Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Nu söker vi logopeder till habiliteringen i Växjö/Ljungby
Det bästa med att jobba på habiliteringen är vårt tvärprofessionella teamarbete där du tillsammans med t ex. kurator, psykolog, fysioterapeut, hälsopedagog, habiliteringsassistent och arbetsterapeut får möjlighet att jobba med vård ur ett helhetsperspektiv. Som logoped på habiliteringen ger du insatser utifrån tal-, språk- och kommunikationssvårigheter, oralmotoriska svårigheter samt dysfagi. Ditt viktiga uppdrag blir att kartlägga, diagnosticera och behandla. Insatserna sker på både individ- och gruppnivå. Våra team är geografiskt uppdelade ...
2022-11-28 2022-12-19
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Hej specialist i allmänmedicin!
Hos oss erbjuds du: - En arbetsplats som har bestämt sig för att bli oberoende av hyrpersonal. - God grundlön; Region Kronoberg har en konkurrenskraftig grundlön. - Extralön: 10 000 kronor per månad, som betalas ut i sexmånadersperioder. - Du får 200 procent av din lön om du arbetar på din jourkomptid. - Löneväxling. I Region Kronoberg erbjuds möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen är förmånlig eftersom den ger ett premietillägg. Det blir ingen inkomstskatt på det belopp som löneväxlas, utan du skattar först då pensionen utbet...
2022-11-22 2023-01-15
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Medicinsk sekreterare till rehabiliteringskliniken i Växjö
Hos oss pågår en omställning och uppdraget som medicinsk sekreterare har utvecklats till en mångfacetterad roll! Vårdadministration kring våra patienter är en del av arbetet, men du kommer även fungera som ett viktigt administrativt stöd till våra chefer och medarbetare. Andra förekommande arbetsuppgifter är delta i teamkonferenser, ta fram statistik, göra beställningar, receptionsarbete samt telefon- och posthantering. Som medicinsk sekreterare är du också en nyckelperson när det gäller tex. patientschema, remisser, inskrivning och rapporterin...
2022-11-17 2022-12-11
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Distriktssköterska till BVC och vårdcentralen Sländan
Då detta är en delad tjänst kommer du att arbeta ca 60% på BVC, både på familjecentralen och filial Lidhult och ca 40% på vårdcentralen Sländan. På familjecentralen arbetar du med barn 0-6 år och deras föräldrar ifråga om utveckling och tillväxt, vaccinationer, samtal och rådgivning samt föräldrautbildning i grupp. Det är ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik och där samverkan med övriga professioner är viktig. Vi genomför tex en gemensam föräldrautbildning där vi tillsammans bidrar utifrån våra olika kompetensområden. ...
2022-11-17 2022-12-11
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Fysioterapeut till Vårdcentralen Lessebo!
Hos oss möter du patienter med en stor mångfald, från olika kulturer, olika åldrar och livssituationer. Du kommer arbeta med en stor variation av diagnoser och som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2022-11-16 2022-12-11
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Sjuksköterska/Distriktssköterska till vårdcentralen Markaryd
Som distriktssköterska/sjuksköterska erbjuder vi dig ett omväxlande arbete med patienter i alla åldrar och livssituationer, vilket bidrar till en stor variation av diagnoser. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av egen mottagning med exempelvis såromläggningar, injektioner och bedömningar. En del av arbetet inom primärvården är telefonrådgivning och bedömning via telefon/video. Detta i kombination, gör att arbetet blir varierat och utmanande! Vi kommer att fortsätta att utveckla digitaliseringen av vården mer och mer. Är du dessutom sä...
2022-11-16 2022-12-14
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Distriktssköterska till vårdcentralen Braås
Vi erbjuder dig ett varierat och spännande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du kommer att få arbeta både med förebyggande insatser och med akuta symtom. Arbetsuppgifterna består av telefonrådgivning, tidsbokning och mottagningsarbete. Vi har bl.a. specialmottagningar inom diabetes, astma/KOL, blodtryck, inkontinens samt barnhälsovård. Vi har mycket samarbete med vårdcentralen i Rottne och viss tjänstgöring kan förekomma där. Tjänstgöring på jourläkarcentralen i Växjö kan bli aktuellt.
2022-11-16 2022-12-11
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Consultant/specialist physicians for the rehabilitation clinic in Växjö!
As a specialist or consultant in the pain clinic, you will work with specialised rehabilitation of patients with long-term pain conditions. The work involves assessment and treatment on an individual or group basis, as well as group teaching. In the clinic for patients with long-term benign pain there are also patients in need off specialist assessment. We offer you the unique opportunity, together with the other professionals in the team, to shape and develop this area of the business. This includes carrying out multimodal assessments, treat...
2022-11-11 2023-03-31
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Hello specialists in general medicine!
We are looking for individuals with a great interest in primary care and the development towards person-centered care. You will encounter patients of all ages and with a wide variety of health issues as well as different demographics. The tasks are varied and include both child health care centers, special accommodations, home health care and on-call medical center/emergency.
2022-11-11 2023-03-31
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vill du jobba som distriktssköterska på vår digifysiska vårdcentral?
Vi erbjuder dig ett nytt och varierat arbetssätt där du kommer att träffa patienterna via video, chatt, telefon och fysiska besök. Du kommer att möta patienterna genom digitala ingångar och digitala konsultationer i hög grad och som första alternativ. Digitalt först, fysiskt när det behövs! TeleQ kommer att finnas kvar men i mindre omfattning. Det innebär att de flesta patienter du träffar redan blivit blivit triagerade rätt, och till din vårdnivå. På vår digifysiska vårdcentral möter vi patienter i alla åldrar och livssituationer. En del pa...
2022-11-10 2022-12-01
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Primärvården i Ljungby söker efter fysioterapeut!
Som fysioterapeut i primärvården är du ofta den första som patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen träffar. Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering av personer i alla åldrar med varierande besvär, både individuellt och i grupp. Du har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen och ingår i ett nätverk av fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården i Kronoberg. Om du funderar på att flytta hit erbjuder vi dig inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig ...
2022-11-04 2022-11-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Satsa på att bli ST-läkare i allmänmedicin i Region Kronoberg!
Satsa på att bli ST-läkare i allmänmedicin i Region Kronoberg - Vi satsar på dig! Vi blickar mot framtiden och ökar antalet ST-platser i allmänmedicin. Aldrig tidigare har Region Kronoberg gjort en så offensiv satsning på ST-läkare i allmänmedicin. Vi erbjuder dig goda möjligheter till utveckling och har en konkurrenskraftig lön. Att göra ST i allmänmedicin i Region Kronoberg innebär att du tillsammans med dina ST-kollegor ingår i en mycket välutvecklad utbildningsorganisation med ett genomarbetat introduktionsprogram och genomtänkt struktu...
2022-10-18 2023-04-17
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Överläkare/specialistläkare till habiliteringen i Region Kronoberg
Som specialistläkare eller överläkare på medicinska habiliteringsenheten får du ett utvecklande arbete och en mycket god möjlighet att följa dina patienter under lång tid. Du arbetar med alla enhetens arbetsuppgifter som är kopplade till din profession. Det innebär bland annat att arbeta med insättning, behandling och uppföljning av patienter med ADHD som medicinerar med centralstimulantia, skriva intyg och arbeta konsultativt gentemot vårdgrannar och mot övriga enheter inom habiliteringen som behandlar vuxna patienter. Samtidigt psykiatrisk s...
2022-10-14 2022-11-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Läkarassistenter till primärvården, sommaren 2023
Vi erbjuder dig ett brett sommarvikariat där du kommer att möta patienter i alla åldrar och livssituationer. Alla arbetsuppgifter sker under handledning. Ambitionen är att du ska få inblick i vårdcentralens alla delar. Exempel på arbetsuppgifter: • delta vid undersökningar • utföra praktiska och diagnostiska arbetsuppgifter • auskultera med annan personal
2022-10-05 2022-12-31
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vårdcentralen Teleborg söker specialistläkare inom geriatrik/allmänmedicin
Som specialist i geriatrik får du stora möjligheter att påverka och vara delaktig i vården kring våra äldre patienter. Fokus kommer att vara på vårdplaner och att ta ett helhetsgrepp om patienternas vård. Du kommer främst att arbeta med personer inskrivna i hemsjukvård och särskilt boende. I arbetet ingår även att göra ronder på äldreboende och hembesök. Du kommer att ha ett tätt samarbete med Växjö kommun. Tillsammans kan vi skräddarsy vilka patienter du utöver detta tar på vårdcentralens mottagning. Du som läkare har en viktig roll i vår...
2022-10-05 2022-11-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Underläkare till primärvården i Region Kronoberg
Som underläkare på en vårdcentral kommer du ha ett omväxlande arbete, där du har möjlighet att möta många patienter samt få chansen att utvecklas tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor. På våra mottagningar hanterar vi lättakuta besvär, utredningar, planerade kontroller av kroniska sjukdomar och mycket annat. Du arbetar självständigt och omväxlande med mottagningsarbete. Handledning tillgodoses av erfarna specialister, som ger dig stöd och kunskapsutbyte. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
2022-09-01 2023-02-28