Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till beroendemottagning
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i hela din profession med allt från samtal, omvårdnad, medicinska bedömningar, kartläggningar och ett teamarbete med läkare i beroendevård. Vi samarbetar med våra kollegor i övriga vuxenpsykiatrin. Vi jobbar utifrån kompetensmodeller för sjuksköterskor och säkerställer att du får de utbildningar som du behöver för att utvecklas i din roll. För oss är det också viktigt att våra medarbetare har en arbetsplats där man trivs och mår bra. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • medicins...
2024-05-14 2024-06-11
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Psykolog/PTP-psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Du kommer att arbeta i team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, rehabkoordinator, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Som psykolog/PTP-psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med • utredning • behandling • handledning. Hos oss får du • kvalificerad handledning som PTP • varierade arbetsuppgifter. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-05-10 2024-06-09
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Skötare/undersköterska till psykiatrisk heldygnsvård
Som skötare/undersköterska på vår avdelning kommer du ingå i team som arbetar med patientens vård. I samarbete med kollegor från olika yrkeskategorier bedömer du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Du kommer verka för säkerhet och god omvårdnad nära patienten med olika omvårdnadsuppgifter samt utforma individuella vårdplaner med patientens återhämtning i fokus, anhörigomhändertagande samt samverkan med vårdgrannar. Som skötare/undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • omvårdnadssamtal • basal omvårdn...
2024-05-07 2024-05-31
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till vuxenpsykiatrins heldygnsvård
Som sjuksköterska i vuxenpsykiatrins heldygnsvård utgör du en viktig roll i vårdteamet runt patienten utifrån ditt unika omvårdnadsperspektiv. Du samarbetar med andras yrkesprofessioner samt patienten och dess anhöriga. Du bedömer den enskilde patientens behov av psykiatrisk omvårdnad, utför och delegerar omvårdnadsåtgärder. Som sjuksköterska hos oss har du en arbetsledande roll, ansvarar för läkemedel och dokumentation. Att handleda studenter och nya medarbetare är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Som ny sjuksköterska hos oss erbjuds d...
2024-05-03 2024-05-26
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till psykiatrisk mottagning
Du kommer att arbeta i ett team bestående av läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Arbetet sker i samarbete med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt i samverkan med andra offentliga verksamheter. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • medicinuppföljning, läkemedelshantering och drogscreening • suicidprevention och strukturstödjande insatser • telefonrådgivning • hembesök • stödjande och motiverande samtal • samverk...
2024-05-01 2024-05-31
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Specialistläkare till psykosmottagningen
Som specialistläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer och arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Du bidrar aktivt till mottagningens utveckling. Vårt uppdrag är utredning, behandling och rehabilitering av patienter. Regelbunden fortbildning ser vi som nödvändigt både för att upprätthålla och utveckla egna kompetensen. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • bedömning • utredn...
2024-04-26 2024-05-19
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Specialistläkare på distans till psykiatrisk mottagning
Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas. Den psykiatriska mottagningen är en relativt stor mottagning med flera olika team vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser och intressen att specialisera sig inom. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer och arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Du bidrar aktivt till mottagningens utveckling oc...
2024-04-26 2024-05-19