Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrättshandläggare till rättsavdelningen med placering i Falun
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du företrädesvis handlägga ärenden enligt ordningslagen, men även andra rättsområden och frågeställningar förekommer. Handläggningen sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem, vilket bland annat innebär arbete med registerkontroller, lämplighetsbedömningar, att upprätta kommunikationsskrivelser och beslut. Arbetsuppgifterna består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antingen ska föredra för beslutsfattare eller själv besluta i. Arbetet innebär mycket k...
2022-05-09 2022-05-25
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Jurist till Polismyndigheten med placering på Rättsavdelningen i Växjö
Som jurist arbetar du självständigt med kvalificerad juridisk rådgivning, gör rättsutredningar, sekretessprövningar samt handlägger skadestånds- och ersättningsärenden. I arbetet kan även ingå remisshantering och förberedande av yttranden till JO och JK. Ibland håller du utbildningar och du kan även komma att delta i projektgrupper. Vid särskilda händelser som kräver en polisiär stab kan du få biträda med juridisk kompetens, vilket kan innebära arbete på kvällar och helger. Du kommer även fungera som en juridisk rådgivare till den operativa pol...
2022-05-06 2022-05-20
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Jurist till Polismyndigheten med placering på Rättsavdelningen i Malmö
Som jurist arbetar du självständigt med kvalificerad juridisk rådgivning, gör rättsutredningar, sekretessprövningar samt handlägger skadestånds- och ersättningsärenden. I arbetet kan även ingå remisshantering och förberedande av yttranden till JO och JK. Ibland håller du utbildningar och du kan även komma att delta i projektgrupper. Vid särskilda händelser som kräver en polisiär stab kan du få biträda med juridisk kompetens, vilket kan innebära arbete på kvällar och helger. Du kommer även fungera som en juridisk rådgivare till den operativa pol...
2022-05-06 2022-05-20
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrättshandläggare till rättsavdelningen i Jönköping för vikariat
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du i första hand arbeta med att handlägga ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena rör bland annat tillstånd för genomförande av allmänna sammankomster så som demonstrationer och konserter, offentliga tillställningar så som idrottstävlingar och danstillställningar samt användande av offentlig plats för exempelvis uteserveringar eller andra uppställningar. Arbetsuppgifterna består till stor del av att inhämta yttranden både internt och externt för att sedan pröva ärendet och författa beslut där du antin...
2022-05-02 2022-05-16
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrättshandläggare till rättsavdelningen i Eksjö för vikariat
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du i första hand arbeta med att handlägga ärenden där en privatperson ansökt om tillstånd att få inneha vapen, bedöma om vapentillstånd ska återkallas och hur ett vapen från ett dödsbo ska hanteras. Arbetsuppgifterna består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antigen ska föredra för beslutfattare eller själv besluta i. Handläggningen sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem. I arbetet kan det även ingå att utföra kontroller av vapenförvaring och inspe...
2022-05-02 2022-05-16