Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till Stöd och service 1, lokalpolisområde Alingsås
Gruppens övergripande uppdrag är bl. a. att: • ansvara för upprätthållandet av den övergripande operativa lägesbilden i polisområdet • säkerställa den operativa insatsplaneringen på lokalpolisområdesnivå • säkerställa personalplaneringen på lokalpolisområdets grupper • övergripande samordna den brottsförebyggande verksamheten (BF), verksamheten inom utredning/lagföring(U/L), den yttre operativa ledningen samt den strategiska kontaktverksamheten • säkerställa planeringen av utbildningar för samtliga funktioner inom lokalpolisområdet • ansvara fö...
2024-02-15 2024-03-04
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till Miljöbrott, sektionen för Specialstraffrätt, Utredningsenheten, Region Väst
I denna funktion är man som chef både utredande och operativ vilket ställer krav på din förmåga att kunna växla mellan att arbeta för sektionens bästa som att kunna leda och motivera din grupp och vid behov även att vara operativ i utredningar. Som gruppchef leder du gruppens arbete utifrån ett fullt personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Du trivs med samverkan och att företräda sektionen för Specialstraffrätt både internt och externt samt vill bidra till att sprida kunskap inom området. Då sektionen är en regional resurs krävs en myc...
2024-02-15 2024-03-04
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef verksamhetsstöd på utredningssektionen, PO Fyrbodal
Uppdraget som chef för grupp inom verksamhetsstöd Som gruppchef för en verkssamhetsstödgrupp rapporterar du till sektionschef samt ingår i ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar gruppens verksamhet inom området verksamhetsstöd och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten...
2024-02-15 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredningsadministratör till regionalt IT-brottscentrum i Göteborg
Som utredningsadministratör på ISÖB kommer du bland annat hantera varierande administrativa arbetsuppgifter. I rollen som utredningsadministratör är du ett viktigt stöd till såväl gruppchefer, förundersökningsledare och utredare med åtgärder i utredningar. Du tar ansvar för det egna arbetet och för arbetsgruppens gemensamma uppdrag. Du kommer att stötta med exempelvis beredning av ärenden så som, • Inhämtning av utredningsmaterial • Administrativa åtgärder i Durtvå. Utöver detta tillkommer, • Diarieföring • Arkivering • Ansvar för funktionsb...
2024-02-14 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Väst Administratör inom resehandling/reception till Lidköping
Tjänsten innebär att du verkar både som administratör i vår reception och som passhandläggare, där du blir Polismyndighetens ansikte utåt och är ofta medborgarnas första kontakt med polisen. I arbetet som administratör i receptionen tar du emot och registrerar polisanmälningar, besvarar frågor från allmänheten, diarieför inkomna handlingar, tar emot och lämnar ut hittegods och beslag, samt hanterar delgivningar. I arbetsuppgifterna ingår även att besvara telefonsamtal och e-post. Arbetet som passhandläggare sker i direkt kontakt med besökare...
2024-02-12 2024-02-26
Polismyndigheten, Polisregion Väst Traineeprogram: Drömmer du om att bli utredare på lokalpolisområde och polis? Se hit!
Som utredare LPO kommer du att hantera brottsutredningar under ledning av förundersökningsledare, både från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Du kommer att hålla förhör med målsägande, vittnen samt misstänkta personer och hantera andra utredningsåtgärder. Arbetsuppgifterna innefattar också hantering av ärenden där frihetsberövade personer förekommer. I rollen arbetar du enskilt såväl som tillsammans med andra utredare i team. Du samarbetar både med externa och interna partner. Vi ställer höga krav på att du kan hantera omfattande materia...
2024-01-18 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Kriminaltekniker - arkeologi/osteologi, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst, Göteborg
Som kriminaltekniker är du med där det händer, i stunden efter, och det protokoll vårt arbete resulterar i innebär många gånger avgörande underlag i en utredning. Arbetsuppgifterna innebär bland annat brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området, t.ex. bränder, miljöbrott, grova våldsbrott, arbetsplatsolyckor, oklara dödsfall och explosionsrelaterade brott. Nu söker vi en kriminaltekniker med inriktning osteologi/arkeologi. Rollen innefattar materialundersökningar, redovisning av kriminaltekniska protokoll och utbildningsuppdrag....
2024-01-17 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare cyberbrott, internetinhämtare, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, Göteborg
Som internetinhämtare arbetar du primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation inhämtad i huvudsak från internetkällor. Du bevis inhämtar information som är värdefull för de pågående förundersökningarna och har en tät dialog och samverkan med dem som är ansvariga för förundersökningen. Du kommer att arbeta som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja förundersökningarna. RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller It-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i att...
2024-01-17 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare barn/ungdom, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Storgöteborg
Som utredare inom ungdomsgruppen arbetar du i huvudsak med att handlägga de ärenden där målsäganden eller misstänkt är under 18 år. Du inhämtar information, sammanställer material, håller förhör och videoförhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare. I rollen samverkar du med såväl andra myndigheter som organisationer i samhället. Uppdraget innefattar huvudsakligen att: • Självständigt kunna hantera utredningar såväl med som utan frihetsberövade. • At...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Storgöteborg
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du kommer handlägga brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer, hedersbrott, samt sexualbrott i och utom relation. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Som utredare hanterar du också kontaktförbud. I ...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Borås
Som utredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar där våld och hot, grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden förekommer med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och videoförhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare, men samtliga utredare handlägger ärenden där målsägande är under 18 år. I rollen samverkar du med såväl andra myndigheter som organi...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, Borås
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du kommer handlägga brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer, hedersbrott, samt sexualbrott i och utom relation. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. I större resurskrävande utredningar är det vanli...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, PO Skaraborg
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du kommer att handlägga brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer och hedersbrott. Du kommer även att handlägga brottsutredningar som avser sexualbrott i och utom relation. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utrednings...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare ungdom, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, PO Skaraborg
Som utredare arbetar du i med både polisledda och åklagarledda förundersökningar där våld och hot, misshandel samt sexualbrottsärenden förekommer med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare, men samtliga utredare handlägger ärenden där misstänkt och i vissa fall målsäganden är under 18 år. I rollen samverkar du med såväl andra myndigheter som orga...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare ungdom, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, PO Fyrbodal, Uddevalla/Trollhättan
Som utredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar där våld och hot, grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden förekommer med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och videoförhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare, men samtliga utredare handlägger ärenden där målsägande är under 18 år. I rollen samverkar du med såväl andra myndigheter som organi...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, PO Halland
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du kommer handlägga brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer, hedersbrott, samt sexualbrott i och utom relation. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. I större resurskrävande utredningar är det vanli...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gränspolis, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Landvetter
Ett av de viktigaste uppdragen gränspolisen har är att kontrollera våra inre och yttre gränser för att på så sätt ha kontroll på de som reser in och ut ur landet samt finna de som inte har rätt att vistas här. Vi utför därför yttre och inre gränskontroller. De yttre gränskontrollerna sker vid flygplatser i regionen och hamnar året runt. De inre kontrollerna sker i den polisiära vardagen av personer vi möter och har anledning att kontrollera. Som medarbetare vid gränspolisen ingår att utföra inre utlänningskontroller i syfte att finna de som in...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Handläggare multimedia, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst, PO Älvsborg, Borås
Som handläggare multimedia är du ett stöd för utredningsverksamheten i PO Älvsborg. Du kommer att jobba med att stödja utredningsverksamheten med utredningsåtgärder såsom att hantera bild och filmmaterial inom ramen för förundersökningar. Du har till uppgift att inhämta, bearbeta och analysera filmmaterial för att sedan leverera underlag till utredare i syfte att driva brottsutredningar framåt vilket innebär att inhämta film, bild och ljudmaterial från olika kamera/ljudkällor. Vara ett tekniskt stöd i hanteringen av multimediaundersökningar. Ex...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst, PO Älvsborg, LPO Borås, placering Kinna
Som utredare kommer du att hantera brottsutredningar under ledning av förundersökningsledare, både från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Du kommer att hålla förhör med målsägande, vittnen samt misstänkta personer och hantera andra utredningsåtgärder. Arbetsuppgifterna innefattar också hantering av ärenden där frihetsberövade personer förekommer. I rollen arbetar du enskilt såväl som tillsammans med andra utredare. Du samarbetar både med externa och interna parter. Vi ställer höga krav på att du kan hantera omfattande material med mycket...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, PO Skaraborg
Som utredare kommer du att hantera brottsutredningar under ledning av förundersökningsledare, både från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Du kommer att hålla förhör med målsägande, vittnen samt misstänkta personer och hantera andra utredningsåtgärder. Arbetsuppgifterna innefattar också hantering av ärenden där frihetsberövade personer förekommer. I rollen arbetar du enskilt såväl som tillsammans med andra utredare i team. Du samarbetar både med externa och interna partner. Vi ställer höga krav på att du kan hantera omfattande material me...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, PO Skaraborg, placering Skövde
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att genomföra finansiella utredningar i samband med olika typer av brott och brottslig verksamhet. Syftet med finansiell utredning är att kartlägga och fastställa ekonomiska förhållanden kring en eller flera misstänkta och kriminella nätverk. Fokus är att beräkna och spåra vinning av brott och ta fram bevis för att återta brottsvinster. Syftet med detta är att försvåra fortsatt brottslighet men även för att minska incitament för brottslighet och motverka nyrekrytering till kriminella grupper. Du kartlägger ek...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, PO Skaraborg, placering Skövde
Som operativ analytiker arbetar du tillsammans med polisområdets övriga funktioner i olika faser av förundersökningen. Ditt arbete kommer bli centralt för att ta rätt beslut och nå framgång under såväl spaningen som i det efterföljande utredningsarbetet. Dina arbetsuppgifter består av att inhämta, strukturera, bearbeta och visualisera stora mängder data och information, i databaser och analysprogram. Du utför kvalificerade operativa- och tekniska analyser, tolkar utredningsmaterial, redovisar slutsatser och tar fram rekommendationer för fortsat...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Handläggare multimedia, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst, PO Skaraborg
Som multimediahandläggare är du ett stöd för utredningsverksamheten inom PO Skaraborg och dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att hantera bild och filmmaterial inom ramen för förundersökningar, men även att stötta inom IT-relaterade utredningsåtgärder. Du kommer att tillhöra utredningssektionen och ha ett tätt samarbete med utredarna i hela polisområdet, men även samarbeta med övriga sex handläggare inom multimedia. I rollen ingår bland annat: • Analys, sammanställa, redigera och visualisera material från mobiltelefonextraktioner • Konver...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst, PO Fyrbodal
Som utredare kommer du att hantera brottsutredningar under ledning av förundersökningsledare, både från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Du kommer att hålla förhör med målsägande, vittnen samt misstänkta personer och hantera andra utredningsåtgärder. Arbetsuppgifterna innefattar också hantering av ärenden där frihetsberövade personer förekommer. I rollen arbetar du enskilt såväl som tillsammans med andra utredare i team. Du samarbetar både med externa och interna partner. Vi ställer höga krav på att du kan hantera omfattande material me...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst, Utredningsenheten
Som utredare på bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. Arbetet sker såväl enskilt som tillsammans med andra utredare. Du samarbetar även med andra aktörer i brottsutredningsprocessen, exempelvis de som arbetar med informationsinhämtning och andra sektioner. Du har även kontakt med åklagare, juridiska ombud och företag, både i Sverige och utomlands. I arbetsuppgifterna ingår även att hålla förhör med målsägande, vittn...
2024-01-16 2024-02-29