Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinsk sekreterare till ögonmottagningen i Växjö
Som medicinsk sekreterare på ögonkliniken ansvarar du för diktatlista, egna tidböcker, bemannar Tele Q och även reception vid behov. Utöver dessa ansvarsområden finns även flera andra administrativa uppgifter som utförs av medicinska sekreterare och du kommer även att ingå i team tillsammans med vårdpersonal. Möjlighet till distansarbete samt önskearbetstider finns. Oavsett om du är ny i yrket, aldrig har skrivit ögondiktat, eller har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare kommer du att få en individuell introduktion som anpassas efter d...
2024-05-16 2024-06-05
Region Kronoberg, Sjukhusvård Fysioterapeut med intresse för hjärtrehabilitering!
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av bedömning, mobilisering, behandling och rehabilitering av patienter i såväl öppen- som slutenvård. Aktuell tjänst är främst riktad mot vår hjärtverksamhet, ett uppdrag som delas tillsammans med en kollega. I uppdraget ingår avdelningsarbete, öppenvårdsbesök med bedömning av fysisk kapacitet/ funktionsnivå, initiering och uppföljning av träningsprogram samt att bedriva gruppträningsverksamhet och delar av hjärtskolan. Samarbete och samverkan med kollegor, avdelning, hjärtmottagning, kommun o...
2024-05-15 2024-05-29
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska till akutgeriatriska kliniken, avdelning 13
Som undersköterska har du en viktig roll i den nära omvårdnaden av patienten. Du får ett omväxlande arbete som ger dig bred erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Tillsammans med teamet är du delaktig i riskbedömningar och medverkar på våra dagliga avstämningar med läkare och paramedicinska professioner. Du kommer vara en del av en trivsam arbetsgrupp med många erfarna kollegor. Vi erbjuder dig en trygg introduktion som är anpassad efter dina behov. När du jobbar rotationstjänstgöring (både dag- och nattpass), ...
2024-05-15 2024-05-29
Region Kronoberg, Sjukhusvård Specialistläkare inom reumatologi
Nu söker vi en specialistläkare inom reumatologi till medicinkliniken i Växjö som vill vara med och utveckla medicinkliniken genom kunskap och engagemang. Reumatologsektionen består till största del av öppenvård, med i huvudsak mottagningsarbete och en liten del dagsjukvård. Du bidrar även till utvecklings- och kvalitetsarbete samt undervisning och handledning. Vi ser gärna att du bidrar till klinikens jourbeting och detta bidrag individualiseras efter överenskommelse.
2024-05-15 2024-05-26
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinsk sekreterare till medicinavdelning 1 och HIA/MIMA
Hos oss blir du en viktig medarbetare då du är det administrativa stödet åt övrig vårdpersonal. På avdelning 1/HIA/MIMA arbetar du nära läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetsuppgifterna består bland annat av journalskrivning, telefon, IT-ansvar, DRG-registrering, kvalitetsarbete samt annan administration kring våra patienter. Hos oss får du ett utvecklande arbete med möjlighet att påverka!
2024-05-15 2024-05-30
Region Kronoberg, Sjukhusvård Utbildningstjänst intensivvårdssjuksköterska, Anestesikliniken Växjö & Ljungby
Denna utbildningstjänst innebär studier under ett år till intensivvårdssjuksköterska med start hösten 2024 på Linnéuniversietetet i Växjö. Examen sker till sommaren 2025 och du erbjuds då en anställning på en av våra intensivvårdsavdelningar i Region Kronoberg i din nya profession som specialistsjuksköterska. Under utbildningstiden erhåller du full lön i nivå med allmänsjuksköterska och genomför din praktik på intensivvårdsavdelningen i Växjö eller Ljungby. Läs mer om utbildningen här: https://lnu.se/program/specialistsjukskoterskeprogram-inrik...
2024-05-14 2024-05-29
Region Kronoberg, Sjukhusvård Välkommen till Medicinkliniken sjuksköterska!
När du jobbar hos oss på medicinkliniken får du bred kompetens, men också möjlighet till spetskompetens utifrån vilken avdelning du är intresserad av. Som sjuksköterska tar du hand om patienter och ger kvalificerad vård genom att vara navet i omvårdnaden, fatta beslut och samordna vårdtillfället. På varje avdelning finns kollegor med lång erfarenhet och hög kompetens som kan stötta dig när du behöver hjälp. Vad erbjuder vi dig? • Åtta veckor introduktion Vi har fått lära oss mycket om vilka förutsättningar som behövs för att göra en hållbar p...
2024-05-14 2024-06-14
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterskor till Sjukhusvårdens bemanningsenhet placering i Ljungby
Som undersköterska i bemanningsenheten arbetar du på flera olika avdelningar och blir bokad på pass efter verksamheternas behov. Det kan vara för att täcka en korttidsfrånvaro men också något längre bokningar med fast placering, mellan 1-3 månader, där du går på schema på aktuell avdelning/mottagning. Inom bemanningsenheten tillämpas årsarbetstid och du lägger själv ditt schema och tillgänglighet utifrån verksamhetens skiftande behov. Du förväntas delta i det dagliga avdelningsarbetet med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är brett över flera...
2024-05-08 2024-05-29
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomskliniken, vikariat
Som medicinsk sekreterare hos oss erbjuder vi dig ett brett och varierat arbete. Tjänsten omfattar arbetsuppgifter såsom journalskrivning, tidbokning, kontrolluppgifter, telefonservice, statistik, kvalitetsgranskning, schemaläggning och inköp. Tillsammans med en kollega kommer du att vara en del av neonatalavdelningens team, vilket utöver medicinska sekreterare utgörs av sjuksköterska, undersköterska och läkare. Du kommer att arbeta mot såväl avdelning som mottagning. I vår arbetsgrupp arbetar vi ständigt för en god arbetsmiljö med ett gott s...
2024-05-08 2024-05-22
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska till avdelning 40, Onkologkliniken
Som undersköterska hos oss kommer du få ett omväxlande arbete som ger dig erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Du kommer få arbeta med både akutsjukvård och palliativ vård. I din arbetsbeskrivning ingår bland annat, omvårdnadsarbete, patientkontroller, provtagning, såromläggning, katetersättning, assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar, administrativa uppgifter i ex. journalhanteringssystemet samt samarbeta med sjuksköterskor och övriga professioner kring patienter. Här arbetar vi i parvård med sj...
2024-05-06 2024-05-19
Region Kronoberg, Sjukhusvård Läkarchef till medicinkliniken i Ljungby
Du kommer vara chef över klinikens läkargrupp i Ljungby och kommer att ingå i verksamhetens ledningsgrupp och ha ett nära samarbete med läkarchefen i Växjö. I chefskapet har du ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Ditt uppdrag blir att driva, utveckla och inspirera medarbetarna i arbetet med att nå uppsatta mål och att initiera och driva förbättringsarbeten. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan och strävar efter ett kommunikativt ledarskap och är tillgänglig för dina medarbetare. Du för...
2024-05-02 2024-05-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska med extra intresse för våra äldre? Välkommen till oss!
Som sjuksköterska har du en viktig roll där du många gånger fungerar som samordnare i kontakten med anhöriga, andra enheter, kommunen m fl. I arbetet ingår även att kunna bedöma och utföra, såväl allmän, som specifik omvårdnad runt hälsoproblemet. Du kommer att vara en del en trivsam arbetsgrupp med ett öppet klimat och många erfarna kollegor. Sjuksköterskestudenter enligt ULVE-modellen är en del av avdelningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för handledning av studenter. Vi erbjuder dig en trygg introduktion som är anpassad efter dina...
2024-04-25 2024-05-31
Region Kronoberg, Sjukhusvård Drömjobbet väntar: Anestesisjuksköterska kom och gör skillnad med oss på operation i Ljungby!"
Vår verksamhet är inte bara en arbetsplats - det är en plats där varje dag är en ny möjlighet att göra skillnad. Som anestesisjuksköterska hos oss får du inte bara utföra de vanliga uppgifterna inom anestesi, utan du blir en del av vårt högt specialiserade traumateam. Vid varje traumalarm står du redo att agera både på akutmottagningen och röntgen, och du rycker även ut vid ambulanslarm och interhospitala transporter, redo att hantera alla utmaningar som dyker upp. Men det är inte allt - du kommer också att vara mentor och lärare åt våra bliva...
2024-04-23 2024-06-02
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterskor till Sjukhusvårdens bemanningsenhet i Växjö
Som undersköterska i bemanningsenheten arbetar du på flera olika avdelningar och blir bokad på pass efter verksamheternas behov. Det kan vara för att täcka en korttidsfrånvaro men också något längre bokningar med fast placering, mellan 1-3 månader, där du går på schema på aktuell avdelning/mottagning. Inom bemanningsenheten tillämpas årsarbetstid och du lägger själv ditt schema och tillgänglighet utifrån verksamhetens skiftande behov. Du förväntas delta i det dagliga avdelningsarbetet med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är brett över flera...
2024-04-18 2024-05-19
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterskor till sjukhusvårdens bemanningsenhet - Arbeta omväxlande och styr din arbetstid!
Som sjuksköterska i bemanningsenheten arbetar du på flera olika enheter och blir bokad på pass efter verksamheternas behov. Inom bemanningsenheten tillämpas årsarbetstid och du lägger själv din tillgänglighet utifrån verksamhetens skiftande behov. Du förväntas delta i det dagliga arbetet på enheterna med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är brett och över flera kliniker som innefatta verksamheter med såväl dagsjukvård, mottagning och slutenvård. Inför varje ny placering ges du en introduktion för att du ska känna trygghet i din roll. Arbetet...
2024-04-17 2024-05-19
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterskor till sjukhusvårdens bemanningsenhet i Ljungby
Som sjuksköterska i bemanningsenheten arbetar du på flera olika enheter och blir bokad på pass efter verksamheternas behov. Inom bemanningsenheten tillämpas årsarbetstid och du lägger själv din tillgänglighet utifrån verksamhetens skiftande behov. Du förväntas delta i det dagliga arbetet på enheterna med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är brett och över flera kliniker som innefatta verksamheter med såväl dagsjukvård, mottagning och slutenvård. Inför varje ny placering ges du en introduktion för att du ska känna trygghet i din roll. Arbetet...
2024-04-17 2024-05-19
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till avdelning 19, Ortopedkliniken i Växjö
Vår arbetsplats präglas av ett stor driv och engagemang för våra patienter. Eftersom vi har en positiv patientgrupp får vi snabbt ett synligt resultat av vårt arbete. Vi strävar efter att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, som innebär att vi utgår från patientens egna resurser, och erbjuder dem att aktivt delta i sin vårdprocess. Arbetet är omväxlande och självständigt, vilket ger dig bred erfarenhet i din roll som sjuksköterska.
2024-04-04 2024-05-31
Region Kronoberg, Sjukhusvård Spännande möjlighet i Ljungby, Sjuksköterska med fokus på ortopedi
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska på avdelning 5 är både omväxlande och självständiga, vilket ger dig en bred erfarenhet inom yrket. Du kommer bli bred i din yrkesroll då du inte enbart kommer arbeta med ortopedpatienter utan även med medicin och kirurg patienter. Du kommer att ingå i ett team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Avdelningen inkluderar även en sluss där patienter kommer för preoperativa åtgärder. Som sjuksköterska på avdelning 5 kommer du att arbeta med ortopediska patie...
2024-03-19 2024-05-31