Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Väst Förundersökningsledare till Utredningsjouren, PO Älvsborg
I rollen som JFUL är du både verksamhetsansvarig och arbetsledare och ansvarar i huvudsak för att: • Stödja den yttre polispersonalen med förundersökningsledning dygnet runt. • Granska de anmälningar om brott som inkommer och fatta inledande förundersökningsbeslut så att relevanta initiala utredningsåtgärder kan påbörjas. • Kvalitetsgranska och arbetsleda IGV vid SLF-anmälningar. • I samverkan med Åklagarmyndigheten vidta de utredningsåtgärder som är möjliga under jourtid avseende frihetsberövade personer. • Arbetsleda och fördela arbetsuppgi...
2023-09-26 2023-10-10
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchefer till utredningsverksamheten till flera placeringar inom Polisområde Fyrbodal
Uppdraget som gruppchef för polisområde Fyrbodal Som chef för en utredningsgrupp i ett lokalpolisområde rapporterar du till lokalpolisområdeschef samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom brottsutredningar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och led...
2023-09-21 2023-10-05
Polismyndigheten, Polisregion Väst Förundersökningsledare till Bedrägerisektionen
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: • Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef. • Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation. • Stödja och coacha den utredande personalen. • Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar. • Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. • Medverka i utbildningsinsatser och utvärderi...
2023-09-18 2023-10-09
Polismyndigheten, Polisregion Väst Handläggare till Stöd/Service 1 Trollhättan, LPO Östra Fyrbodal
Som handläggare i lokalpolisområdets kansligrupp ingår du i Stöd/Service 1, det vill säga en stor del av lokalpolisområdets ledningsstöds- och servicefunktioner. Gruppen består av en operativ handläggare, två förundersökningssamordnare, en handläggare, en kommunpolis, tre planerare, en administratör och en serviceman samt en strategisk kontaktperson. Du arbetar tillsammans med dina närmaste kollegor och övriga medarbetare i polisområdet med arbetsuppgifter som spänner över ett brett spektrum. Du har lite eller mycket att göra med det mesta. I ...
2023-09-18 2023-10-02
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchefer till Bedrägerisektionen i Göteborg
I denna funktion är man som chef både utredande och operativ vilket ställer krav på din förmåga att kunna växla mellan att arbeta för sektionens bästa som att kunna leda och motivera din grupp och vid behov även att vara operativ i utredningar. Din grupp består av femtontalet utredare som har hög kompetens inom bedrägeriområdet. Som gruppchef leder du gruppens arbete utifrån ett fullt personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar samtidigt som du verkar som förundersökningsledare. För att lyckas i rollen har du ett genuint intresse för...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare till bedrägerisektionen i Fyrbodal
Utredningsenheten Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Bedrägerisektionen Sektionen har tolv grupper f...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare till bedrägerisektionen i Älvsborg
Utredningsenheten Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Bedrägerisektionen Sektionen har tolv grupper f...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare till bedrägerisektionen i Skaraborg
Utredningsenheten Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Bedrägerisektionen Sektionen har tolv grupper f...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare till bedrägerisektionen i Göteborg
Utredningsenheten Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Bedrägerisektionen Sektionen har tolv grupper f...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Administratör till post/kopiering, Intern Service 2, Regionkansliet, polisregion Väst
Vi söker nu en administratör/serviceman till Intern service 2 som trivs med praktiskt arbete och som är ansvarstagande, lösningsfokuserad och serviceinriktad. Som administratör kommer du att arbeta praktiskt med posthantering och kopiering. Inom postarbetet hanteras både interna och externa försändelser. Du kommer att röntga och sortera brev och värdeförsändelser. Gruppen ansvarar även för godsmottagning av paket och pallar till polishuset samt avgående post. Du hjälper även till med att fylla i frakthandlingar och föreslå hur saker bör packas...
2023-09-14 2023-09-28
Polismyndigheten, Polisregion Väst Jourförundersökningsledare till PO Fyrbodal
I rollen som förundersökningsledare i jourverksamheten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att: • fatta beslut i eller utanför förundersökning i enighet med ditt förordnande/delegation • stödja jourutredare samt yttre polispersonal med förundersökningsledning • granska och kvalitetssäkra de anmälningar om brott som inkommer och fatta inledande förundersökningsbeslut så att relevanta initiala utredningsåtgärder kan vidtas • i samverkan med Åklagarmyndigheten vidta de utredningsåtgärder som är möjliga under jourtid avseende frihetsberövade pers...
2023-09-14 2023-09-28
Polismyndigheten, Polisregion Väst Handläggare inom förvaltningsrätt till Regionkansliet, Göteborg
Vi söker nu medarbetare till de grupper som primärt handlägger tillstånd enligt ordningslagen och förordnande av exempelvis ordningsvakter. Handläggning av andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Ordningslag Du kommer att arbeta inom ordningslagsområdet där du i första hand handlägger ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena behandlar framförallt tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Arbetsuppgifterna består främst av att inhämta yttranden både internt och externt för att sedan pröva och fat...
2023-09-12 2023-09-26
Polismyndigheten, Polisregion Väst Analytiker till PO Halland, placering Halmstad eller Kungsbacka
De operativa analytikerna arbetar med ärenden som handläggs på utredningssektionen och i lokalpolisområdena. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att samla in, sammanställa och göra kvalificerade analyser av det material som finns i förundersökningen. En stor del av materialet består av samtalslistor från hemliga tvångsmedel. Du kommer att göra sammanställningar utav materialet och presentera dem såväl skriftligt som muntligt för förundersökningsledare.
2023-09-11 2023-09-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till sektionen för brott i nära relation, PO Storgöteborg
Som gruppchef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt driver myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ett särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området brott i nära relationer och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du ansvarar för en grupp om ca 10 medarbetare, både poliser och civila, med bred erfarenhetsbakgrund....
2023-09-06 2023-10-01