Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Väst Områdespolis
Områdespoliserna har tillsammans med kommunpoliserna ett huvuduppdrag för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet. I uppdraget som områdespolis ingår det att bedriva operativ samverkan med interna och externa samverkanspartner. För att öka vår kompetens och förmåga att bidra i lokalpolisområdet tar vi fram en utvecklingsplan för varje enskild medarbetare som inkluderar relevant forskning så väl som nya metoder och arbetssätt inom det brottsförebyggande området. Som områdespolis ansvarar vi för ett geografiskt o...
2021-11-23 2021-12-03
Polismyndigheten, Polisregion Väst Polis till brottsförebyggande och ingripandeverksamhet, Ö och V Fyrbodal
Lokalpolisområdets ingripandeverksamhet innefattar såväl ingripande- som brottsförebyggande uppdrag och benämns internt som BF/IGV. Verksamheten bedrivs dygnet runt, året om. Vår verksamhet bedrivs på mindre ort, vilket innebär ett mångsidigt uppdrag. Delvis leds vårt arbete av larm som når oss via Regionledningscentralen, men övrig tid bygger på egna initiativ utifrån bland annat operativa inriktningar eller medborgarlöften. Arbetet inom BF/IGV-verksamheten innehåller i huvudsak: • Ingripandeverksamhet • planlagd linjeverksamhet och insatser ...
2021-11-23 2021-12-03
Polismyndigheten, Polisregion Väst Kommunpolis till lokalpolisområde Hisingen i polisområde Storgöteborg
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och ä...
2021-11-22 2021-12-06
Polismyndigheten, Polisregion Väst Passhandläggare/receptionister till våren och sommaren 2022 i LPO Borås
Som administratör med inriktning mot reception är du myndighetens representant i kontakten med de besökare som kommer till polisstationen, Ditt huvudsakliga ansvarsområde och arbetsuppgift blir att handlägga ansökningar om pass och nationellt ID-kort men du kommer också arbeta med övriga arbetsuppgifter som är förekommande i en polisreception. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och förordningar te x Passlagen, Passförordningen, Förordningen om nationellt ID-kort samt Förvaltningslagen.
2021-11-22 2021-12-06
Polismyndigheten, Polisregion Väst Kommunpolis till lokalpolisområde Varberg
Som kommunpolis är ditt huvuduppdrag att driva och representera Polismyndigheten i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan med Varberg kommun, näringslivet och föreningar i kommunen samt kommuninvånare och övriga samhället. Kommunpolisen fungerar som ett led i att säkerställa att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften som träffats mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen och på så sätt skapa förutsättningar för polisen att stärka den lokala...
2021-11-16 2021-11-30
Polismyndigheten, Polisregion Väst Polismyndigheten söker arrestantvakter med placering i Göteborg, timanställning
I rollen som arrestantvakt medverkar du bland annat vid avvisteringar, provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering, spårsäkring, fingeravtrycksundersökning samt vid tillsyn och bevakning av frihetsberövade. Du ansvarar för bokningar samt bevakning i samband med förhör samt för att leda personer till och från förhörszonen. Arrestantvakter utför även vissa transporter till och från sjukhus och behandlingshem och i dessa fall kan det bli aktuellt att bevakningsuppdrag utförs på annan plats. En möjlighet för dig som arrestantvakt är även att...
2021-11-10 2021-12-19