Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Distriktssköterska till vårdcentralen i Lenhovda
Att jobba som distriktssköterska på vårdcentral är att följa patienter genom hela livet. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer - en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Som du förstår är arbetet på vårdcentral omväxlande, både roligt och utvecklande. Som distriktssköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral som ligger i Växjö. Alla regionens vårdcentraler hjälper ...
2023-09-22 2023-10-15
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab 1177 - Vårdguiden på telefon behöver dig!
Nu behöver vi ny kollega som vill jobba med oss på 1177 - Vårdguiden på telefon - i Växjö alternativt i Ljungby. Vår arbetsuppgift är att ge medicinsk rådgivning per telefon utifrån ett nationellt beslutsstöd med ett gemensamt telefonnummer för hela landet. Vi arbetar såväl dag-, kvälls- och helgpass. Eftersom vi är en liten arbetsplats är kommunikationsvägarna korta, vi har ett öppet arbetsklimat med en god arbetsmiljö. Självklart får du en gedigen introduktion och en personlig mentor som handleder dig! Det finns möjlighet att kombinera di...
2023-09-21 2023-10-12
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Vill du jobba som distriktssköterska/vårdkoordinator på vår digifysiska vårdcentral?
Vi erbjuder dig ett nytt och varierat arbetssätt där du kommer att träffa patienterna via video, chatt, telefon och fysiska besök. Som vårdkoordinator har du en central roll i samverkan med andra aktörer såsom hemsjukvård, ambulans och specialistvård m.fl. Vårdkoordinatorns uppgift är att tydligare samordna vården kring patienter som har många vårdkontakter. Ett viktigt arbete för vårdkoordinatorn är också att erbjuda patienterna en fast vårdkontakt. Du kommer att möta patienterna genom digitala ingångar och digitala konsultationer i hög grad ...
2023-09-21 2023-10-12
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Rehabiliteringsassistenter till logopedin och arbetsterapin, Rehabiliteringskliniken
Arbetsterapi Som rehabiliteringsassistent inom arbetsterapin har du ett viktigt uppdrag att motivera och locka fram patienters lust till träning och aktivitet. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för planering och att leda olika grupper som exempelvis spelgrupp, trädgårdsgrupp eller köksgrupp. Du kommer även utföra patientträning delegerad av arbetsterapeut och utifrån patientens individuella mål inom personlig vård, boende och fritid. Vi har en rehabiliteringsträdgård där patienterna kan vistas och träna, samt lokaler för patienterna att snickra,...
2023-09-21 2023-10-08
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Logoped till rehabiliteringskliniken
I arbetet kommer du få träffa vuxna personer med hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Som logoped hos oss arbetar du med att diagnostisera och behandla språk-, röst och talstörningar, förskriva hjälpmedel, utreda och behandla ät- och sväljsvårigheter samt ge information och handledning till anhöriga och personal. I arbetsgruppen kommer vi ge dig en god introduktion och stöd i ditt arbete. Hos oss träffar du patienter på alla vårdnivåer i både slutenvård, dagrehab och mottagning. Vi står inför många spännande förändringar på vår klinik, med o...
2023-09-21 2023-10-08
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Vi söker en socionom för samordning av vård, Växjö
Alla patienter som vill har rätt att få en fast vårdkontakt inom Specialistpsykiatrin, detta för att bidra till att säkerställa trygghet, säkerhet och kontinuitet för patienten. Vi har den senaste tiden sett att behovet av samordning ökat då majoriteten av våra patienter har kontakt med flera vårdaktörer. Vi vill därför anställa en specialist på vårdsamordning som enbart kommer arbeta med detta. Det skulle i sin tur ge ökad tillgänglighet för patienten, en ökad patientsäkerhet, samt snabbare handläggning. I ditt uppdrag kommer bland annat följ...
2023-09-19 2023-10-08
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Vi söker en verksamhetsutvecklare för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel!
Du kommer att ingå i vår nya engagerade ledningsgrupp, som består av verksamhetschef, kvalitetschef, sju avdelningschefer, kvalitetsutvecklare, två medicinskt ledningsansvariga läkare och två kliniksekreterare. Tillsammans bildar kvalitetschef, kvalitetsutvecklare, verksamhetsutvecklare och kliniksekreterare en stödfunktion för process och kvalité inom rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vi vill att du ska vara med och utveckla och förbättra våra processer genom medvetet kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetet som verksamhetsutveckl...
2023-09-18 2023-10-09
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Medicinsk sekreterare till dokumentationsenheten, Specialistpsykiatrin i Växjö
Vi söker en medicinsk sekreterare som är engagerad och intresserad ett omväxlande arbete i en bra arbetsmiljö. I tjänsten ingår du i ett team som jobbar med administration inom slutenvården på Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna i Växjö. Det ingår helgtjänstgöring. Exempel på arbetsuppgifter är journaldokumentation, remisshantering och handledning av studerande. Samarbete är en viktig del i det vardagliga arbetet hos oss. Vi arbetar med många olika yrkeskategorier som exempelvis läkare, psykologer och sjuksköterskor. Det sker kontinuerl...
2023-09-18 2023-10-08
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Familjeterapeut till ÄT-teamet, Specialistpsykiatrin
På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team där du tillsammans med övriga professioner möter barn- och ungdomar i behov av specialiserad barnpsykiatrisk vård. Du kommer att arbeta med våra patienter som har ätstörningsproblematik där din roll är att utreda och behandla. Arbetet innebär även nära samverkan med till exempel skola och socialtjänst. Även så ställer arbetet krav på att kunna skapa goda relationer med barnets/ungdomens föräldrar. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i samverkan med dina kollegor. Vi arbetar med integre...
2023-09-15 2023-10-08
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Vill du jobba som medicinsk sekreterare på vår digifysiska vårdcentral?
Ditt fokus kommer vara vårdadministration kring våra besökt, till exempel journalskrivning och remisshantering, men även andra administrativa uppgifter såsom Link och SIP. Du kommer också stötta läkarna i användandet av taligenkänning. Andra arbetsuppgifter är publicering på webb och dokumenthantering. Du kommer att jobba nära våra olika yrkesgrupper och vara en viktig kugge för att stötta kollegor och chef administrativt. Våra arbetstider är dagtid, måndag till fredag. Vad erbjuder vi dig mer? I vår organisation är din utveckling viktig, ...
2023-09-14 2023-10-05
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Specialistläkare till habiliteringen i Region Kronoberg
I det kliniska arbetet hos oss möter du barn, ungdomar och deras föräldrar. Arbetet innebär medicinska bedömningar, undersökningar och uppföljning av barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Du kommer att ha ett tätt samarbete med våra sjuksköterskor. Du bidrar med medicinsk kompetens till våra team och andra professioner samt samverkar med vårdgrannar kring processer och patienter. Med utgångspunkt i din bakgrund anpassas arbetsuppgifterna så att din kompetens kommer bäst till sin rätt. Vi vill gärna att du är med och formar morgondagens...
2023-09-06 2023-09-27
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Fysioterapeut till pooltjänst i västra Kronoberg
Som fysioterapeut i primärvården är du ofta den första som patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen träffar. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering både individuellt och i grupp. Du har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen och ingår i ett nätverk av fysioterapeuter/sjukgymnaster i primärvården i Kronoberg.
2023-09-05 2023-09-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Sjuksköterska till psykosavdelningen
Som sjuksköterska på psykosavdelningen erbjuder vi dig ett spännande och varierande arbete, i nya fräscha lokaler, anpassade för modern psykiatri. Vi tar väl hand om varandra och har kul tillsammans. Avdelningen är organiserad i två vårdlag. Personal i heldygnsvård och öppenvård har ett nära samarbete för att behålla kontinuiteten för patienten under och efter vårdtiden. Sjuksköterska och skötare i vårdlaget planerar och organiserar omvårdnaden tillsammans med patient, håller kontakt med närstående och eventuella andra vårdgivare. Vi utgår frå...
2023-09-04 2023-09-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Sjuksköterska/Distriktssköterska till vårdcentralen Markaryd
Som distriktssköterska/sjuksköterska erbjuder vi dig ett omväxlande arbete med patienter i alla åldrar och livssituationer, vilket bidrar till en stor variation av diagnoser. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av egen mottagning med exempelvis såromläggningar, injektioner och bedömningar. En del av arbetet inom primärvården är telefonrådgivning och bedömning via telefon/video. Detta i kombination, gör att arbetet blir varierat och utmanande! Vi kommer att fortsätta att utveckla digitaliseringen av vården mer och mer. Vidare finns det ...
2023-09-04 2023-09-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Sjuksköterska till psykosmottagningen, Växjö
Som sjuksköterska hos oss på mottagningen får du ett spännande och varierat arbete. Vi arbetar i team och vårt arbete sker antingen på mottagningen eller i patientens hem. I din roll som sjuksköterska kommer du ansvara för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt och samordna de insatser som patienten har behov av. En stor del av ditt arbete innebär samtal med patienter och närstående. Vi arbetar mycket med att motivera våra patienter till en hälsosam livsstil. Vi bedriver kursverksamhet för våra patienter utifrån vårdförloppens rekommendation...
2023-09-01 2023-09-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Vi söker en arbetsterapeut till hörselhabiliteringen
Som medarbetare på hörselhabiliteringen bidrar du till att ge och utveckla en fungerande kommunikation för barn, ungdomar, vuxna och äldre med hörselnedsättning/dövhet. Du utreder och kartlägger den enskildes behov av hjälp och stöd. Du ger habiliterande/rehabiliterande insatser både individuellt och i grupp. Andra uppgifter är att samverka med andra instanser och myndigheter. Administrativt arbete och teamsamverkan med regelbundna möten ingår också i arbetet. Som ny medarbetare hos oss kommer du att ha en mentor och goda möjligheter finns för ...
2023-09-01 2023-09-28
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Distriktssköterska/sjuksköterska! Välkommen till Lessebo vårdcentral!
Vi erbjuder dig ett varierat och spännande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du kommer att få arbeta både med förebyggande insatser och med akuta symtom. Arbetsuppgifterna kan tex vara telefonrådgivning, tidsbokning, mottagningsarbete och triagering i ett bedömningsteam. Vi har även specialmottagningar inom diabetes, astma/KOL, demens, inkontinens, äldre mottagning hälsosamtal samt barnhälsovård. Vi kommer att ta hänsyn till din tidigare erfarenhet och du kommer att få en anpassad introduktion. Tjänstgöring på jourläkarcentrale...
2023-08-31 2023-09-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Medicinsk sekreterare! Välkommen till Lessebo vårdcentral!
Vill du jobba med många olika uppgifter och lära dig mycket? Som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del av vårdcentralen. Hos oss får du både arbeta självständigt och vara en del av vårt team. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du arbeta med vårdadministration kring våra besök, men även fungera som ett viktigt administrativt stöd till övriga medarbetare. Hos oss är arbetsuppgifterna både breda och omväxlande. Du kommer bland annat jobba med journalskrivning, telefonservice, tidsbokningar, väntelistor och visst receptions- och...
2023-08-31 2023-09-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Psykiatrin växer med utökat NP-uppdrag! Vill du som ST-läkare växa med oss?
Som ST-läkare kommer du att din placering inom barn-, unga- och vuxna. I tjänsten kommer du att arbeta inom såväl öppenvård och heldygnsvård. Du kommer att ha en erfaren psykiatriker som handledare.
2023-08-24 2023-09-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Psykiatrin växer med utökat NP-uppdrag! Vill du som specialist- eller överläkare växa med oss?
Som läkare kommer du att din placering inom barn-, unga- och vuxna. I tjänsten kommer du att arbeta inom såväl öppenvård och heldygnsvård. Du kommer att ha en erfaren psykiatriker som handledare.
2023-08-24 2023-09-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Satsa på att bli ST-läkare i allmänmedicin i Region Kronoberg!
Satsa på att bli ST-läkare i allmänmedicin i Region Kronoberg - Vi satsar på dig! Vi blickar mot framtiden och ökar antalet ST-platser i allmänmedicin. Aldrig tidigare har Region Kronoberg gjort en så offensiv satsning på ST-läkare i allmänmedicin. Vi erbjuder dig goda möjligheter till utveckling och har en konkurrenskraftig lön. Att göra ST i allmänmedicin i Region Kronoberg innebär att du tillsammans med dina ST-kollegor ingår i en mycket välutvecklad utbildningsorganisation med ett genomarbetat introduktionsprogram och genomtänkt struktu...
2023-05-15 2023-11-09