Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Internmedicin Undersköterska vikariat till medicinavdelning 7
Som undersköterska på medicinavdelningen kommer du bland annat arbeta med • patientnära omvårdnad • provtagning/assistera vid undersökningar • nära samarbete med sjuksköterskor och paramedicin. Hos oss får du • individuell introduktion • gå interna/externa utbildningar • möjlighet att påverka ditt arbetsschema då vi tillämpar individuellt schema • möjlighet till eget ansvarsområde. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-05-06 2024-05-20
Region Gävleborg, VO Internmedicin Undersköterska till medicinavdelning 7
Som undersköterska på medicinavdelningen kommer du bland annat arbeta med • patientnära omvårdnad • provtagning/assistera vid undersökningar • nära samarbete med sjuksköterskor och paramedicin. Hos oss får du • individuell introduktion • gå interna/externa utbildningar • möjlighet att påverka ditt arbetsschema då vi tillämpar individuellt schema • möjlighet till eget ansvarsområde. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-05-06 2024-05-20
Region Gävleborg, VO Internmedicin Sjuksköterska till medicinsk akutvårdsavdelning
På MAVA fördelas arbetet på varje vårdlag mellan sjuksköterska och undersköterska och tillsammans ansvarar man för fem patienter. Nattbemanningen fördelas på två sjuksköterskor och två undersköterskor. Utöver vårdlagen har vi en receptionist och en vårdplanerare. Som sjuksköterska hos oss på MAVA kommer du bland annat att arbeta med • iordningställande och administrering av läkemedel • att göra snabba bedömningar för att upprätthålla ett högt flöde • samordning av omvårdnads- och medicinska insatser i nära samarbete med undersköterskor, läkare...
2024-04-30 2024-06-03
Region Gävleborg, VO Internmedicin Sjuksköterska till strokeavdelningen
Vi är i uppstart av omstrukturering av avdelningen, utifrån akutomhändertagande och strokerehabiliteringsprocessen. Vi har förutsättningar att göra ett bra jobb och må bra på vår arbetsplats. Det finns tid för reflektion med arbetsgruppen och vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet genom att lyssna på våra medarbetare. Hos oss som sjuksköterska får du ett varierande och spännande arbete som ger dig en bred kompetens samt vara del av ett team med gott samarbete och stark laganda. Vi arbetar tillsammans med patienten i ett multiprof...
2024-04-29 2024-05-26
Region Gävleborg, VO Internmedicin Internmedicinsk tjänstgöring för sjuksköterska
Som IMT-sjuksköterska tjänstgör du på MAVA, lungavdelningen, njur-/hematologiavdelningen och strokeavdelningen med målet att få en bred kompetens och ett berikat nätverk. Du kommer vara åtta månader på varje avdelning tillsammans med en annan IMT-sjuksköterska. Den kliniska tjänstgöringen kommer att variera mellan cirka 75-85 procent tillsammans med övriga yrkesprofessioner på vårdavdelningen och resterande tid varvas med utbildning/utveckling i olika former. Efter slutförd tjänstgöring har du möjlighet att själv välja vilken internmedicinsk a...
2024-04-26 2024-06-30
Region Gävleborg, VO Internmedicin Sjuksköterska till lungmottagningen
Som sjuksköterska för patienter med andningsproblem kommer du ansvara för patienterna likt kontaktsjuksköterskeuppdraget samt ansvara för syrgasbehandling i hemmet inom Gävleborgs läns upptagningsområde. Arbetet är självständigt där du planerar egen mottagning efter patienternas behov och ordination från läkare. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • egen mottagning av patienter med lungsjukdomar samt uppstart av syrgas • att utbilda patienten, anhöriga och även personal som arbetar med patienten i handhavandet av sy...
2024-04-25 2024-06-06
Region Gävleborg, VO Internmedicin Sjuksköterska till lungavdelningen
På avdelningen vårdas och utreds patienter med lungsjukdomar, där de största patientgrupperna är lungcancer, KOL eller astma. Vi tar även emot allmänmedicinska patienter i mån av plats. I ditt arbete har du ett nära samarbete med ansvarig undersköterska och läkare på ditt vårdlag, och du kommer även ha samarbete med andra stödfunktioner på avdelningen så som koordinator, vårdplanerare, fysio- och arbetsterapeut. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • arteriella blodgaser • inhalationer • pleuradränage • palliativ vård...
2024-04-20 2024-05-19
Region Gävleborg, VO Internmedicin Sjuksköterska till njur- och hematologiavdelningen
Hos oss är du som sjuksköterska omvårdnadsansvarig för ditt vårdlag och är arbetsledare för ditt team. Vi arbetar i parvård med ett tätt samarbete över vårdlagen. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • läkemedelshantering, infusioner, injektioner och transfusioner • peritonealdialysbehandlingar • cytostatikabehandlingar • handhavande av centrala infarter • att planera hemgångar tillsammans med avdelningens vårdplanerare. Hos oss får du • som nyexaminerad sjuksköterska en strukturerad introduktion på sju veckor • ing...
2024-03-05 2024-05-29