecialist för Rakel på Region Skåne kommer du att arbeta nära systemansvarig som har lång erfarenhet och djup kunskap. I detta uppdrag ingår b...
2023-11-20 2023-12-18
Region Skåne, Digitalisering IT och MT IT-säkerhetsarkitekt till Digitalisering IT och MT i Lund
Region Skåne söker nu en ny medarbetare för rollen som domänarkitekt för IT-säkerhet. I denna roll kommer du dels ansvara för regionens IT-säkerhetsarkitektur men också delta i övergripande frågor inom IT-säkerhet. Rollen tillhör en linjeorganisation och arbetar halvtid i denna. Den andra halvan av tiden förläggs i en matrisorganisation med förvaltningens övriga domänarkitekter under ledning av chefsarkitekten. I rollen som IT-säkerhetsarkitekt arbetar du bland annat med att: • Utveckla, förankra och driva genomförandet av Region Skånes målar...
2023-11-08 2023-12-13
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Kravspecialist – Medicinsk Teknik till Digitalisering IT och MT i Lund
Stort fokus kommer att ligga på att agera representant i upphandlingar och du kommer att arbeta med följande: • Medverka i upphandlingar och -projekt i rollen som kravspecialist • Ansvara övergripande för att upphandlingar sker i enlighet med det medicintekniska regelverket (MDD/MDR) • Identifiera och definiera ändamålsenliga verksamhetskrav • Tillsammans med experter för berörd Medicinskteknisk produkt (MTP), utvärdera tekniska krav inför och vid provuppställningar. • Medverka i uppbyggnad av en teknisk kravkatalog rörande medicinsktekniska p...
2023-11-07 2023-12-15
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Data Engineer till Digitalisering IT och MT i Lund
Som Data Engineer kommer du att tillhöra en enhet med ansvar för integration och information i förvaltningen Digitalisering IT och MT. Du kommer att arbeta i ett team med att bygga lösningar för att samla in och bearbeta data från olika källsystem baserade på den senaste tekniken. Ditt arbete kommer att vara varierande och bestå av bl.a. följande: • Designa och implementera skalbara och robusta lösningar för dataflöden (ETL/ELT - extrahering, transformation och laddning av data). • Bygga datamodeller och transformationer. • Arbeta med hante...
2023-11-06 2023-12-18