Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska till Hjärtintensivavdelning i Kristianstad
Vi ser nu fram emot att välkomna en undersköterska till vårt härliga team! I rollen som undersköterska hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i varierande tempo. Du och dina kollegor har ett gemensamt ansvar för att patienten ska få den basala och specifika omvårdnad som krävs. Hos oss har du möjligheten att utveckla en bred kompetens inom din specialitet och får vara med och påverka utvecklingen av vården på avdelningen. På vår avdelning bedrivs vård under dygnets alla timmar. Det är därför positivt om du är flexibel vad gäller arbetstider...
2023-09-22 2023-10-20
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till Gastroenterologiavdelning i Kristianstad
Vi välkomnar nu två sjuksköterskor till oss på gastroenterologiavdelningen. I rollen som sjuksköterska arbetar du både självständigt och i team med andra yrkeskategorier kring patienten. Ditt huvudsakliga ansvar är att ge vård och omvårdnad till patienterna. Arbetsuppgifterna hos oss är varierande med inslag av medicinsk teknik tillsammans med den basala och specifika omvårdnaden kring våra patienter. Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö där möjlighet till vidareutveckling är en självklarhet. För att du ska komma in i verksamheten och di...
2023-09-22 2023-10-15
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till Njuravdelning i Kristianstad
Vi välkomnar nu två sjuksköterskor till oss på njuravdelningen. I rollen som sjuksköterska arbetar du både självständigt och i team med andra yrkeskategorier kring patienten. Ditt huvudsakliga ansvar är att ge vård och omvårdnad till våra patienter. Arbetsuppgifterna hos oss är varierande med inslag av medicinsk teknik tillsammans med den basala och specifika omvårdnaden kring våra patienter. Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö där möjlighet till vidareutveckling är en självklarhet. För att du ska komma in i verksamheten och din roll på...
2023-09-22 2023-10-15
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Utbildningsundersköterska till Enhet hematologi i Kristianstad
Vi välkomnar nu dig som är erfaren undersköterska och har ett intresse för utbildning och utveckling. Ditt uppdrag som utbildningsundersköterska innebär att driva, leda, genomföra, utvärdera och följa upp undersköterskors kompetensutveckling på både avdelning och dagvård. Centralt för ditt uppdrag är att skapa en gynnsam lärandemiljö, där alla har möjlighet att utvecklas. Du säkerställer kompetensutveckling hos dina kollegor genom att skapa och ansvara för utbildningsinsatser, ge klinisk handledning och ansvara för reflektion. Utbildningsinsa...
2023-09-21 2023-10-05
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska till Medicinsk akutvårdsavdelning 071 Kristianstad
I ditt arbete som sjuksköterska hos oss, erbjuds du ett omväxlande arbete i varierande tempo där du är en viktig del av såväl den basala som den specifika omvårdnaden av patienten. Teamet runt patienterna består av bland annat läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare, kurator och dietist. Vi arbetar personcentrerat och patienten kommer att möta de kompetenser som behövs för att vården ska bli så optimal som möjligt. Hos oss får du bred kompetens inom hela det akutmedicinska området och möjligh...
2023-09-21 2023-10-15
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till Urologi- och kärlkirurgiavdelning i Kristianstad
Vi ser nu fram emot att välkomna två nya sjuksköterskekollegor till vår avdelning. Som sjuksköterska arbetar du både med akut och elektiv verksamhet. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat kirurgisk dagvård, angiografier och andra kirurgiska undersökningar. På vår avdelning behandlas, planeras och förbereds patienterna för operation. Inom verksamheten genomförs avancerade ingrepp såsom robotkirurgi, kärloperation på bukaortan, TURB (Transuretral resektion av blåstumör) och TURP (Transuretral resektion av prostata). Utöver det direkta pat...
2023-09-21 2023-10-19
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Barnmorska till BB hemma i Kristianstad
Har du ett genuint människointresse och trivs med nya utmaningar? Välkommen till oss! Vi söker en barnmorska till vår nya verksamhet. Vi erbjuder dig att vara med och starta en ny och spännande verksamhet där vi stöttar familjerna i deras eget hem. Du kommer att få vara med och bygga upp denna verksamhet tillsammans med oss. Vårt mål är att arbeta familjecentrerat och vi kommer kunna erbjuda familjen hembesök, telefonsamtal och återbesök vid behov. Arbetsuppgifterna kommer bestå utav amningsrådgivning, information och stöd kring den första t...
2023-09-19 2023-10-22
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Barnmorska till Förlossnings-och BB-avdelning i Kristianstad
Vi söker dig som är barnmorska med ett genuint människointresse och som trivs med nya utmaningar. Hos oss får du en gedigen introduktion med tilldelad mentor, individuell bredvidgång och tid för reflektion. För att öka patientsäkerheten arbetar vi bland annat med Gröna korset, har en ledningsansvarig på förlossningen och BB under alla pass samt arbetar med parvård. Vi är måna om varandra och delar arbetsglädje. Då verksamheten spänner sig över hela verksamhetsområdet gynekologi och obstetrik finns stora möjligheter till variation i dina arbet...
2023-09-19 2023-10-22
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till VO obstetrik och gynekologi i Kristianstad
Vi har nu möjlighet att välkomna en ny kollega till vårt härliga team med placering inom obstetrik. I tjänsten ingår rotation mellan olika arbetsplatser. Inom vårt verksamhetsområde arbetar vi i de vanliga journalsystemen Melior och PASIS men även Obstetrix. Under en arbetsdag på obstetriken kan du som medicinsk sekreterare bland annat arbeta med utskrifter av diktat, remiss- och posthantering, diagnoskodning, telefonkontakt med patienter samt arbete inom slutenvård. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckling- och förbättringsarbete. Som med...
2023-09-19 2023-10-17
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska till Ortopedimottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en positiv och engagerad undersköterska som vill arbeta på vår mottagning. Ortopedimottagningens verksamhet bedrivs helgfri måndag till fredag kl. 08:00-16:30. Som undersköterska hos oss erbjuds du ett intressant och variationsrikt arbete. En stor del av arbetsuppgifterna är att assistera läkare vid deras mottagningar samt gipsteknikerna vid gipsarbete. Arbetsuppgifterna består också i att ta prover och göra såromläggningar. På vissa mottagningar arbetar du i team med sjuksköterska och läkare. För att du ska komma in i verksam...
2023-09-19 2023-10-03
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till VO barn och ungdom i Kristianstad
Vi söker nu en medicinsk sekreterare eller administratör som vill utveckla och utvecklas med oss. Känner du engagemang för administrativa barnskyddsfrågor och patientsäkerhet är det hit du ska söka dig! Inom vår verksamhet arbetar vi med personcentrerad vård där våra medicinska sekreterare och administratörer har en viktig samordnande funktion i våra olika enheter. Tjänsten avser främst samordning av vårt flöde avseende hälsoundersökning på begäran av Socialtjänsten. Du kommer att ingå i vårt socialpediatriska team där du har ansvar för remis...
2023-09-19 2023-10-03
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Administratör till VO barn och ungdom i Kristianstad
Vi söker nu en medicinsk sekreterare eller administratör som vill utveckla och utvecklas med oss. Känner du engagemang för administrativa barnskyddsfrågor och patientsäkerhet är det hit du ska söka dig! Inom vår verksamhet arbetar vi med personcentrerad vård där våra medicinska sekreterare och administratörer har en viktig samordnande funktion i våra olika enheter. Tjänsten avser främst samordning av vårt flöde avseende hälsoundersökning på begäran av Socialtjänsten. Du kommer att ingå i vårt socialpediatriska team där du har ansvar för remis...
2023-09-19 2023-10-03
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterskor till Barn-och ungdomsavdelning i Kristianstad
Här på barnavdelningen rekryterar vi nu för framtiden. Att arbeta hos oss innebär ett spännande och utvecklande arbete inom akutsjukvård, där mötet med barnet och familjen står i fokus. I rollen som sjuksköterska på vår avdelning finns många av de sedvanliga arbetsuppgifterna på en akutavdelning. Dessutom arbetar du nära barn och anhöriga i en så kallad personcentrerad vård. Vi samarbetar nära barnakutmottagningen och det finns möjlighet att kombinera avdelningsarbete med tjänstgöring på barnakuten. Det är viktigt för oss att du får en trygg...
2023-09-18 2023-10-09
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterskor till Urologi- och kärlkirurgiavdelning i Kristianstad
Vi välkomnar tre nya undersköterskor till oss på Urologi- och kärlkirurgiavdelningen! Vår avdelning är under ständig utveckling och nu välkomnar vi två undersköterskor. Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och trivs med nya utmaningar i en föränderlig organisation. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett härligt arbetsklimat där alla hjälps åt. Utöver det direkta patientarbetet är samtliga medarbetare även delaktiga i arbetet med utveckling och förbättring av vården på våra ...
2023-09-18 2023-10-02
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Fysioterapeut till VO rehabilitering Kristianstad
Vi söker dig som vill möta patienter med varierande diagnoser och rehabiliteringsbehov och som tycker om att utmanas i det dagliga arbetet. Som fysioterapeut på infektionsavdelningen bidrar du med din specifika yrkeskompetens genom att tidigt identifiera, förebygga och behandla funktionsnedsättningar huvudsakligen inom respiration, cirkulation samt rörelse- och stödjeorganen hos inneliggande patienter. På infektionen bedrivs avancerad andningsvård och där vårdas patienter med behov av non-invasiv ventilation och högflödessyrgas. Som en del ...
2023-09-15 2023-09-29
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till Intensivvårdsavdelning i Kristianstad
Vi har nu möjligheten att välkomna en medicinsk sekreterare till oss inom VO anestesi, operation och intensivvård, med placering på IVA i Kristianstad. Som medicinsk sekreterare på IVA kommer du att vara en servicefunktion till patienter och personal på avdelningen, med fokus på att ansvara för de administrativa stödfunktionerna. Huvudsakliga arbetsuppgifter är journalskrivning, posthantering, diagnosregistrering och uppföljning i olika register, arbete i dokumentportalen, kontakt med vårdavdelningar, telefonservice samt andra vanligt förekom...
2023-09-15 2023-10-02
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Underläkare till verksamhetsområde urologi i Kristianstad
Vi utlyser nu underläkarvikariat med huvudtjänstgöring på urologi- och kärlkirurgiavdelningen. Under en vanlig dag hos oss innefattar dina arbetsuppgifter bland annat rond tillsammans med avdelningsansvarig läkare. I rollen som underläkare ägnar du dig även åt inskrivningsmottagning, journaldokumentation, konsultation med andra specialister med mera. Möjligheten finns utifrån intresse och erfarenhet till mottagningsarbete, helgtjänstgöring och operation. Viss flexibilitet finns gällande start- och slutdatum för vikariatet, exempelvis vid an...
2023-09-11 2023-09-25
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Anestesisjuksköterska till enhet anestesi/operation i Kristianstad
Vi välkomnar nu en anestesisjuksköterska för ett spännande och stimulerande arbete på en arbetsplats som präglas av social gemenskap, god teamkänsla och utveckling, där du är en mycket värdefull medarbetare i teamet. Här får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. Förutom arbetet på operationsavdelningen servar anestesi även yttre verksamheter så som mottagningarna och röntgenavdelningen på sjukhuset. Hos oss arbetar vi interprofessionellt i team med fokus på patientens specifika behov. Vården som ges ä...
2023-09-11 2023-10-08
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Operationssjuksköterska till enhet anestesi/operation i Kristianstad
Vi välkomnar nu en operationssjuksköterska för ett spännande och stimulerande arbete på en arbetsplats som präglas av social gemenskap, god teamkänsla och utveckling, där du är en mycket värdefull medarbetare i teamet. Här får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. Hos oss arbetar vi interprofessionellt i team med fokus på patientens specifika behov. Vården som ges är högkvalificerad och vi arbetar evidensbaserat med en ständig strävan efter utveckling och ny teknik. Den perioperativa omvårdnaden är v...
2023-09-11 2023-10-08
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad AT-läkare till Centralsjukhuset Kristianstad
Vi söker nu 13 AT-läkare till våren 2024 med tillträde 1 mars och 1 juni. Två av tjänsterna kan komma att tillsättas som forskar-AT under förutsättning att det finns tillräckligt med kvalificerade sökande. I annat fall tillsätts de som ordinära AT. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen. Forskningen bör vara förlagd till förvaltningen Skånes Sjukhus Nordost, SUS eller Lunds universitet. Mer information om forskar-AT hittar du på: http://www.skane.se/organisation-politik/Jobba-hos-oss/sok...
2023-09-08 2023-09-22
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Dietist till Dietistmottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu en dietist till vår dietistmottagning i Kristianstad. Som dietist hos oss arbetar du med kostbehandling och rådgivning både enskilt och i grupp. Dina arbetsuppgifter består även av att utbilda övrig vårdpersonal genom så kallad nutritionsutveckling på sjukhuset. I din roll arbetar du självständigt och har möjlighet att påverka din planering, samtidigt som du ingår i multidisciplinära team där alla besitter ett eget ansvarsområde. Arbetet utgår från mottagningen men sker även ute på avdelningar. Hos oss får du möjlighet att, i s...
2023-09-07 2023-09-28
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kurator till verksamhetsområde medicin i Kristianstad
I din roll som kurator hos oss arbetar du med individuell psykosocial kartläggning, bedömning och behandling. Arbetet består av såväl individuella samtal som samtal i grupp. Du arbetar också med att stödja patienter med navigering bland samhällets olika stödresurser. Arbetet utförs i huvudsak självständigt, men det förekommer även arbete i olika teamkonstellationer med andra professioner. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag. Låter det som en tjänst för dig? Då kan du vara vår nya kollega!
2023-09-07 2023-09-28
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Verksamhetschef till VO hud, Centralsjukhuset Kristianstad
Vi söker dig som har lust och vilja att leda vårt verksamhetsområde mot fortsatta framgångar. Du har siktet inställt på att skapa en attraktiv arbetsplats och du vill utveckla verksamheten genom att arbeta aktivt med ständiga förbättringar. För att trivas inom Region Skåne är det viktigt att du känner dig hemma i våra värderingar. Som verksamhetschef är du ansvarig för områdets samlade verksamhet, ekonomi och personal. Ditt huvudsakliga uppdrag är att vidareutveckla verksamhetsområdet utifrån de patientprocesser, mål och ekonomiska ramar som ...
2023-09-07 2023-10-01
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Biomedicinsk analytiker till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Kristianstad
Vi välkomnar nu två biomedicinska analytiker till vår enhet. Som biomedicinsk analytiker hos oss får du arbeta såväl patientnära som tekniskt. Du bygger upp och upprätthåller kompetens inom ett flertal olika undersökningar och metoder. Vilket innebär att vi kan erbjuda en arbetsplats med variation och goda möjligheter till utveckling, bland annat genom delaktighet i utveckling av metoder och kompetensöverföring på enheten. Som biomedicinsk analytiker ansvarar du för att ge patienten en säker diagnostik tillsammans med läkare, då vi jobbar til...
2023-09-05 2023-10-01
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Medicinsk sekreterare till mottagningarna inom VO Medicin Kristianstad
Vi välkomnar nu en ny medicinsk sekreterarkollega till våra härliga team på mottagningarna! I rollen som medicinsk sekreterare är du en mycket viktig del av verksamheterna. Det är du och dina kolleger som skapar förutsättningar och ser till att mottagningsarbetet flyter. Ni delar det gemensamma ansvar för de löpande arbetsuppgifterna så som telefon, diktatutskrifter, registreringar och bokningar. Vi använder oss av PASIS för bokning, bevakning och diagnosregistrering. Melior och MedSpeech för journalföring men även taligenkänning. För annan...
2023-09-05 2023-09-26
1 2 >