Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Intresserad av specialistmottagning inom astma/kol? Välkommen till oss på vårdcentralen Skärvet
Att jobba som distriktssköterska på vårdcentral är att följa patienter genom hela livet. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer, en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Som du förstår är arbetet på vårdcentral omväxlande, och om du frågar mig både roligt och utvecklande. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära distriktssköterskemottagning, konsultation med patienter via telefon, tidsbokning och ...
2021-09-24 2021-10-15
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker dig som vill jobba som arbetsterapeut i Växjö!
Som arbetsterapeut hos oss får du möjlighet att arbeta med bedömning och behandling utifrån ett aktivitetsfokus. Det kan tex innebära kartläggande samtal, aktivitetsbedömningar, förskrivning av kognitiva hjälpmedel för att upprätthålla individens aktivitetsförmåga och självständighet. Behandling kan genomföras individuellt, eller i grupp med syfte att skapa balans och struktur i patientens vardag. Du är en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess. Som arbetsterapeut i primärvård träffar du ...
2021-09-22 2021-10-13
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Hej, vill du bli vår nya kollega på BVC Teleborg?
Barnhälsovårdens uppdrag är att främja barns hälsa och utveckling och ge föräldrar möjlighet att öka sina kunskaper om barnets behov. På BVC kommer du, genom regelbundna besök, att möta barn mellan 0-6 år och deras föräldrar. Fokus ligger på barnets utveckling, tillväxt, rådgivning, stödjande samtal samt vaccinationer. Utöver besöken på BVC träffar vi även familjerna via hembesök och föräldragrupper. I vårt arbete på BVC har vi även tillgång till: • Regelbundna teambesök med läkare från vårdcentralen • Erbjudande om handledning av barnpsykolo...
2021-09-17 2021-10-15
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi har en ledig tjänst som medicinsk sekreterare på vårdcentralen Alvesta!
Som medicinsk sekreterare kommer du, tillsammans med det multiprofessionella teamet, samarbeta för patientens bästa. Du kommer att möta patienter i alla åldrar och livssituationer. Vi tar emot barn och vuxna som behöver råd eller vård. En del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Vi har ett fint samarbete med vårdcentralen Moheda. Vi hjälper varandra, det ger trygghet och underlättar vardagen. Ditt fokus kommer vara vårdadm...
2021-09-17 2021-10-08
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen
Som synpedagog hos oss kommer du att arbeta med rehabilitering av barn, ungdomar vuxna och äldre med synnedsättning/blindhet. Du kommer att ingå i ett team och dina arbetsuppgifter blir att kartlägga och utreda samt förskriva hjälpmedel. Uppdraget innebär även att ge råd och stöd, informera och utbilda. Samarbete/samverkan sker med förskolor, skolor, socialtjänsten, kommunen, arbetsförmedlingen med flera. Arbetet innebär också förbättrings- och utvecklingsarbeten inom verksamheten. Vad erbjuder vi dig mer? I vår organisation är din utveckli...
2021-09-16 2021-09-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Verksamhetschef för vårdcentralerna Tingsryd och Ryd
I rollen som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret att leda verksamheten samt det yttersta ansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du har ett direkt chefskap över två avdelningschefer, vilka du har en tät dialog och nära samarbete med. Tillsammans utvecklar ni verksamheten utifrån verksamhetsplanen och Region Kronobergs mål och vision. I ditt uppdrag ingår utveckling, planering, förbättring och uppföljning av verksamhetens processer. Det är av stor vikt att du kontinuerligt för en dialog och skapar tydlighet kring beslut, r...
2021-09-16 2021-10-07
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Överläkare/specialistläkare till rehabiliteringskliniken i Växjö!
Våra vanligaste diagnoser är stroke, traumatisk hjärnskada eller hjärnskada orsakad av infektion, långvarig icke-malign smärta, benamputation, multitrauma samt neurologiska sjukdomar och skador såsom MS, ryggmärgsskada, post-polio och Parkinson. Hos oss finns därför möjligheten att fördjupa dig inom någon av våra diagnosgrupper samtidigt som du jobbar med specialiserade rehabilitering i ett bredare perspektiv. Det tror vi gör arbetet spännande och skapar en bredd i arbetsuppgifterna, både inom sluten- och öppenvård. Hos oss arbetar du måndag ...
2021-09-10 2021-10-31
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker fysioterapeut till Lenhovda Vårdcentral!
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2021-09-09 2021-09-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker fysioterapeut till vårdcentralen Alvesta!
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2021-09-09 2021-09-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vill du bli en i ledarteamet för habilitering och hjälpmedel?
Som avdelningschef strävar du efter ett kommunikativt ledarskap som präglas av dialog, tydlighet och närvaro. Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan. Nedan berättar vår verksamhetschef Eva Gustafsson om uppdraget: Hej! Då en av våra avdelningschefer går vidare ti...
2021-09-09 2021-09-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Nu söker vi en arbetsterapeut till habiliteringen barn och ungdom i Växjö
På habiliteringen barn och ungdom är vår största styrka vårt täta teamsamarbete. Du får möjligheten att prata och utbyta erfarenheter, både inom din egna profession och med andra i teamet. Som arbetsterapeut hos oss träffar du barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vårt sätt att arbeta är unikt på många sätt! Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen, inte bara en del. Vi möter barn och ungdomar på vår arbetsplats och ger insatser men vi arbetar även i hemmet och i skolan. Det ger oss en unik insyn i barnet/ungdomens utmaningar...
2021-09-08 2021-09-29
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker en medicinsk sekreterare till habiliteringen i Växjö
Vill du jobba med många olika uppgifter och lära dig mycket? Hos oss får du både arbeta självständigt och vara en del av en administrativ enhet. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med vårdadministration kring våra besök men även fungera som ett viktigt administrativt stöd till våra chefer och medarbetare. Arbetsuppgifterna är breda och omväxlande! Du kommer bland annat att arbeta med journalskrivning, fakturahantering, beställningar, mottagning i reception, telefon och posthantering. Du kommer även att vara med och utveckl...
2021-09-08 2021-09-29