Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri ST-läkare till Barn- och ungdomspsykiatrin
Som ST-läkare kommer du ha omväxlande arbetsuppgifter inom både öppen- och slutenvård och inom utredningsenhet och det huvudsakliga arbetet inom BUP bedrivs i öppenvård. Som ST-läkare ingår man även i jourlinjen, vilket innebär att man får övning i att göra akutpsykiatriska bedömningar gällande barn och unga såväl som vuxna. Du kommer även att medverka i klinikens verksamhets- och kvalitetsutveckling och få ta del av internutbildning.
2021-03-22 2021-04-30
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri Vikarierande Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlshamn
Du bidrar till att de sociala och psykosociala aspekterna beaktas och integreras i teamet. Du deltar och har ansvar i klinikens callback/bedömnings funktion Du träffar barn/ungdomar och familjer, har egna patienter och behandlingskontakter men arbetar även ihop med andra terapeuter i vissa ärenden. Utifrån barnpsykiatrins uppdrag deltar du i olika samarbetsformer med bland annat skola, socialtjänst, barnklinik och barnhabilitering. Du deltar i teamarbete, på behandlingskonferenser och har regelbunden handledning.
2021-03-19 2021-04-18
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri Leg sjuksköterska till BUP och Habiliteringens gemensamma utredningsenhet
Som sjuksköterska hos oss kommer du att i huvudsak ingå i vårt utredningsteam tillsammans med professioner som läkare, psykologer, specialpedagoger, fysioterapeut, logoped och medicinsk sekreterare. Arbetsgruppen är blandad både utifrån erfarenhet och ålder och den samlade kompetensen är hög och bidrar till ett stort engagemang. Du kommer att träffa barn och ungdomar med misstänkt neuropsykiatrisk diagnos samt deras vårdnadshavare för att göra bedömningar både inför och i samband med utredningar. I ditt uppdrag ingår deltagande i enhetens callb...
2021-03-16 2021-04-18