Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Socionom till Akutteamet BUP
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva akut barnpsykiatrisk verksamhet i öppenvård och i slutenvård där BUP samarbetar med avd 1B (vuxenpsykiatri) och avd 108 (barnmedicin). Behandling/insatser sker på individ-, familj-, grupp- och samhällsnivå genom samtalsbehandling, till exempel motivations-, stöd-, sorg-och krissamtal eller psykoterapi utifrån kompetensnivå. Du samordnar, koordinerar/prioriterar insatser med samhällets olika aktörer och samverkar med vårdgrannar i vårdplanering, exempelvis genom samordnad individuell plan (SIP) ...
2023-09-11 2023-10-01
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Sjuksköterska till Akutteamet BUP
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva akut barnpsykiatrisk verksamhet i öppenvård och i slutenvård där BUP samarbetar med avd 1B (vuxenpsykiatri) och avd 108 (barnmedicin). Behandling/insatser sker på individ-, familj-, grupp- och samhällsnivå genom samtalsbehandling, till exempel motivations-, stöd-, sorg-och krissamtal eller psykoterapi utifrån kompetensnivå. Du samordnar, koordinerar/prioriterar insatser med samhällets olika aktörer och samverkar med vårdgrannar i vårdplanering, exempelvis genom samordnad individuell plan (SIP) ...
2023-09-11 2023-10-01
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Leg. Dietist till BUP
Som dietist på BUP är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för nutritionsbedömning och individuell rådgivning till patienter med neuropsykiatriska diagnoser och matrelaterade svårigheter samt deras familjer. Du kommer även att ge konsultation i nutritionsfrågor till medarbetare inom BUP och ansvarar för att hålla internutbildningar för kollegor på enheten. Du ordinera och förskriver speciallivsmedel. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter finns inom BUP men denna tjänst involverar även ett nära samarbete med Barn- och ungdomshabiliteringen....
2023-08-31 2023-09-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Sjuksköterska/behandlare till Ätstörningsteamet vid BUP
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att tillsammans med övriga teamet ansvara för bedömning och behandling av barn och unga med ätstörningar samt deras familjer. I arbetsuppgifterna ingår även pedagogiska måltider och matstöd. En stor del av behandlingsarbetet sker tillsammans med familjen i samtal och måltidssituation. Kökstjänstgöring ingår i samband med måltidssituationerna. Vi arbetar med familjer intensivt i familjedagvård, lägenhetsbehandling och ibland i slutenvård. I arbetet ingår också att leda gruppverksamhet vilket kan leda till a...
2023-08-31 2023-09-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Läkare till Vuxenhabiliteringen välkomnas!
Sedvanliga läkaruppgifter med fokus på habilitering
2023-08-22 2023-10-01
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Leg psykolog sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jämtland/ Härjedalen
Som psykolog inom habiliteringen arbetar du både med individuella insatser som utredning och behandling, samt handledning och utbildning till nätverket omkring patienten. Utredningsarbetet är varierande och det finns goda möjligheter till att specialisera sig inom det neuropsykologiska fältet. Utredningarna inom habiliteringen innebär ofta kreativa anpassningar utifrån exempelvis annorlunda motoriska förutsättningar. Som psykolog jobbar du omväxlande självständigt och i tätt samarbete med teamet. Enheten och yrkesgruppen har hög kompetens och l...
2023-07-14 2023-10-01
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna ST-läkare till Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP)
Som ST-läkare får du möjlighet till bred utveckling inom barn- och ungdomspsykiatrins alla delar. Dina ST-block planeras av dig och din handledare tillsammans med ansvarig studierektor. Under utbildningstiden kommer du också arbeta med sedvanliga läkaruppgifter tillsammans med teamläkare och övriga yrkesgrupper främst psykologer, socionomer och sjuksköterskor i teamen.
2023-06-01 2023-10-31