Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Medicinsk sekreterare till reumatologimottagningen
Arbetet som medicinsk sekreterare hos oss innebär att du bl.a. kommer att arbeta med journalskrivning, remisshantering, väntelistor, tidsbokning, schemaläggning och posthantering. I vårt arbete ingår även att bemanna receptionen på Remonthagen.
2021-01-14 2021-02-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Specialistläkare till smärtenheten i Östersund
Smärtenheten består av tre team: smärtmottagning, smärtrehabilitering och FMU-team. Teamen består av läkare, smärtsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator och medicinsk sekreterare. Gemensamt arbetssätt för hela enheten är samverkan mellan professioner och interdisciplinära modeller för bedömning och behandling. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på patienten. En väl fungerande och liten enhet med nära till beslut och högt i tak. Som läkare har du en roll i samtliga team. Både smärtmottagning och smärtrehabilitering arbet...
2021-01-12 2021-02-07
Region Jämtland Härjedalen, Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Arbetsterapeut till Östersunds rehabcentrum
I rollen som arbetsterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv, med målet att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. Ditt dagliga arbete innehåller bedömning av aktivitetsförmåga, behovsbedömning, observation av kognitiva funktioner i aktivitet och träning samt uppföljning av funktion, aktivitet och delaktighet. Samverkan med aktörer utanför Region Jämtland Härjedalen är också en viktig del av verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring/utveckling av vår verksamhet.
2020-12-28 2021-01-18