Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Syd Traineeprogram: Drömmer du om att bli IT-forensiker och polis? Se hit!
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Utöver rollen som IT-forensiker är du även sektionens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute...
2023-01-23 2023-02-23
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare PKC Syd Malmö
Som förundersökningsledare på PKC Syd arbetar du i verksamheten tillsammans med din gruppchef och era operatörer. I uppdraget ingår att: • Arbetsleda och coacha operatörer • Beslut i förundersökningar vid anmälningsupptagning • Besluta om utredningsåtgärder och fatta beslut i icke akuta ärenden såsom PRIO 5 m.fl. • Säkerställa att gruppen utför rätt åtgärder i det initiala utredningsskedet, arbetar effektivt och har roligt under tiden. • Medverka i utbildningsinsatser och utvärderingar av verksamheten Som förundersökningsledare säkerställer d...
2023-01-19 2023-01-31
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare inom gränspolisen, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd
Dina arbetsuppgifter blir främst att arbeta med utredningar som avser brott mot utlänningslagen. Detta kan röra sig om människosmuggling, olovlig vistelse, arbete utan arbetstillstånd samt anställning utan arbetstillstånd. Andra brottstyper som utreds är missbruk av urkund samt brukande av falsk urkund i samband med migrationsärenden. Du kommer också, när behov uppkommer, att tas i anspråk för att utreda andra ärenden än ovan nämnda vid exempelvis verkställighetsärenden där individer, som inte är misstänkta för brott, utreds för att kunna res...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd
Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Som utredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du håller förhör, inhämtar information, sammanställer material och utför andra relevanta utredningsåtgärder. I uppdraget som utredare ingår att objektivt värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, dra slutsatser, bedöma samband och sammanfatta uppgifter till en logisk helhet. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att du självstä...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd
Brott i nära relation (BINR) innefattar brott där offer och förövare är eller har varit gifta, sambos eller särbos, eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar och syskon är närstående. Som barnutredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar och grova brott med känd eller okänd gärningsperson, t.ex. grov fridskränkning, misshandel och sexualbrott. Du inhämtar information, sammanställer material, håller förhör och utför andra relevanta åtgärder. I uppdraget ingår att objektivt värdera information från flera källor, ta fram...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd
Som utredare på bedrägerisektionen kommer du att arbeta med brottsutredningar rörande främst BRB 9-10 kapitel, bidragsbrott, penningtvättsbrott osv. Arbetet som utredare innebär att: • du handlägger/utreder brottsutredningar under ledning av polisiär förundersökningsledare eller åklagare • hålla förhör med målsägande, vittnen, misstänkta, frihetsberövade samt utföra andra förekommande utredningsåtgärder • ha kontakt med aktörer såväl internt som externt • utföra yttre utredningsåtgärder som husrannsakningar, hämtning till förhör mm I rollen s...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare komplexa cyberbrott, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd
Som utredare kommer du att handlägga och ansvara för utredning av komplexa cyberbrott. Komplexa cyberbrott kan exempelvis röra sig om cyberattacker mot privatpersoner och företag, tekniskt avancerad brottslighet eller dataintrång mot samhällsviktig verksamhet. I utredningsarbetet ingår att hålla förhör, inhämta relevant information, hantera och säkerställa bevisning, presentera ärendet för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar sammanställa den på ett överskådligt sätt. Inom ramen för vissa förundersökningar kan det även b...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Syd FPU 2024 Finansiella utredare Syd
I rollen som finansiell utredare kommer du att utreda och ansvarar för egna brottsutredningar, främst penningtvättbrott där du samlar in och analyserar information, håller förhör, kartlägger personers inkomster, tillgångar och skulder bl.a. i syfte att återta brottsvinster. Du är delaktig i hela utredningskedjan från att ärendet kommer in till polisen till att det slutredovisas till åklagare. I arbetet ingår även föredra ditt arbete inför förundersökningsledare och åklagare samt lämna rekommendationer inför beslut eller vidare åtgärder. I rolle...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Syd IT-forensiker, funktionsinriktad polisutbildning, region Syd
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Utöver rollen som IT-forensiker är du även sektionens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute...
2023-01-16 2023-02-16