Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Specialistläkare inom kardiologi till Ängelholms sjukhus
I tjänsten ingår arbete på avdelning, mottagningsverksamhet, kardiologkonsult och deltagande i bakjoursverksamhet. Vi arbetar i team så uppdraget innebär nära samarbete med andra yrkeskategorier på hjärtsektionen. Du får möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med dina kolleger i hela teamet och patienter. Tillsammans skapar vi en utmanande och utvecklande arbetsplats där frihet under ansvar är en självklar del.
2023-09-21 2023-10-12
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Undersköterskor till Medicinavdelning i Ängelholm
Hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete med möjlighet till kompetensutveckling och gott samarbete! Vår Medicinavdelning är en allmänmedicinsk avdelning. Vi vårdar både personer där snabba beslut och vård behövs samt de som behöver inneliggande vård en längre tid. Som undersköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter vilket gör att du utvecklas och får en bredare kompetens. Arbetet innebär nära kontakt med patienter och arbete med medicinteknisk apparatur. Hos oss arbetar vi i team tillsammans med andra professioner...
2023-09-19 2023-10-03
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Arbetsterapeut till specialiserad dagrehabilitering, Ängelholms sjukhus
Arbetet kring patienten utgår från en individuellt utformad rehabiliteringsplan där patientens mål med sin rehabilitering står i fokus. De patienter som kommer till oss har aktivitets- och/ eller funktionsnedsättningar relaterade till framför allt neurologiska sjukdomar och skador. I rollen som arbetsterapeut på dagrehab arbetar du med att bedöma, planera, behandla och utvärdera dina patienter. Den individuella rehabiliteringsplanen som du tillsammans med patienten och teamet utformar följs genom hela rehabiliteringsprocessen. Vidare har vi ä...
2023-09-18 2023-10-09
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska till resursteamet Englarna i Ängelholm
Vi har nu möjlighet att välkomna nya sjuksköterskekollegor! Här blir du en del av ett härligt och stolt team på Bemanningsenheten. Som sjuksköterska hos oss får du en unik möjlighet att vårda patienter inom flera olika avdelningar och medicinska specialiteter, framförallt på slutenvårdsavdelningar inom medicin, rehabilitering och stroke. Du får även möjlighet att arbeta inom andra verksamheter så som akutmottagningen och det mobila teamet. Vi erbjuder dig: • individuellt anpassad introduktion och utbildningsinsatser utifrån din tidigare yrkes...
2023-09-13 2023-10-15
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska, timanställning, till Bemanningsenheten i Ängelholm
I rollen som sjuksköterska hos oss får du en unik möjlighet att vårda patienter inom flera olika vårdnivåer och medicinska specialiteter, framför allt på slutenvårdsavdelningar men även på andra enheter på sjukhuset. Du väljer själv om du endast är intresserad av en enhet, eller flera. Du introduceras inom de enheter du kommer att bemanna och sedan väntar ett omväxlande arbete med många kollegor och samarbeten över gränserna för patientens bästa.
2023-09-13 2023-10-15
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Undersköterska, timanställning, till Bemanningsenheten i Ängelholm
Vi välkomnar nu undersköterskekollegor till oss för en timanställning för att hjälpa till med vakanser med kort varsel under dag, kväll, natt och/eller helg. Vi söker dig som har möjlighet att vara timanställd med arbete i hög utsträckning på heltid men deltid går också bra. I rollen som timanställd undersköterska kan du komma att arbeta inom olika verksamheter på Ängelholms sjukhus, främst inom slutenvård. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter inom sluten- och akutsjukvård. I arbetsuppgifter ingår bland annat a...
2023-09-13 2023-10-01
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Undersköterska till resursteamet Englarna i Ängelholm
I rollen som undersköterska kan du komma att arbeta inom olika verksamheter på Ängelholms sjukhus, främst inom slutenvård. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter inom sluten- och akutsjukvård. I arbetsuppgifter ingår bland annat att ha patienten i fokus i omvårdnadsarbete i både kliniskt arbete och i avdelningsarbete samt som vaktstöd. Anställningen innebär tjänstgöring dag, kväll, natt och helg. När du arbetar i resursteamet har du ett extra tillägg per månad i din lön för din flexibilitet och kompetens. Att va...
2023-09-13 2023-10-01
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterskor till Dialysmottagning i Ängelholm
Vill du vara med och driva dialysvården framåt samt få möjligheten att påverka ditt framtida arbete. Nu vill vi välkomna två sjuksköterskor till oss på Dialysmottagningen! Som sjuksköterska hos oss arbetar du med njursjuka patienter som kommer hit för dialysbehandling tre till fyra gånger per vecka, ofta under många års tid. Du har en nära kontakt med patienterna och arbetar mycket med medicinteknisk apparatur. Arbetet innebär också tätt samarbete med kollegor där varje sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för cirka tre patienter, för att säke...
2023-09-12 2023-10-03
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska till Medicinavdelning Ängelholm
Hos oss erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete med möjlighet till kompetensutveckling och gott samarbete! Vår Medicinavdelning är en allmänmedicinsk avdelning. Vi vårdar både personer där snabba beslut och vård behövs samt de som behöver inneliggande vård en längre tid. Här arbetar vi aktivt med förbättringar av vården för människor med palliativt vårdbehov. Du har varierande arbetsuppgifter vilket gör att du utvecklas och ger dig en bredare kompetens. Arbetet innebär nära kontakt med patienter och arbete med medicinteknisk appara...
2023-09-11 2023-10-02
Region Skåne, Ängelholms sjukhus AT-läkare till Ängelholms sjukhus
Nu välkomnar vi 10 AT-läkare, med tillträde 12 februari 2024, till Ängelholms sjukhus! När du har börjat din AT hos oss finns möjlighet att söka Ledarskaps AT, ett utvecklade ledarskapsprogram under tre veckor av din AT. Ledarskaps AT görs ihop med AT-läkare i Helsingborg. AT på Ängelholms sjukhus är 19 månader; nio månader på invärtesmedicin och opererande specialiteter inklusive akutverksamhet och anestesi/IVA, tre månader på psykiatri och sex månader på primärvård. Vid AT i Ängelholm är du placerad både på närsjukhuset i Ängelholm och akut...
2023-09-08 2023-09-22
Region Skåne, Ängelholms sjukhus ST -läkare inom kardiologi till Ängelholms sjukhus
Denna tjänst är en specialiseringstjänstgöring inom internmedicin och/eller kardiologi. I tjänsten ingår förutom utbildning, arbete på avdelning, mottagning och deltagande i jourverksamhet. Du får möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med ST-kollegor och patienter samt genom handledning. Tillsammans skapar vi en utmanande och utvecklande arbetsplats där frihet under ansvar är en självklar del av arbetsvardagen.
2023-09-06 2023-09-27
Region Skåne, Ängelholms sjukhus ST-läkare till VO rehabilitering i Ängelholm
I din roll som ST-läkare i rehabiliteringsmedicin får du ett personligt utformat utbildningsprogram och en handledare. Majoriteten av din specialistutbildning gör du i Ängelholm med viss tjänstgöring vid Skånes universitetssjukhus. Vi arbetar tvärprofessionellt, inom VO rehabilitering finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter, psykologer, logopeder, sekreterare, fyra erfarna enhetschefer, omvårdnadspersonal, fem överläkare, en ST-läkare och kurator. Under de senaste åren har en stor satsning gjorts på utveckling av vä...
2023-09-05 2023-10-05
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Överläkare/Specialistläkare till VO rehabilitering i Ängelholm
I rollen som överläkare alternativt specialistläkare arbetar du med både sluten- och öppenvård, inriktning på rehabilitering av personer med skador och sjukdomar i nervsystemet samt rörelseapparaten. . I arbetet ingår även handledning av våra ST-läkare. Vi arbetar tvärprofessionellt, inom VO rehabilitering finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter, psykologer, logopeder, sekreterare, fyra erfarna enhetschefer, omvårdnadspersonal, fem överläkare, en ST-läkare och kurator. Under de senaste åren har en stor satsning gjor...
2023-09-05 2023-10-05
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska till Strokeavdelning i Ängelholm
På Strokeavdelningen präglas vårt arbetsklimat av att vi hjälper varandra över gränserna. Hos oss får du engagerade kollegor som välkomnar frågor och som gärna delar med sig av både kunskap och erfarenheter. Vidare har vi ett starkt teamarbete med gemensamma beslut där du får utrymme att vara med och bygga upp en kultur kring vården. Som sjuksköterska har du tid att träffa patienten och se till hela patientens behov. Detta tack vare att vi har ett gott teamarbete, kompetenta kollegor och flera stödfunktioner som receptionist, farmaceut, löpf...
2023-07-11 2023-09-30
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Sjuksköterska till Rehabiliteringsavdelning i Ängelholm
Rollen som sjuksköterska hos oss innebär att du och hela teamet arbetar personcentrerat, detta gör du genom att i varje omvårdnadssituation stötta och uppmuntra patientens tilltro till sina förmågor och resurser. Du vägleder patienten i att klara egenvård, använda nyinlärda strategier och att tillämpa dem i olika vardagliga sammanhang för att nå målen i rehabplanen, du arbetar också med att stötta och informera närstående. - Det är roligt att jobba här, vi är ett bra team. Det är fint att jobba med helheten för patienten, att fokusera på det ...
2023-05-12 2023-09-30