Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska/barnsjuksköterska till neonatalvården i Gävle
Barn som vårdas hos oss kan vara i behov av särskild medicinteknisk utrustning, t.ex. behandling med CPAP eller högflödesgrimma, övervakning och speciell omvårdnad. Arbetet innefattar akutsjukvård, med beredskap att gå på larm på förlossning/operation i kombination med avdelningsjobb. En stor del av arbetsuppgifterna består av att stötta vårdnadshavare att själva sköta omvårdnaden av sitt barn. Vi följer WHOs Tio steg som främjar amning. Neonatalvården har en lång introduktion under vilken vi väver in både praktisk och teoretisk utbildning....
2021-10-15 2021-11-05
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen i Sandviken
Mottagningen söker två nya sjuksköterskekollegor med intresse för psykiatrisk omvårdnad, läkemedelsadministration och uppföljning samt till en viss del telefonrådgivning. Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta i ett av våra tvärprofessionella behandlingsteam med fokus på psykiatrisk omvårdnad där faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa är centrala. Det dagliga arbetet innefattar; medicinuppföljning och läkemedelshantering, suicidprevention och strukturstödjande insatser, motiverande samtal och drogscr...
2021-10-15 2021-11-05
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Tekniker till teknisk hörselvård i Gävle
Du kommer att arbeta med service av hörapparater, installation och underhåll av hörselteknisk utrustning i patientens hem, beställning av hörapparater/hörhjälpmedel, kontroll av leveranser, lagerhantering och rekonditionering av hörhjälpmedel. Patientkontakt ingår i arbetet. En gång/vecka sker arbetet i Sandviken, tjänstebil finns.
2021-10-14 2021-10-29
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Hälsoinformatiker till Region Gävleborg
Som hälsoinformatiker kommer du verka utifrån bland annat Socialstyrelsens gemensamma informationsstruktur och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård med att standardisera och strukturera ändamålsenlig vårdinformation. Målet är att kunna bidra till en god och säker vård för patienten samt vara informationskälla till bl.a. patienten, uppföljning och rättsliga krav. Vi befinner oss just nu i en spännande fas inför implementering av ett nytt journalsystem, Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Det sker i samarbete med åtta a...
2021-10-12 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till uppvakningsavdelning i Bollnäs
Som sjuksköterska på uppvakningsavdelningen hos oss kommer du bland annat arbeta med att: • Ta emot och förbereda patienter inför operation. • Delaktighet i handhavande av dagkirurgisk eller inneliggande patient som kommer från operation utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer. • Säkerställa den utrustning och iordningsställa läkemedel som är adekvat för din patient på uppvakningsavdelningen. • Se till att patienterna mår bra postoperativt med sedvanlig övervakning. • Att patienten känner sig trygg och bekv...
2021-10-12 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till BB/gyn-avdelningen, kvinnosjukvården i Gävle
Att arbeta som sjuksköterska på vår BB/gyn-avdelning innebär att ansvara för omvårdnaden av nyförlöst kvinna och nyfött barn med patientsäkerhet och gott bemötande i fokus. Du säkerställer att familjen får den vård, omsorg, information och det stöd de är i behov av. Arbetet omfattar även vård och omsorg av gynekologiska patienter. Arbetet innefattar gott samarbete med andra yrkesgrupper och vårdenheter inom och utanför kvinnokliniken samt handledning av studenter/praktikanter och nyanställda. Stor möjlighet till kompetensutveckling och breddn...
2021-10-12 2021-10-24
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Undersköterska till BB/gyn-avdelningen, kvinnosjukvården i Gävle
Vi söker dig som är intresserad av vård och omsorg om kvinnor med gynekologiska besvär, gynekologisk cancer och den nyförlösta kvinnan med sitt nyfödda barn. På vår avdelning arbetar vi i par med ett gemensamt ansvar om patienten. Du ska ha ett gott samarbete med dina kollegor på avdelningen och ett nära samarbete med andra avdelningar. I uppdraget ingår också att handleda studerande och introducera nya kollegor. Arbetet på vår avdelning är upplagt i treskift. Stor möjlighet till kompetensutveckling och breddning av kompetens finns genom våra...
2021-10-12 2021-10-24
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Bollnäs
Som psykolog ingår du i teamarbetet på psykiatriska mottagningen i Bollnäs. Sedvanliga arbetsuppgifter för psykolog; Utredning, behandling och handledning.
2021-10-12 2021-11-09
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Barnmorska till barnmorskemottagningen Gävle
Barnmorskan arbetar inom följande verksamhetsområden: • Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, foster diagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. • Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse. • Familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention. • Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer. • Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.
2021-10-12 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning ST-läkare till Valbo Din hälsocentral
Är du intresserad av en tjänst hos oss och vill vara med och utveckla primärvården? Vi ser dig och dina idéer som en tillgång och du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för. Vill du arbeta både självständigt och i team och träffa patienter med många olika sökorsaker? Både vi och hela regionen befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitala vårdmöten står för dörren. Vi är en verksamhet som står i en utvecklingsfas så vill du hänga på, tveka inte. Som läkare på Valbo Din hälsocentral kommer du att arbeta i team...
2021-10-12 2021-11-01
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vårdenhetschef till Akutmottagningen i Hudiksvall
Rollen innebär ett operativt ledarskap i en dygnet runt verksamhet. Tillsammans med övriga vårdenhetschefer i verksamhetsområdet Ambulans/Akut ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som för hela hälso- och sjukvården. Som vårdenhetschef rapporterar du till verksamhetschefen. Vi söker dig med intresse för ledarskapet som har chefserfarenhet och en förståelse för de olika yrkesprofessionerna i vår verksamhet och förmågan att tillvarata allas kompetens så att medarbetare och v...
2021-10-12 2021-11-08
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen i Gävle
Vi söker två nya sjuksköterskor där ena tjänsten är 100% i ett behandlingsteam, och den andra tjänsten är uppdelad på 50% som mottagningssjuksköterska och 50% i behandlingsteam. Mottagningssjuksköterska: I rollen som mottagningssjuksköterska har du telefonrådgivning, administrerar Mina vårdkontakter, hanterar bokningar av återbud, handleder och ansvarar för studenter och nya kollegor, administrerar Lifecare. Suicidpreventivt arbete förekommer och kopplat till detta så erbjuder vi internutbildning. Tillsammans med en kollega kan du komma att hå...
2021-10-11 2021-10-29
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Kirurgavdelning 111A i Gävle
På vår avdelning arbetar du tillsammans med undersköterska och ansvarar för den kirurgiska omvårdnaden. Dina sjuksköterskeuppgifter innefattar omvårdnadsarbete som att identifiera omvårdnadsbehov, ordinera och prioritera preventiva åtgärder. Du arbetar med läkemedelshantering som injektioner, infusioner och smärtpumpar. Du arbetar i samverkan med läkare och i nära samarbete med undersköterska. Vi erbjuder dig en individuellt anpassad introduktion. Är du ny i yrket erbjuder vi en förlängd introduktion. Du får själv som anställd vara med att på...
2021-10-11 2021-11-01
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till onkologisk avdelning i Gävle
Till vår vårdavdelning söker vi nu dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla och driva cancersjukvården. Du kommer i arbetet på onkologisk avdelning att möta många patienter och deras anhöriga. Detta kräver bland annat att du har förmåga att möta människor i kris, är empatisk och lyhörd. Du kommer också att samarbeta med många olika yrkeskategorier. Det innebär att du är bra på att kommunicera, har god samarbetsförmåga, är flexibel samt att kunna bidra till ett positivt och effektivt teamarbete.
2021-10-11 2021-11-08
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning PTP-psykolog till Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle
På Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle utförs den planerade specialistsjukvården i multiprofessionella team med inriktning på olika diagnosgrupper, exempelvis diabetes, mag-tarmsjukdom, långvarig smärta och hjärtsjukdom. Insatserna utgår från ett biopsykosocialt synsätt och anpassas efter patientens behov. Hos oss får du stor möjlighet att rikta tjänsten mot det du är extra intresserad av, och det finns inga fasta produktionskrav. Vid den senaste medarbetarundersökningen fick mottagningen mycket goda resultat. Enhetens chef är legitimerad psy...
2021-10-11 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Rehabassistent/Undersköterska till Arbetsterapi Specialistvård Gävle
I arbetet ingår arbetsuppgifter inom slutenvård eller öppenvård som delegerats av arbetsterapeut eller chef. Som rehabassistent hos oss kan du möta vårdsökande med varierande behov av insatser. Arbetsuppgifter kan vara olika moment i träning med patienter både självständigt på delegation och tillsammans med arbetsterapeut. Arbetet kan även innebära teamarbete tillsammans med annan rehabassistent och även administrativa arbetsuppgifter som du avlastar arbetsterapeuten med. Våra patientärenden innebär ibland samverkan med andra vårdgivare och a...
2021-10-08 2021-11-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Arbetsterapeut till Specialistvården Gästrikland
Vi söker en arbetsterapeut där det kan det bli aktuellt med placering i slutenvård såväl som öppenvård. Det är vår ambition att matcha din kompetens och dina önskemål med vårt bemanningsbehov. Som arbetsterapeut hos oss kan du möta vårdsökande med varierande behov av undersökning, råd, bedömning och behandling. Våra patientärenden innebär ibland samverkan med andra vårdgivare och anhöriga kring patienten. Vi arbetar utifrån arbetslag och kollegial samverkan och du har möjlighet att prova olika patientverksamheter och påverka din placering. P...
2021-10-08 2021-11-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till Rehabiliteringsmedicinmottagning i Sandviken
Som en av två legitimerade psykologer i smärtrehabteamet arbetar du i team tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterska, kurator, idrottsledare samt rehabkoordinator. Förutom tillhörighet i team ingår du även i en psykologgrupp med sex psykologer som alla arbetar inom kliniken. Dina arbetsuppgifter består av utredning, bedömning, behandling, uppföljning samt vissa lektioner i smärtrehabprogram. Rehabiliteringen sker både i grupp och individuellt. De individuella behandlingsinsatserna pågår ofta under en längre tid.
2021-10-08 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Undersköterska till Akutmottagningen i Gävle
Arbetet på akutmottagningen är spännande, utvecklande och mycket lärorikt. Du har stora möjligheter att påverka din arbetsplats och ditt arbete då vi dagligen arbetar med förbättringar och lyssnar in medarbetarnas synpunkter, samt provar nya sätt för att kunna erbjuda patienterna bästa tänkbara vård. På akutmottagningen arbetar du som undersköterska i team med sjuksköterskor och läkare inom olika specialiteter; kirurg, medicin, ortopedi, ögon, gyn, öron näsa hals och barn.
2021-10-08 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Distriktssköterska till Söderhamn Din hälsocentral
Som distriktssköterska kommer du att arbeta med hälso- och sjukvård för både barn och vuxna. Arbetet omfattar telefonrådgivning, mottagningsarbete med planerade och akuta besök, förebyggande hälsovård och hembesök. På Söderhamn Din hälsocentral arbetar vi kontinuerligt med förbättrings- och utvecklingsarbete, vi har bl.a. diabetesteam, astma-KOLmottagning, demenssjuksköterska och vaccinationsmottagning. Tycker du att det låter spännande och intressant? Du är välkommen med din ansökan. Välkommen till vårt team, vi ser fram emot att träffa dig!...
2021-10-07 2021-10-29
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till barnavdelningen i Hudiksvall
Som sjuksköterska på avdelning 19 kommer du jobba tätt ihop med andra sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor och våra egna barnläkare. Vi arbetar för en familjecentrerad vård kring barnen vilket innebär att vi finns för föräldrar, barn och syskon. Våra avdelningar bemannas dygnet runt, vi arbetar i 3-skift. Schemastrukturen är önskeschema. Allmänpediatrik innebär att vi tar emot barn i åldrar 0-17 år oavsett deras sjukdom eller skada vilket gör att dina arbetsuppgifter dagligen varierar. Exempel på arbetsuppg...
2021-10-07 2021-11-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykoterapeut till Ljusdal/Ramsjö Din hälsocentral
Vi söker nu en psykoterapeut till Ljusdal/Ramsjö Din hälsocentral. Som psykoterapeut kommer du att arbeta med psykosocial behandling samt bedömning utifrån remiss eller patientkontakt. Även behandlingar i grupp kan bli aktuellt. I ditt uppdrag kommer du till viss del att fungera som samordnare för teamet. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för fördelning av ärenden, handleda dina kollegor i olika patientärenden och utvärdera behandlingsarbetet. Arbetet innebär även nära samarbete med andra personalkategorier på hälsocentralen. Då man so...
2021-10-07 2021-10-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Underläkare till Hamrånge Din hälsocentral
Som underläkare i Hamrånge där det är ca en halvtimmes resa till närmaste sjukhus så kan allt möjligt dyka upp. Du kommer att få mycket god erfarenhet av ett brett patientspektrum. Du kommer att jobba under handledning och få den stöttning du behöver.
2021-10-06 2021-10-26
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till dialysmottagningen i Hudiksvall
Dialys är ett spännande område i ständig utveckling där samspelet mellan medicinsk teknik och omvårdnad är en stor del av vardagen. Vi möter våra patienter flera gånger per vecka och skapar långvariga vårdrelationer där vi arbetar för att patienten ska få största möjliga livskvalitet genom att anpassa dialysbehandlingen efter individens behov. Dialyspatienter får vanligen behandling tre till fyra gånger per vecka och varje behandling tar fyra till fem timmar. Till oss kommer patienter med nedsatt njurfunktion och patienterna kan vara både aku...
2021-10-06 2021-10-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vikariat Sjuksköterska till dialysmottagningen i Hudiksvall
Dialys är ett spännande område i ständig utveckling där samspelet mellan medicinsk teknik och omvårdnad är en stor del av vardagen. Vi möter våra patienter flera gånger per vecka och skapar långvariga vårdrelationer där vi arbetar för att patienten ska få största möjliga livskvalitet genom att anpassa dialysbehandlingen efter individens behov. Dialyspatienter får vanligen behandling tre till fyra gånger per vecka och varje behandling tar fyra till fem timmar. Till oss kommer patienter med nedsatt njurfunktion och patienterna kan vara både aku...
2021-10-06 2021-10-30
1 2 3 4 >