Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Sjuksköterska till Kirurgavdelning 2, Östersunds sjukhus
Du ska självständigt kunna arbeta med att tillgodose patientens individuella behov av såväl specifik som basal omvårdnad, detta i dialog med patient/närstående och ge stöd för optimal delaktighet och eftersträva en personcentrerad vård. Dina sjuksköterskeuppgifter innefattar patientnära omvårdnadsarbete som att identifiera omvårdnadsbehov, ordinera och prioritera preventiva åtgärder, följa och utvärdera vätskebalans och nutritionsstatus. Du ansvarar för läkemedelshantering som injektioner, infusioner och smärtpumpar. En stor del av patienterna ...
2023-08-23 2023-09-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Kirurgi Undersköterska till Kirurgavdelning 2 Östersunds sjukhus
Du ska självständigt kunna arbeta med att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov. I dialog med patient/närstående ge stöd för optimal delaktighet och eftersträva en personcentrerad vård. Hos oss arbetar du tillsammans med en sjuksköterska och ansvarar för den kirurgiska omvårdnaden. Dina undersköterskeuppgifter innefattar patientnära omvårdnadsarbete som att identifiera omvårdnadsbehov, prioritera och utföra preventiva åtgärder. Du arbetar i nära samarbete med sjuksköterskan. Vi erbjuder dig en individuellt anpassad introduktion. Är...
2023-08-23 2023-09-30