Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Undersköterska till Beroendeenheten
Som undersköterska/skötare på läkemedelsmottagningen kommer du vara behjälplig med medicindelning, utföra drogscreeningar och hålla korta avstämmande samtal med patienterna. Då stor del av verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer såväl internt i organisationen som externt mot exempelvis socialtjänst och primärvård är detta en viktig del av arbetet. Till din hjälp i arbetet finns ett team av kompetenta och engagerade kollegor med olika professioner där ni gemensamt vid behandlingskonferens och inom teamet kan samverka. Det bästa med ...
2023-09-24 2023-10-29
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till Beroendeenheten
Som sjuksköterska i teamverksamheten kommer du vara kontaktperson till ett antal patienter där du ansvarar för helheten kring patienten. Du följer upp kring läkemedel, genomför motiverande samtal, är drivande i samverkan med parter kring patienten och sammankallar vid behov till SIP (samordnad individuell plan). Tillsammans med patienten upprättar du en vårdplan som arbetet utgår ifrån. Till din hjälp i arbetet finns ett team av kompetenta och engagerade kollegor med olika professioner där ni gemensamt vid behandlingskonferens och inom teamet k...
2023-09-23 2023-10-29
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Nu söker utredningsteamet en socionom/kurator!
Som socionom/kurator inom psykiatri lyfter du fram det psykosociala perspektivet och bidrar med kunskap kring olika typer av insatser. Arbetet kännetecknas av en kombination av olika former av social rådgivning, sociala åtgärder, samordning, samarbetar med vårdgrannar och myndigheter samt olika former av stödsamtal med patienter. Inom utredningsteamet kommer du lotsa patienter som utretts för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis autism och ADHD så att de får en god vård. Du håller i SIP-möten och ger individuell återkoppling ...
2023-09-22 2023-10-27
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till SPOT - Specialistpsykiatriska Omvårdnadsteamet
I SPOT jobbar du med patienter inom specialistpsykiatrin oavsett diagnos. Du, teamet och patienten kommer att jobba tillsammans med kartläggning av patientens tillvaro så som, socialt liv, sysselsättning, intressen. Genom detta hjälps ni åt att identifiera vad som saknas för att få en mer komplett tillvaro och för patienten en förändring och förhoppningsvis en tillvaro av högre kvalité. Du tillsammans med SPOT-teamet kommer att fungera som ett omvårdande stöd till patienten för att hen ska, över en kortare tid uppnå sina mål. Tillsammans identi...
2023-09-22 2023-11-05
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Behandlingspedagog till SPOT - Specialistpsykiatriska omvårdnadsteamet
SPOT-teamet är en del i psykiatrins satsning för att minska vårdtiderna i heldygnsvården och erbjuda patienterna mer delaktighet, en säkrare, tryggare och bättre öppenvård. I rollen som behandlingspedagog möter du patienter som är i behov av akut- och intensivt stöd. Du, teamet och patienten kommer att jobba tillsammans med kartläggning av patientens tillvaro så som, socialt liv, sysselsättning, intressen. Genom detta hjälps ni åt att identifiera vad som saknas för att få en mer komplett tillvaro och för patienten en förändring och förhoppni...
2023-09-15 2023-10-20
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Undersköterska/skötare till Psykiatrisk akutavdelning 1B!
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2023-09-02 2023-10-06
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till Psykiatrisk akutavdelning 1b
Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatser för patienten i dennes vårdsituation. Du kan även i arbetet vara involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga vård med patienten i fokus.
2023-09-01 2023-10-23
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till psykiatrisk vårdavdelning 4B
Hos oss jobbar du tillsammans med sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2023-08-31 2023-10-06
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska natt till Psykiatrisk akutavdelning 1b
Som sjuksköterska på vår avdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatser för patienten i dennes vårdsituation. Du kan även i arbetet vara involverad med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patienter, närstående och vårdgrannar. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för bästa möjliga vård med patienten i fokus.
2023-08-30 2023-10-18
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till PSFN Område Psykiatri
Som sjuksköterska på PSFN arbetar du som patientansvarig sjuksköterska och har därmed möjligheten att följa dina patienter. I verksamheten finns ett gott samarbete med läkare och övriga professioner inom området. Här kommer du att arbeta både med patienten men även med patientens nätverk, med personal på boende eller andra aktörer kring patienten. Du har en viktig samordnande roll och en del i arbetet är också att skapa en patientcentrerad vård där patienten får vara med och klargöra sina önskemål kring insatser. Du skapar därför en tydlig vård...
2023-08-30 2023-10-12
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Vuxenpsykiatriska kliniken välkomnar Psykologer till Öppenvård 2
Inom öppenvård 2 arbetar psykologer varierat med bedömningar, behandlingar individuellt och i grupp, samt genom konsultativt arbete inom teamen. I gruppen finns ett konstruktivt och öppet samarbetsklimat och god stämning. Via psykologer med ledningsuppdrag finns ett nära samarbete med chefer och ledningsgrupp som ger delaktighet och smidighet i uppföljning och utveckling av vården. Kliniken har ett samarbete med MIUNs psykologprogram som innebär medverkan av psykologkandidater och även -assistenter i patientarbetet. Vi söker Dig som är leg. ps...
2023-08-30 2023-09-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Sjuksköterska till avdelning 4a Område Psykiatri
Som sjuksköterska på vår heldygnsavdelning leder och fördelar du omvårdnadsarbetet samt koordinerar och prioriterar insatserna för patienterna. Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar både självständigt och i team med övriga medarbetare. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator tillsammans för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Du är också involverad i samverkan med andra vårdgivare med utgångspunkt i patientens individuella behov. Vi arbetar för goda relationer till varandra, patient...
2023-08-29 2023-10-12
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Nattsjuksköterska till Psykiatrisk vårdavdelning 4B
Hos oss jobbar du tillsammans med sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2023-08-29 2023-10-12
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område psykiatri välkomnar undersköterska/skötare till avdelning 4a!
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
2023-06-19 2023-10-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar Arbetsterapeuter till Öppenvård 1
Som arbetsterapeut utför du utredningar av aktivitetsförmåga och genomför åtgärder baserade på patientens resurser och begränsningar liksom stöd och anpassning av fysisk, psykisk och social miljö för att underlätta aktivitetsutförande och uppnå en hållbar aktivitetsbalans. Samverkan med andra vårdgivare eller aktörer, inom eller utanför regionen, är viktigt för att få till en fungerande vardag för patienten. Vi ser gärna att du är bra på att anpassa dig efter omständigheter och person. Arbetet kräver hög grad av självständighet, uthållighet oc...
2023-01-20 2023-10-20