Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Specialistläkare distans/digitaltjänst till Hälsinglands vuxenpsykiatri
Du kommer att arbeta digitalt men med minst 6 veckor fysiskt på plats under kalenderåret på mottagningen. Du kan arbeta mot flera mottagningar beroende på vilken patientgrupp du kommer att arbeta med. Jour- och beredskapstjänstgöring är aktuellt när du är fysiskt på plats samt kan förekomma dagtid via distans. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer och arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Som specialistläkare kommer du bland annat arbeta med • utredning • behandling • rehabilitering • sedvanliga arbetsuppgifter fö...
2023-09-22 2023-10-13
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Medicinsk sekreterare till psykiatrisk mottagning
Hos oss arbetar olika yrkeskategorier i team och du kommer att arbeta med ett allmänpsykiatriskt team bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, rehabkoordinator, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • vårddokumentation samt övriga administrativa uppgifter • posthantering • receptionsarbete • journalskrivning, även till andra öppenpsykiatriska mottagningar då vi arbetar regionsövergripande. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion. ...
2023-09-21 2023-10-15
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri ST-läkare till vuxenpsykiatrin
Din ST-tjänst har tyngdpunkt på klinisk tjänstgöring som du planerar tillsammans med studierektor och huvudhandledare utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning. Region Gävleborg tillhandahåller i egen regi de obligatoriska kurserna inom a- och b-delmålen i målbeskrivningen. Som ST-läkare hos oss oss kommer du bland annat att arbeta med • jourtjänstgöring • att handleda AT-läkare, vikarierande underläkare och läkarkandidater. I tjänsten ingår intern och extern utbildning inklusive grundläggande psykoterapiutbildning. Kliniken är välbemannad på s...
2023-09-12 2023-10-20
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till subspecialiserad mottagning
Behandlingsteamet är grunden där vården och insatserna gemensamt bedöms och diskuteras i relation till varje patient. Det individuella arbetet är till stor del självständigt utifrån att man bokar in och planerar sina egna besök. Det här är en arbetsplats med möjlighet till utvecklande möten med människor, möjlighet till att utvecklas inom psykiatrisk omvårdnad och samtal om intresset finns. Vi arbetar i multiprofessionella team där vi vet att det blir bättre vård ifall vi arbetar tillsammans. En fast läkare finns i teamet. Samverkan sker även m...
2023-09-11 2023-10-14
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till psykosmottagning
Då en av våra medarbetare planerar att gå i pension så behöver vi förstärka teamet med en ny sjuksköterska. Du kommer att få en lång och gedigen introduktion av erfarna kollegor. Som sjuksköterska hos oss kommer du att utgå från Sandviken men arbetet kan även innebära arbetstid i Gävle. Du arbetar i nära team med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, psykolog, kurator och läkare. Vi söker dig som gillar struktur och som vill arbeta i ett erfaret team med patientens bästa i fokus. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med sed...
2023-09-04 2023-09-24
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Legitimerad läkare med möjlighet till ST inom psykiatrisk öppenvård
Du kommer att arbeta i ett team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, rehab koordinator och medicinska sekreterare. Den psykiatriska mottagningen är en relativt stor mottagning, med flera olika team vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser och intressen att specialisera sig. Arbetet utgår från tvärprofessionella team, där olika kompetenser och erfarenhet berikar och kompletterar varandra. Som läkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • att utföra b...
2023-09-04 2023-10-01
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kurator till psykiatrisk mottagning
Som kurator hos oss kommer du att arbeta självständigt, brett och varierat med olika arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i ett team med andra yrkesprofessioner. I samarbete med kollegor och i samråd med patient och närstående bedömer du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Som kurator arbetar du bland annat med • social kartläggning/utredning • samverkan med andra myndigheter och vårdgrannar • samtalsbehandlande insatser så som motiverandesamtal och suicidpreventiva samtal • psykosocialt behandlingsarbete • stöttning och...
2023-06-26 2023-09-30
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Psykolog/PTP-psykolog till psykiatrisk mottagning
Som psykolog är arbetsuppgifterna varierande och du kommer att arbeta med • diagnostik • bedömning • utredning • psykologisk/psykoterapeutisk behandling • delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/
2023-06-20 2023-09-30
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska till psykosavdelning 25
Som sjuksköterska på avdelning 25 ingår du som en viktig del i ett av våra vårdteam, där du tillsammans med patienten, läkare, psykolog, kurator och skötare bidrar med ditt unika omvårdnadsperspektiv i vården av patienten. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • läkemedel • arbetsledning • dokumentation • samverkan. Hos oss får du • personligt anpassad introduktion • arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga • schemalagd inläsningstid. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/...
2023-06-20 2023-09-30